PaedDr. Jan Mikáč 

                                     poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

                                                             Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333;  janmikac (zavináč) janmikac.cz; DS: sp4uee

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol Kontakt, povinné informace, GDPR       Objednávka  

 

Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2024

 Aktualizace č. 26/2024  24. červen 2024, poslední předprázdninová zpráva, o prázdninách budou aktualizace zasílám v nepravidelných termínech

 

 Aktualizace č. 25/2024  17. červen 2024

 

 

 Rozeslané aktualizace 2024

  27. 5. 2024

 Aktualizace č. 24/2024  Zpravodaj, Porada, MŠMT – duševní zdraví dětí

Jídelny. Časté dotazy k bezlepkové dietě.

Jen šestina učitelů chce vést školu. Odrazuje je papírování i představy o platu.

ČŠI kritizuje bodové systémy na hodnocení  chování žáků ve školách.

  27. 5. 2024

 Aktualizace č. 23/2024  Zpravodaj - chyba v materiálu MŠMT

Asistenty všem prvňákům a zrušit známkování? S omezením odkladů souhlasí i opozice.

Výuka dějin práv sexuálních menšin nebude povinná.

MFČR: Upozorňujeme občany na podvodné telefonáty a SMS. Aktuálně evidujeme několik typů.

  27. 5. 2024

 Aktualizace č. 22/2024  Zpravodaj - výpověď pro nadbytečnost

MŠMT: Aktualizovaná metodika "Svazkové školy" a "Školská právnická osoba" popisuje podstatu fungování školských právnických osob, jejich výhody a možnosti a zároveň také praktický návod, jak stávající příspěvkovou organizaci transformovat na školskou právnickou osobu.

ČŠI: Sekundární analýza: Společné znaky ZŠ a SŠ s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky. Metodické doporučení pro vlastní hodnocení školy v oblasti podpory pohybových aktivit žáků.

Stipendijní program organizace Romea pro romské studenty středních škol a studenty vyšších odborných škol - pro akademický rok 2024/2025.

Povinné hlášení všech dohod o provedení práce se blíží. Počínaje měsícem červencem budou u České správy sociálního zabezpečení evidovány veškeré dohody o provedení práce bez ohledu na výši zúčtované měsíční odměny.

Na gymnáziu maturovala umělá inteligence. Komisi nadchla, samé jedničky ale nedostala.

  20. 5. 2024

 Aktualizace č. 21/2024  Zpravodaj, Nařízení vlády č. 110/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 (PHmax).

 MŠMT:

Informace k odvolání proti nepřijetí ke studiu na střední školu. Infolinka k přijímacím zkouškám. Souhrnné informace k dalším kolům.

Ve Francii zapsali do vesnické školy čtyři ovce, aby splnili kvótu na počet žáků. „Protože jsou naše děti sčítány jak ovce, tak proč nedotáhnout absurditu této logiky do konce,“ vysvětlili své počínání rodiče.

Až padesát tisíc korun mohou získat školy na výsadbu stromů a keřů.

Správné aktivity mohou zvýšit IQ dětí. Není to pouze genetika, která ovlivňuje inteligenci dětí, jde i o prostředí, ve kterém vyrůstají, a podnětů, kterým jsou vystavované

Evropské volby, 6. – 9. 6. 2024 příručka pro školy.

  13. 5. 2024

 Aktualizace č. 20/2024  Zpravodaj,

 MŠMT:

Informace k vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky. Formulář žádosti.

V elektronickém systému podávání přihlášek na střední školy (DiPSy) jsou od neděle k dispozici opravené testy jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

ČŠI:

Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy 2023/2024.

Příklady inspirativní praxe.

Na učitele ze základní školy v Boru u Tachova uvalili vazbu.

Kdy máte nárok na cestovní náhrady za dojíždění do vzdáleného místa zaměstnání?

Kdy může zaměstnavatel odebrat zaměstnanci část dovolené kvůli jeho neomluveným absencím?

  6. 5. 2024

 Aktualizace č. 19/2024  Zpravodaj, Metodika stanovení úplaty v MŠ, ŠD a ŠK 2024

Jak řešit odklady? Stát ze čtyř variant hledá tu správnou.

Otřesné poměry v soukromé školce na jihu Čech. Majitelka jde před soud za týrání dětí do tří let.

Každá hodina na tabletu u šestiletých dětí zvyšuje riziko poruchy pozornosti.

Do lesních školek chodí podle asociace zhruba 3400 dětí. Množství dětí v lesních předškolních zařízeních odpovídá zhruba jednomu procentu všech dětí v mateřských školách.

Rázný krok školy v Rýmařově: Úplně zakázala mobily. Berou dětem svobodu, míní ředitel.

Ministr Mikuláš Bek: V příštím roce se přiblížíme 130 procentům na platy učitelů. Velmi rozsáhlé vyjádření k připravovaným změnám ve školství.

CERMAT, trochu opožděný maturitní zpravodaj.

  29. 4. 2024

 Aktualizace č. 18/2024  Zpravodaj, Směrnice - FKSP

Kde je slíbených 800 milionů na uklízečky? Školy je vyplácejí z mezd učitelů.

Škrty v PHmaxech vyžadují analýzu dopadu celé reformy. Stát ji ale stále nemá.

Rozhovor s ředitelkou MŠ o spojeném ředitelství

Falešná nezralost českých dětí.

  22. 4. 2024

 Aktualizace č. 17/2024  Zpravodaj, Směrnice - FKSP

MŠMT schválilo nová pravidla pro vysokoškolské studijní programy, které vedou ke kvalifikaci pedagogů. Více praxe a tzv. klinický rok.

