PaedDr. Jan Mikáč 

                                     poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

                                                             Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333;  janmikac (zavináč) janmikac.cz; DS: sp4uee

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol Kontakt, povinné informace, GDPR       Objednávka  

 

Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2023

 Aktualizace č. 49/2023         18.12. poslední letošní, očekáváme ještě informace k Cestovní náhrady. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 Aktualizace č. 48/2023         11.12.
 

 Rozeslané aktualizace 2023

  4. 12. 2023

 Aktualizace č. 47/2023; Zpravodaj

 MŠMT: Opatření obecné povahy upravuje podmínky konání maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu 2024 pro cizince s dočasnou ochranou.

Opatření obecné povahy, úpravu podmínek přijímacího řízení 2023/2024 pro cizince. Podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách 2024. Aktuální počty ukrajinských uprchlíků na   českých školách. Počty učitelů v regionálním školství rostou, žáků na základních školách ubývá.

MŠMT rozhoduje o dalším úsporném opatření, snížit se mají výdaje na asistenty, školní psychology či speciální pedagogy. 

Nová vyhláška o asistentech pedagogů už nemá řešit snižování jejich platů.

Místa ve školkách jsou, ale ne tam, kde žijí  rodiny. Rodiče potřebují desítky tisíc dalších,  přibývají stovky.

Mnoho žáků postrádá ve škole pocit bezpečí.

Školy brečí, že nemají peníze. Kroužky organizovat nechtějí.

  27. 11. 2023

 Aktualizace č. 46/2023; Zpravodaj, Školský zákon, Zákoník práce 2024

Zdatnost u dětí se propadla o 100 let, zjistili  experti z Liberce. Jsou významně vyšší a těžší. A jejich kondice se propadla na úroveň doby po první světové válce.

Tematická zpráva ČŠI Výuka dalšího cizího jazyka. Většina žáků další cizí jazyk, který se učí ve škole, v běžném životě zatím nepoužila.

Nedostatek vyučujících se podle odhadů bude   nadále prohlubovat, v blízké budoucnosti může chybět až deset tisíc pedagogů.

CERMAT připravil novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci    jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let.

Mladí Češi jsou na tom s angličtinou čím dál hůř. V mezinárodním žebříčku už je předběhli i Slováci.

Odborníci chtějí testovat duševní zdraví dětí   podobně jako češtinu a matematiku, spolupracují na tom s ČŠI.

  20. 11. 2023

 Aktualizace č. 45/2023; Zpravodaj, Program poradenských služeb na škole

Zpravodaj - nový web  obsahuje informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Na ošetřovné je nárok u dětí do deseti roků i když jsou zdravé. A to v případech, kdy je neplánovaně nebo z neočekávaných důvodů zavřená základní nebo mateřská škola. Pracovní dohody ve školních jídelnách nově – plusy a mínusy. Trochu jiný pohled, možná úskalí a dopad, praktická doporučení. Kdy vzniká nárok na dovolenou. Přehled změn v zákoníku práce.

Jak souvisí délka školní docházky s výsledky vzdělávání? Osm let vedla školu s falešným diplomem. Soud potrestal učitelku dvouletou podmínkou za podvod.

Obecná pravidla pro školy zapojené do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ pro školní rok 2023/2024. Příručka pro školy. Věstník č. 6

Jednotná přijímací zkouška 2024 Termíny 1. až 3. kola, přihlášky, způsob podání.

Informace MŠMT pro ředitele mateřských, základních a středních škol pro případ stávky zaměstnanců školy (listopad 2023).

Likvidace málotřídních škol v datech.

Příručka "Wellbeing ve škole". Jak na pozitivní přístup k učení i k životu.

Kam se žene české školství a proč od něj stát dává ruce pryč. Autorka je starostka české obce. 

  13. 11. 2023

 Aktualizace č. 44/2023; Zpravodaj, Stávka

MŠMT: Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi pro rok 2024.
ČŠI: Tematická zpráva – Výsledky vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol.

EDUin vydává průvodce pro zřizovatele.   Kápézetka pomůže starostům a zastupitelům zorientovat se ve školské agendě.

Odklady školní docházky se zvrhly, stát zvažuje, že je zakáže všem.

Systém, že každá škola bude mít vlastní jídelnu, je v síti malých českých škol neudržitelný.