Měsíční jídelníčky pro vaši inspiraci. Pravidelně pro vás budeme zveřejňovat celoměsíční jídelníčky, které poskytnou vaše kolegyně ze všech koutů republiky.

Připravované změny ve spotřebním koši školního stravování. Jaké změny mají proběhnout.

Školky i družiny skokově podraží. Rodiče zaplatí i o několik stovek korun měsíčně více.

Nižší plat než podřízení? O funkci ředitele školy není valný zájem. Dřív se na každé místo hlásilo pět šest zájemců. Ale teď, když je jeden, maximálně dva, je to docela úspěch.

  15. 4. 2024

 Aktualizace č. 16/2024  Zpravodaj, Zpravodaj 1 - 15, Směrnice - škola v přírodě, úplata v MŠ, zá zájmové vzdělávání

 MŠMT: Konkurz na organizace zřizované MŠMT; Věstník č. 3/2024 Schválené učebnice.
 Středula navrhuje zkrátit školní docházku o tři roky.
  RVP pro základní vzdělávání: Co se změnilo oproti stávajícímu RVP a proč.

 Bití, šikana, negramotné děti. Z německého školství se stává džungle.

  8. 4. 2024

 Aktualizace č. 15/2024  Zpravodaj

MSMT Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř… (PHmax). (ve Sbírce zákonů zatím nevyšlo.)

NPI spustilo veřejnou konzultaci k revizi RVP.

Metodika přijímacího řízení na střední školy, verze k 1.1., upravená k 1.4. (upraven odkaz na video k algoritmu a informace ke konzervatořím).

Nejfrekventovanější otázky o maturitní zkoušce.

 

Návrh RVP ZV v textové podobě pro snazší připomínkování.

Najít dobrého ředitele školy je výzva, konkurz je lovem na zlatou rybku.

Vláda schválila úpravu financování učitelů           v základních a středních školách.
  1. 4. 2024

 Aktualizace č. 14/2024  Zpravodaj, Porada

MŠMT:

Plán rozvoje školního sportu „Mládež v pohybu a ve zdraví“, plán MŠMT schválila vláda. 

 

Výkaz P1-04, odeslat do 15.4. Pozor na změny po 1.1.2024 – jsou popsány v přiložené metodice, nebo stručně na portálu krajského úřadu.  

 

Zaměstnanci a mzdové prostředky, školství 2023.

 

Seznam jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2025 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturity
Odklad by mohly doporučovat učitelky ve školce, navrhuje sociální pedagožka

Peníze do školství budou chybět i v dalších letech, ukazuje oficiální střednědobý výhled.

Stát si vyšlápne na desítky segregačních škol, které podporují segregaci tím, že koncentrují romské žáky do jedné školy.

Rodiče kritizují ZŠ, které nechala žáky 2. stupně podepisovat nevhodně stanovená pravidla chování.

Když se na vás obec vykašle, ať kompenzuje náklady. Ministerstvo pracuje na  variantě, že do nějaké výše bude obec povinná uhradit náklady odpovídající tomu, když si rodič dá dítě třeba do soukromého zařízení. Obce mají povinnost místa zajistit pro spádové děti od tří let. Řada z nich to ale neplní a žádná sankce jim v tuto chvíli nehrozí.

  25. 3. 2024

 Aktualizace č. 13/2024  Zpravodaj, Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole

MŠMT: Kompletní materiály k maturitám. Průběžně doplňované informace.

Vyhodnocení programu doučování 2022 – 2023 (Národní plán obnovy).

Sdělení o bližších podmínkách jarních maturit (kritéria, procenta úspěšnosti).

Metodické doručení „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“ nahrazuje dosud platná metodická doporučení „Syndrom týraného dítěte – CAN“ (příloha č. 5) a „Domácí násilí“ (příloha č. 20). Vše je ke stažení také ZDE, včetně formulářů pro oznámení školy na OSPOD a Policii ČR.

 

ČŠI: Tematická zpráva – Čtenářská gramotnost na základních a středních školách ve školním roce 2022/2023.

Tematická zpráva – Přírodovědná gramotnost a přírodovědné vzdělávání na ZŠ a SŠ.

 

Odvolání ředitelky základní školy a školní psycholožky požadují nespokojení rodiče v Blovicích, kvůli extrémní neřešené šikaně.

Učitelky z mateřské školy na Domažlicku se předávkovaly HHC, večírek se vymkl kontrole.

 

Peníze pro školy budou, ale na úkor odměn pro učitele. Školy, které mají peníze v balíku na odměny pro učitele, je budou muset na platy nepedagogických pozic použít a nebudou mít možnost žádné další dodatečné prostředky získat.

 

Účastníci lyžařských kurzů by uvítali i běžky. 71 procent mladých lidí odpovědělo, že by běžkování jako součást lyžařského výcviku uvítali, a 47 procent by klidně jelo na školní výcvik, který je výhradně běžkařský.

Magistrát si neví rady se školou, kterou kvůli ředitelce opouští personál. Případ, kdy s odcházejícím ředitelem odcházejí čtyři vyučující z pěti, dvě družinářky ze tří, skončila i hospodářka školy, IT pracovník, dokonce i uklízečka. 

Ve školách je potřeba více dětských psychologů. Řeší prý stále závažnější problémy.

  18. 3. 2024

 Aktualizace č. 12/2024  Zpravodaj, Zápis k předškolnímu vzdělávání

MŠMT: Manuál ke kvalifikačním předpokladům   v šablonách OP JAK. Leták pro rodiče – jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy.

Víc psychologů do škol? Návrh novely školského zákona budí rozpory. Asociace školní psychologie chce změnu zákona odložit

Když sociálně slabé dítě nedokončí školu, stojí nás to tři miliony, tvrdí sociolog, které tento mladý člověk za celý svůj život nezaplatí na odvodech a nabere na sociálních dávkách.

Ministerstvo zdravotnictví koriguje nepřesný výklad pražské hygienické stanice ve věci nákazy černým kašlem a příslušných hygienických opatření. Škola nevylučuje žádného žáka či spolužáky z kolektivu a sama neposuzuje jejich zdravotní stav, pokud dítě vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, kontaktuje rodiče a doporučí návštěvu lékaře.

 

  11. 3. 2024

 Aktualizace č. 11/2024  Zpravodaj, Zápis k základnímu vzdělávání

Projekt Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Školy mají možnost si pro školní rok 2024/2025 vybrat, který subjekt bude u nich provádět Školní projekt a se kterým uzavřou smlouvu. Pokud škola není se stávajícím dodavatelem spokojena nebo se rozhodne spolupráci s ním ukončit, může tak učinit a uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem.

Jeden superředitel pro několik škol? Kritici se bojí nezájmu o ty malé.

Školní psychologové na středních školách: Nejčastěji řešíme úzkosti, sebepoškozování a problémy v rodině.

Pro studenty učitelství se chystá klinický rok. Mají si v praxi pořádně zvyknout na školy.

Školník se na jihu Čech pokusil o sebevraždu. Postřelil se během vyučování.

První ročník soutěže Školní jídelna roku je tady!

EDUin: Kde začíná a končí sociální role školy?

Úřad pro ochranu osobních údajů: Nová metodika k provozování kamerových systémů.

  4. 3. 2024

 Aktualizace č. 10/2024  Zpravodaj, Pracovní řád

Metodika pro závěrečnou zkoušku SŠ 2024.

Nové číslo a vlastně i ročníku časopisu Slovíčko pro děti s odlišným mateřským jazykem. Zdarma.

Pedagogům vzrostly platy o 1663 korun.

Chystá se převrat v zákoníku práce. Cílí hlavně na problémisty.

Mění se hygienická pravidla. Školy mohou bobtnat a zavádět i unisex záchody.

Jde o to odstranit domácí úkoly, které zaměstnávají celou rodinu.

  26. 2. 2024

 Aktualizace č. 9/2024  Zpravodaj

Limity počtu zaměstnanců v krajském a obecním školství, které dosud školám stanovuje stát, nebudou v tomto roce závazné.

Vypsat konkurz nebo nevypsat? Zajímavé argumenty pro a proti.

Lavina konkurzů, jejich počet narostl na 556.
Čeští učitelé: Pětina vyhořelých, dvě třetiny v chronickém stresu.

Z okna základní školy na Olomoucku vypadl žák. Našli ho kolemjdoucí.

Ministerstvo školství připravuje plošné testování zahraničních žáků z češtiny.

  19. 2. 2024

 Aktualizace č. 8/2024  Zpravodaj

Vláda schválila nákup stíhaček za více než 150 miliard a plánuje stavbu čtyř jaderných bloků za cenu několika bilionů korun. Současně není ochotná nalézt několik set milionů korun na školství.

Škola a omluvenky od lékaře. Ano, či ne?

Obce i kraje se bouří proti platbám za uklízečky.

Volání po další stávce ve školách sílí.

Roky 2024, 2025 a 2026 budou ve znamení konkurzů na místa ředitelů škol, protože většině z nich v těchto letech končí šestileté funkční období. Podle webu  edu.cz  bylo  letos zatím vyhlášeno 417 konkurzů a bude jich víc, jsme na začátku.

  12. 2. 2024

 Aktualizace č. 7/2024  Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování, Zpravodaj

Tematická zpráva ČŠI: Společná výuka běžných tříd a tříd speciálních

Výrazné krácení platových prostředků (a s ním spojené snižování počtu přidělených úvazků) nepedagogických zaměstnanců jde mnohem dál než původní sliby MŠMT. 

Většina středoškoláků není dobře připravená na první ročník. Tápou v řešení problémů, v samostatnosti nebo jak se vlastně vůbec mají učit.

Zdravotní pojišťovny přispějí dětem na sport, tábory i školy v přírodě. Informujte rodiče.

Vyjádření MŠMT k vícenásobnému podání přihlášky na SŠ

  5.2. 2024

 Aktualizace č. 6/2024  Plán čerpání dovolené, Zpravodaj

MŠMT:

Aktualizované metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina účinného k 1. 9. 2024.

Výzva na podporu pohybových aktivit v MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK 2024. 

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na finanční zajištění podpůrných opatření pro školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi.

Stále více dětí se v životě necítí v pohodě a v klidu. Pojem wellbeing je proto čím dál častěji skloňován a měl by být pro školy základem.

Případ zfalšovaného diplomu ředitelky školy je u konce. Soud potvrdil dvouletou podmínku.

  29. 1. 2024

 Aktualizace č. 5/2024  Zpravodaj

Kompromis u maximálního počtu hodin výuky  financovaných ze státního rozpočtu pro základní školy. Sníží se na 95 procent stávajícího maxima učitelských úvazků pro ZŠ, výjimku budou mít malotřídní školy, které mají dvě třídy.

 

Podpoříme spojování malých škol pod jednoho ředitele, říká náměstek ministra školství.

Omluvenky od lékaře škola může požadovat jen výjimečně, právně stačí ty od rodičů.

NPI: Materiály Hezky česky I, II. k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny), volně ke stažení, nebo v papírové podobě.

Domácím úkolům zvoní umíráček. Dětem padá kámen ze srdce.

  22. 1. 2024

 Aktualizace č. 4/2024  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; Informace MŠMT k plnění povinné školní docházky v zahraničí dle § 38 školského zákona

 

 
  15. 1. 2024

 Aktualizace č. 3/2024

Porada

 
  8. 1. 2024

 Aktualizace č. 2/2024

Metodický materiál MŠMT ke stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ, ŠD, ŠK od 1.1.2024; Metodický materiál MŠMT k přijímacímu řízení do středního vzdělávání

 

 
  1. 1. 2024

 Aktualizace č. 1/2024

Školský zákon, Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, FKSP, Cestovní náhrady, Vnitřní platový předpis – č. 05,Plat – příplatky

 
  24. 12. 2023

 Aktualizace č. 50/2023

Metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, Informace MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce, Dílčí informace MŠMT ke změnám od 1. ledna, Metodické doporučení MF k zajištění jednotného postupu při tvorbě a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

 

 
  18. 12. 2023

 Aktualizace č. 49/2023

 
  11. 12. 2023

 Aktualizace č. 48/2023; Zpravodaj, vnitřní řád školní jídelny

 
  4. 12. 2023

 Aktualizace č. 47/2023; Zpravodaj

 
  27. 11. 2023

 Aktualizace č. 46/2023; Zpravodaj, Školský zákon, Zákoník práce 2024

 
  20. 11. 2023

 Aktualizace č. 45/2023; Zpravodaj, Program poradenských služeb na škole

 
  13. 11. 2023

 Aktualizace č. 44/2023; Zpravodaj, Stávka

 
  6. 11. 2023

 Aktualizace č. 43/2023; Zpravodaj, Porada

 
  30. 10. 2023

 Aktualizace č. 42/2023; Zpravodaj

 
  23. 10. 2023

 Aktualizace č. 41/2023; Zpravodaj

 
  16. 10. 2023

 Aktualizace č. 40/2023; Zpravodaj; MŠMT_rizikové_chování_sebevraždy + z příloh

 
  9. 10. 2023

 Aktualizace č. 39/2023; Zpravodaj

 
  2. 10. 2023

 Aktualizace č. 38/2023

Home office, Vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

 
  25. 9. 2023

 Aktualizace č. 37/2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce; Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků…;  Formuláře – pracovně právní

 
  18. 9. 2023

 Aktualizace č. 36/2023 Směrnice č. 05 – vnitřní platový předpis

 
  11. 9. 2023

 Aktualizace č. 35/2023 Plán práce 2023/2024, Zpravodaj

 
  4. 9. 2023

 Aktualizace č. 34/2023 MŠMT – soubor pedagogicko organizačních informací 2023/24. Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání

 
  31. 8. 2023

 Aktualizace č. 33/2023   Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, Aktualizace č. 1-32

 
  21. 8. 2023

 Aktualizace č. 32/2023   Porada, MŠMT - školní matrika a žáci v zahraničí, Zpravodaj;

 
  5. 8. 2023

 Aktualizace č. 31/2023   Zpravodaj;

 
  27. 7. 2023

 Aktualizace č. 30/2023   Zpravodaj; Minimální preventivní program; Školní preventivní strategie; Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 
  2. 7. 2023

 Aktualizace č. 29/2023   Zpravodaj; plán kontrolní činnosti, Kritéria ČŠI hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024, plán hlavních úkolů ČŠI 2023/2024

 
  26. 6. 2023

 Aktualizace č. 28/2023   Zpravodaj; Zákon o pedagogických pracovnících, Směrnice č. 75 o ochraně oznamovatelů, Cestovní náhrady

 
  21. 6. 2023

 Aktualizace č. 27/2023   Zpravodaj; Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, Směrnice č. 75

 
  20. 6. 2023

 Aktualizace č. 26/2023   Zpravodaj; Plán uvádění - adaptace začínajícího učitele; Pracovní náplně, MŠMT nedostatečná znalost cizího jazyka

 
  12. 6. 2023

 Aktualizace č. 25/2023   Zpravodaj, Porada

 
  5. 6. 2023

 Aktualizace č. 24/2023   Zpravodaj. Plán DVPP

 
  22. 5. 2023

 Aktualizace č. 23/2023   Zpravodaj. Plán dlouhodobý

 
  22. 5. 2023

 Aktualizace č. 22/2023   Zpravodaj.

 
  15. 5. 2023

 Aktualizace č. 21/2023   Zpravodaj.

 
  8. 5. 2023

 Aktualizace č. 20/2023   Zpravodaj.   Směrnice ke školám v přírodě

 
  1. 5. 2023

 Aktualizace č. 19/2023   Zpravodaj.   

 
  24. 4. 2023

 Aktualizace č. 18/2023   Zpravodaj.   

 
  17. 4. 2023

 Aktualizace č. 17/2023   Zpravodaj.  Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 
  10. 4. 2023

 Aktualizace č. 16/2023   Zpravodaj.  Zdravotnictví

 
  3. 4. 2023

 Aktualizace č. 15/2023   Zpravodaj.  Porada; Cestovní náhrady;  Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí - příloha č. 3 a č. 23

 
  27. 3. 2023

 Aktualizace č. 14/2023   Zpravodaj.  Směrnice - zveřejňování závazků v registru smluv, BOZP - dubnová prověrka bezpečnosti práce

 
  20. 3. 2023

 Aktualizace č. 13/2023   Zpravodaj.  Provozní řád venkovních hracích ploch

 
  13. 3. 2023 

 Aktualizace č. 12/2023   Zpravodaj.  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 
  6. 3. 2023 

 Aktualizace č. 11/2023   Zpravodaj.  Zápis k předškolnímu vzdělávání

 
  27. 2. 2023 

 Aktualizace č. 10/2023   Zpravodaj.  Zápis k základnímu vzdělávání

 
  20. 2. 2023 

 Aktualizace č. 9/2023   Zpravodaj. Rozvrh (plán) čerpání dovolené

 
  13. 2. 2023 

 Aktualizace č. 8/2023   Zpravodaj. ČŠI: Silné stránky škol. MŠMT: Kritéria pro přijímání žáků. Neschválené učebnice nelze nakupovat z ONIV. Jiný výklad k pracovnělékařským prohlídkám.

 
  6. 2. 2023 

 Aktualizace č. 7/2023   Zpravodaj. Směrnice č. 22 - pracovně lékařské služby, Zdravotnictví. Prázdniny

 
  30. 1. 2023 

 Aktualizace č. 6/2023   Zpravodaj - slabé stránka práce škol podle ČŠI. Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 
  23. 1. 2023 

 Aktualizace č. 5/2023   Zpravodaj - úprava ŠVP o vzdělávání cizinců

 
  17. 1. 2023 

 Aktualizace č. 4/2023   Zpravodaj. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 
  16. 1. 2023 

 Aktualizace č. 3/2023   Zpravodaj. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – celková informace

 
  9. 1. 2023 

 Aktualizace č. 2/2023   Zpravodaj. Porada, MŠMT – plavání 2023

 

 
  1. 1. 2023 

 Aktualizace č. 1/2023  Zpravodaj. Cestovní náhrady. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

 
  12. 12. 2022 

 Aktualizace č. 50/2022  Zpravodaj.

 
  5. 12. 2022 

 Aktualizace č. 49/2022  Zpravodaj. Metodika MŠMT k vyhlášce č. 177/2009 Sb., (maturita) ve světle dotazů ze škol.

 
  28. 11. 2022 

 Aktualizace č. 48/2022  Zpravodaj. Plán práce předmětových komisí

 
  21. 11. 2022 

 Aktualizace č. 47/2022  Zpravodaj - volby a noví zastupitelé; ČŠI - vyřizování stížností

 
 
  14. 11. 2022 

 Aktualizace č. 46/2022  Zpravodaj

 
  7. 11. 2022 

 Aktualizace č. 45/2022  Zpravodaj;  Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první čtvrtletí

 
  31. 10. 2022 

 Aktualizace č. 44/2022  Zpravodaj;  MŠMT - přijímací řízení 2023 - Ukrajinci; Odbory -  Připomínky k tzv. "vzorové kolektivní smlouvě".

 

 
  24. 10. 2022 

 Aktualizace č. 43/2022  Zpravodaj,  Zřizovatel

 

 
  17. 10. 2022 

 Aktualizace č. 42/2022  Zpravodaj,  Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí…

 

 
  10. 10. 2022 

 Aktualizace č. 41/2022  Zpravodaj, Prevence školní neúspěšnosti

 
  3. 10. 2022 

 Aktualizace č. 40/2022  Zpravodaj, prevence školní neúspěšnosti

 
  26. 9. 2022 

 Aktualizace č. 39/2022  Zpravodaj, dnešní námět se asi týká více škol, jde o žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

 
  19. 9. 2022 

 Aktualizace č. 38/2022  Zpravodaj, Plat - příplatky, Pracovní náplně

 
  12. 9. 2022 

 Aktualizace č. 37/2022  Zpravodaj

 
  5. 9. 2022 

 Aktualizace č. 36/2022  Zpravodaj, Soubor pedagogicko organizačních informací 2022/2023

 
  31. 8. 2022 

 Aktualizace č. 35/2022  Zpravodaj, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 
  30. 8. 2022 

 Aktualizace č. 34/2022  Zpravodaj, Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 
  29. 8. 2022 

 Aktualizace č. 33/2022  Zpravodaj

 
  22. 8. 2022 

 Aktualizace č. 32/2022  Zpravodaj, Porada, Cestovní náhrady

 

 
  14. 8. 2022 

 Aktualizace č. 31/2022  Zpravodaj, Plán kontrolní činnosti, Hospitace

 

 
  31. 7. 2022 

 Aktualizace č. 30/2022  Zpravodaj

 

 
  25. 7. 2022 

 Aktualizace č. 29/2022  Zpravodaj, Informace MŠMT k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka.

Jak prokázat svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, jak získat  odbornou kvalifikaci. Možnost zaměstnávání    nekvalifikovaných pracovníků.

 

 
  11. 7. 2022 

 Aktualizace č. 28/2022  Zpravodaj,  

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Metodický komentář MŠMT k této změně.

 

 
  30. 6. 2022 

 Aktualizace č. 27/2022  Zpravodaj,  

Kritéria České školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2022/2023

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 
  20. 6. 2022 

 Aktualizace č. 26/2022  Zpravodaj,  Organizace, Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

 
  13. 6. 2022 

 Aktualizace č. 25/2022  Zpravodaj,  Organizace, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, příloha č. 13 – tabák, nově zpracováno podle právního stavu k 1. 2. 2022

 
  6. 6. 2022 

 Aktualizace č. 24/2022  Zpravodaj,  Porada

 
  30. 5. 2022 

 Aktualizace č. 23/2022  Zpravodaj,  Organizace, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

 
  23. 5. 2022 

  Mimořádná atualizace č. 22/2022  Zpravodaj,  Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., důvodová zpráva, hodnocení dopadů

 
  23. 5. 2022 

 Aktualizace č. 21/2022  Zpravodaj,  Organizace, vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 
  16. 5. 2022 

 Aktualizace č. 20/2022  Zpravodaj,  Cestovní náhrady

 
  9. 5. 2022 

 Aktualizace č. 19/2022  Zpravodaj,  Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzděláván

 
  2. 5. 2022 

 Aktualizace č. 18/2022  Zpravodaj,  Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svácích o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

 
  22. 4. 2022 

 Aktualizace č. 17/2022  Zpravodaj,  

 
  18. 4. 2022 

 Aktualizace č. 16/2022  Zpravodaj,  Metodické doporučení MŠMT pro zřizovatele k odměňování ředitelů.

 
  11. 4. 2022 

 Aktualizace č. 15/2022  Zpravodaj, MŠMT správní řízení krok za krokem. Zápis k předškolnímu vzdělávání.

 
  4. 4. 2022 

 Aktualizace č. 14/2022 Porada, Zápis MŠ, Zápis ZŠ, Zpravodaj

 
 28. 3. 2022 

 Aktualizace č. 13/2022 Zpravodaj

 
 21. 3. 2022 

 Aktualizace č. 12/2022 Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace; Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 
 14. 3. 2022 

 Aktualizace č. 11/2022  Cestovní náhrady. Zpravodaj.

 
 7. 3. 2022 

 Aktualizace č. 10/2022 Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání od 1. září 2021. Zpravodaj.

 
 28. 2. 2022 

 Aktualizace č. 9/2022 Směrnice č. 56, o poskytování informací. Hospodaření. Zpravodaj.

 
 21. 2. 2022 

 Aktualizace č. 8/2022

Směrnice č. 75 – o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Zpravodaj. Přehled dokumentace, vyžadované ČŠI při kontrolách na DD, DDÚ, MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, SOŠ, SVČ, speciálních ZŠ a MŠ, konzervatoří, PPP, OA a ZUŠ.

 
 14. 2. 2022 

 Aktualizace č. 7/2022 Zpravodaj. Přehled dokumentace, vyžadované ČŠI při kontrolách

 
 7. 2. 2022 

 Aktualizace č. 6/2022

Zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného …

 
 31. 1. 2022 

 Aktualizace č. 5/2022  Vyhláška o očkování Zrušeno povinné očkování proti covidu.

 

 
  24. 1. 2022 

 Aktualizace č. 4/2022  Příplatky Doplněno o příplatek za vedení.

 

 
  17. 1. 2022 

 Aktualizace č. 3/2022  Zpravodaj, Doklady Akademické i jiné tituly. Přechylování příjmení. Změny u občanských průkazů 2021.

 

 
  10. 1. 2022 

 Aktualizace č. 2/2022 Porada, náměty na jednání pololetní pedagogické rady.

 
  1. 1. 2022 

 Aktualizace č. 1/2022

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání; MŠMT: Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací.; Cestovní náhrady; Vnitřní řád školní družiny; Vnitřní řád školního klubu

 
 

 Rozeslané aktualizace 2021

 
  20. 12. 2021 

 Aktualizace č. 47/2021  Poslední aktualizace roku 2021. Zpravodaj.

 
  13. 12. 2021 

 Aktualizace č. 46/2021  Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. MŠMT – školy a školská zařízení zřizované obcí a krajem.

 

 
  6. 12. 2021 

 Aktualizace č. 45/2021 

Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Směrnice č. 56 o poskytování informací.

 

 
  29. 11. 2021 

 Aktualizace č. 44/2021  Jen zpravodaj.

 
  23. 11. 2021 

Aktualizace č. 43/2021  Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech,; nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky.

 
  15. 11. 2021

 Aktualizace č. 42/2021  

 
  8. 11. 2021

 Aktualizace č. 41/2021   MŠMT – digitální učební pomůcka

 
  1. 11. 2021

 Aktualizace č. 40/2021  

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první čtvrtletí.

 
  25. 10. 2021

 Aktualizace č. 39/2021  

Cestovní náhrady - změna k 19.10. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací - nové povolání.  Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Nové nařízení vlády ruší letité n.v.č. 495/2001 Sb.

 
  18. 10. 2021

 Aktualizace č. 38/2021  

Prázdniny - Připomenutí, jak lze organizovat činnosti pedagogů o prázdninách.

Zpravodaj, zvláštní témata: Dokumentace vyžadovaná ČŠI pro inspekční činnost v MŠ, říjen 2021.  Ředitelské volno, důvody

 
  11. 10. 2021

 Aktualizace č. 37/2021  

 Zpravodaj.

 
  4. 10. 2021

 Aktualizace č. 36/2021  

 Zpravodaj. Organizace - zavedení letního času. Vyhláška č. 350/2021 Sb. 

 
  27. 9. 2021

 Aktualizace č. 35/2021   Zpravodaj  

 
  20. 9. 2021

 Aktualizace č. 34/2021   Plat – příplatky

 

 
  13. 9. 2021

 Aktualizace č. 33/2021  

 

 
  31. 8. 2021

Aktualizace č. 32/2021  

 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech - změna k 1.9.2021. Vnitřní platový předpis

 

  25. 8. 2021

Aktualizace č. 31/2021  

Doučování. Zpravodaj. MŠMT - RVP předškolního vzdělávání, opatření, kterým se RVP mění, dopis

 

 
  16. 8. 2021

Aktualizace č. 30/2021  

Plán kontrolní činnosti; Plán práce na školní rok; Plán dlouhodobý (koncepce rozvoje); Plán DVPP; Minimální preventivní program; Školní preventivní strategie; Plán čerpání dovolené; zpravodaj.

 

 
  9. 8. 2021  Aktualizace č. 29/2021  

FKSP; Rejstřík; Předávací protokol; Ministerstvo zdravotnictví, doporučení pro zahájení školního roku 2021/2022; zpravodaj.

 

 
  20. 7. 2021  

Aktualizace č. 28/2021   Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování; Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

  5. 7. 2021  

Aktualizace č. 26/2021   ČŠI: Plán hlavních úkolů na rok 2021/2022. Kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na rok 2021/2022.

 

  21. 6. 2021  

Aktualizace č. 25/2021   Porada - náměty na jednání poslední pedagogické rady

 

 
  14. 6. 2021

 Aktualizace č. 24/2021   Porada - náměty na jednání poslední pedagogické rady

 

 
  7. 6. 2021

 Aktualizace č. 23/2021   Zpravodaj.

 

 
  31. 5. 2021

 Aktualizace č. 22/2021   Zpravodaj.

 

 
  24. 5. 2021

 Aktualizace č. 21/2021   Zpravodaj.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání; Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku; Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

 
  17. 5. 2021

 Aktualizace č. 20/2021   Zpravodaj.

 
  10. 5. 2021

 Aktualizace č. 19/2021   Zpravodajpříplatek za práci v sobotu a v neděli

 

 
  3. 5. 2021

 Aktualizace č. 18/2021   Zpravodaj  

 

 
  26. 4. 2021

 Aktualizace č. 17/2021   Zpravodaj - odměna za pracovní pohotovost. Vyhláška č. 84/2005 Sb. o stravování 

 

 
  19. 4. 2021

 Aktualizace č. 16/2021   Zpravodaj

 

 
  12. 4. 2021

 Aktualizace č. 15/2021   ZpravodajPříplatek za práci přesčas.

 

 
  6. 4. 2021

 Aktualizace č. 14/2021   ZpravodajPorada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. MŠMT - návrat dětí do škol v dubnu.

 

 
  29. 3. 2021

 Aktualizace č. 13/2021   Zpravodaj  - příplatek za noční práci. Administrativa. Zřizovatel. Školský zákon. Zákon o správním řízení.

 

 
  22. 3. 2021

 Aktualizace č. 12/2021   Zpravodaj. Tematická zpráva ČŠI: "Distanční vzdělávání v základních a středních školách."

 

 
  15. 3. 2021

 Aktualizace č. 11/2021   Zpravodaj je věnován problematice osobního příplatku.

 

 
  8. 3. 2021

 Aktualizace č. 10/2021   Zpravodaj.

 

 
  1. 3. 2021

 Aktualizace č. 9/2021   Organizace; Pracovní náplně; Zpravodaj je věnován problematice specializačního příplatku.

 

 
 22. 2. 2021

Aktualizace č. 8/2021   Organizace školního roku 2022/2023; Zpravodaj

 

 
 15. 2. 2021

Aktualizace č. 7/2021   Zpravodaj: Příplatek za rozdělenou směnu; MŠMT, Primární prevence v období uzavření škol; Přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV; MPSV: Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

 
 8. 2. 2021

Aktualizace č. 6/2021  MŠMT: Koncepce BOZ 2021-2023, Přehled opatření 2021 - 2023; Zpravodaj: Úvod k seriálu Příplatky

 
 
 1. 2. 2021

Aktualizace č. 5/2021  Zpravodaj. RVP základního vzdělávání v nové úpravě - staženo z webu MŠMT ZDE

 

 
 25. 1. 2021

Aktualizace č. 4/2021  Zpravodaj - problematika stupňů řízení podle § 124 zákoníku práce a příplatků za vedení.

 

 
 18. 1. 2021

Aktualizace č. 3/2021  Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Dary, Metodický pokyn MŠMT k pedagogické intervenci. Zpravodaj.

 

 
 11. 1. 2021

Aktualizace č. 2/2021  Zpravodaj: Lze výši příspěvku z FKSP diferencovat s ohledem na výši úvazku?

 

 
 1. 1. 2021

Aktualizace č. 1/2021  

Cestovní náhrady, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, Nařízení vlády č. 341/2005 Sb., o platových poměrech, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; Zpravodaj - minimální a zaručená mzda 2021 ve vztahu k nové platové tabulce.    

 

 

 Rozeslané aktualizace 2020

 
 14. 12. 2020

Aktualizace č. 51/2020  Zpravodaj.    

 

 
7. 12. 2020

Aktualizace č. 50/2020  Zpravodaj.    

 

 
30. 11. 2020

Aktualizace č. 49/2020  Zpravodaj. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.    

 

 
23. 11. 2020

Aktualizace č. 48/2020  Zpravodaj.

 

 
16. 11. 2020

Aktualizace č. 47/2020  MŠMT: Legislativní novinky ve školním roce 2020/2021

 
9. 11. 2020

Aktualizace č. 46/2020  

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

 
2. 11. 2020

Aktualizace č. 45/2020  

Porada, Homeoffice

 

 
26. 10. 2020

Aktualizace č. 44/2020  Zpravodaj

 

 
19. 10. 2020

Aktualizace č. 43/2020  

Směrnice č. 38 - dovolená; vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv; vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Zpravodaj - nová pravidla určování nároku na dovolenou a způsob jejího čerpání

 

 
12. 10. 2020

Aktualizace č. 42/2020  

Odbory - připomínky ke znění tzv. vzorové kolektivní smlouvy, jak ji spáchaly odbory. Kolektivní smlouva - můj návrh redukuje 12 stran "vzorové" KS na 2 strany. Zpravodaj

 

 
5. 10. 2020

Aktualizace č. 41/2020  

Zpravodaj - Samostudium. Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin.

 

 
28. 9. 2020

Aktualizace č. 40/2020  

Zpravodaj - náměty na doplnění školního řádu, k distančnímu vzdělávání.

 

 
21. 9. 2020

Aktualizace č. 39/2020  

Zpravodaj

 

 
14. 9. 2020

Aktualizace č. 38/2020  

Vnitřní předpis k práci z domova při distančním vzdělávání,  Home office,  Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek, mobilních aplikací

 

 
7. 9. 2020

Aktualizace č. 37/2020  

Výklad MŠMT k pojmu „další pracoviště“ pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu; Výklad MŠMT k pojmu „pracoviště“ pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu; MŠMT – metodický list, doporučování pomůcek pro nadané a mimořádně nadané

 

 
28. 8. 2020

Aktualizace č. 36/2020  Školský zákon po novele zákonem č. 349/2020 Sb.

 

 
20. 8. 2020

Aktualizace č. 35/2020  

Plán práce na školní rok 2020/2021; Porada

 

 
10. 8. 2020

Aktualizace č. 34/2020  

Plán práce na jednotlivé měsíce; plán kontrolní činnosti; plán DVPP; plán práce na školní rok 2020/2021

 

 
18. 7. 2020

Aktualizace č. 33/2020  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je k 1.9.2020 opět upravena. Vyhláškou č. 319/2020 Sb., se ruší zavedení povinné přítomnosti nepedagogických pracovníků (chův, zdravotních sester) ve třídách se 4 a více dvouletými dětmi od 1. 9. 2020.

 

 
6. 7. 2020

Aktualizace č. 32/2020  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 30.7.2020; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 1.1.2021; Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020; Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

 

 
29. 6. 2020

Aktualizace č. 31/2020  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 11.7. a 1.10.2020. Nejdůležitější změny – viz poslední strany zpravodaje.

Zpravodaj: FKSP – krácení příspěvku s ohledem na velikost úvazku.

 

 
22. 6. 2020

Aktualizace č. 30/2020  

ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2020/2021; ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021;  Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ, co je nového v Plánu ČŠI na rok 2020/2021

 

 
15. 6. 2020

Aktualizace č. 29/2020  

Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ

 

 
8. 6. 2020

Aktualizace č. 28/2020  

Porada, Směrnice č. 43 – spisový řád

 

 
1. 6. 2020

Aktualizace č. 27/2020  

MŠMT - právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s účinností k 1.5.2020. Směrnice č. 15 – škola v přírodě. Směrnice č. 16 – lyžařský kurz

 

 
26. 5. 2020

Aktualizace č. 26/2020

Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování

 

 
19. 5. 2020

Aktualizace č. 25/2020 

MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.

 

 
18. 5. 2020

Aktualizace č. 24/2020 

Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

 
11. 5. 2020

Aktualizace č. 23/2020 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

 
4. 5. 2020

Aktualizace č. 22/2020 

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 21/2020 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 20/2020 

Zpravodaj: home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

 
20. 4. 2020

Aktualizace č. 19/2020 

Zpravodaj

 

 
13. 4. 2020

Aktualizace č. 18/2020  

MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování;

 

 
6. 4. 2020

Aktualizace č. 17/2020 

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

 

 
30. 3. 2020

Aktualizace č. 16/2020 

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.

 

 
29. 3. 2020

Aktualizace č. 15/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

 

 
23. 3. 2020

Aktualizace č. 14/2020 

Zpravodaj.

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 13/2020 

Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií

 

 
12. 3. 2020

Aktualizace č. 12/2020 

Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 11/2020 

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.

 

 
9. 3. 2020

Aktualizace č. 10/2020

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga.

 

 
2. 3. 2020

Aktualizace č. 9/2020

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů. Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

 

 
24. 2. 2020

Aktualizace č. 8/2020

Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

 

 
17. 2. 2020

Aktualizace č. 7/2020

Zpravodaj - plat ředitele

 

 
10. 2. 2020

Aktualizace č. 6/2020

Zpravodaj. Co se děje při výpovědi zaměstnance.

 

 
3. 2. 2020

Aktualizace č. 5/2020

Zpravodaj.

 

 
27. 1. 2020

Aktualizace č. 4/2020

Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnancem během jeho dočasné pracovní neschopnosti; FKSP - upravená metodika odborů k čerpání fondu.

 

 
20. 1. 2020

Aktualizace č. 3/2020

Zpravodaj

 

 
13. 1. 2020

Aktualizace č. 2/2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí, Cestovní náhrady. Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, Metodika MŠMT k problematice konkurzů na místa ředitelů škol.

 

 
6. 1. 2020

Aktualizace č. 1/2020

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích..., vyhláška č. 114/2005 Sb. o FKSP, novely k 1.1.2020; Cestovní náhrady; Organizace.