  6. 11. 2023

 Aktualizace č. 43/2023; Zpravodaj, Porada

MŠMT

Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky v roce 2024 pro uchazeče z Ukrajiny. Text opatření je stejný jako v loňském roce, text odůvodnění se drobně liší.

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2024.

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024. 

 Plány dalšího šetření ve školství: zánik menších škol a škrtání učitelských míst. Již od září.

Šablony a novela zákoníku práce k 1.10. a 1.1.

Na úřadu práce je nejvíce mladých do 18 let za posledních deset let – 4444. Úřad práce upozorňuje, že v čísle jsou zahrnuti všichni mladiství ve věku 15 až 18 let.

Bek vysvětluje novou díru v rozpočtu. Kritizuje ho i jeho strana.

Proč šetřit na školství, proč to není dobrý nápad.

  30. 10. 2023

 Aktualizace č. 42/2023; Zpravodaj

Výsledky výzkumu "Specializované činnosti pedagogických pracovníků a nepedagogická práce či další činnosti v regionálním školství: analýza stavu a návrhy doporučení”

Je povinností pedagoga podávat léky žákům v době jejich pobytu ve škole?

Možnost získání dotace z IROP pro základní umělecké školy.

Bek: Lidé nechtějí vyšší daně, aby mohli učitelé dostat větší platy. Neboli příspěvek do soutěže o nejhloupější výrok.

Školy chtějí více peněz. K ničemu to nevede, vzkazuje ministerstvo. Aneb jak Bek škodí vlastnímu rezortu.

Proč nelze kamery ve škole využít pro kontrolu docházky zaměstnanců.

  23. 10. 2023

 Aktualizace č. 41/2023; Zpravodaj

MŠMT: Statistická ročenka školství 2022, Kapitola A – HDP, veřejné výdaje a jejich struktura. Vývojová ročenka školství 2011/12–2021/22.

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích 2019-2023.

Přehled průměrných mezd akademických pracovníků na veřejných vysokých školách 2022.

Bek chystá úspory ve školství: skončí dělení na menší třídy, některé školy přijdou o učitele.

Kolik berou kolegové na vašem místě? Zaměstnanci budou mít právo na odpověď.

Školy se bojí krácení mezd kuchařek a školníků.

  16. 10. 2023

 Aktualizace č. 40/2023; Zpravodaj; MŠMT_rizikové_chování_sebevraždy + z příloh

Praktické desatero učitele pro jazykově senzitivní přístup ve třídě s žáky s OMJ.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2023.

S jakými poruchami řeči i jazyka se školáci potýkají a jaký je rozdíl mezi klinickým a školským logopedem?

Šikanuje, stěžují si na ředitele školy. Nemůžu dát na dojmy, říká starosta
  9. 10. 2023

 Aktualizace č. 39/2023; Zpravodaj

MŠMT: Nová podoba přijímacího řízení na SŠ – změny. Kompetenční rámec absolventa učitelství. Stručný přehled.

Žáci mohou opět nominovat oblíbené pedagogy do ankety Zlatý Ámos, příjem nominací začal.

Modernizační fond otevírá školám cestu k energetické soběstačnosti: tři miliardy poskytne na výstavbu energeticky efektivních budov.

Zamezit růstu počtu kantorů z posledních let a škrtnout osm tisíc neobsazených pozic pro nepedagogické pracovníky plánuje v rámci úspor pro příští rok ministr školství.

  2. 10. 2023

 Aktualizace č. 38/2023

Home office, Vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

MŠMT: Informace pro školy k novele zákoníku práce. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky.

MPSV - příklady aplikace přechodných ustanovení k informační povinnosti zaměstnavatele. Kdy a jak musíte zaměstnanci poskytnout písemnou informaci o obsahu pracovního poměru a dohod, i uzavřených před 1.10. Informační vzory.

Navýšení školského rozpočtu o čtyři miliardy ve srovnání s letošním rokem ředitele škol nepotěší.

Leták k adaptačnímu procesu dětí v MŠ.

  25. 9. 2023

 Aktualizace č. 37/2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce; Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků…;  Formuláře – pracovně právní

Cermat: Agregované výsledky maturit 2023. Výsledky podle škol a skupin oborů vzdělání.

Výsledky soutěže samostatných odborných prací.

Devastace školství z pera vlády a ministra.

Učitelka z Uzbekistánu vezla v malém autě 25 dětí ze školky domů.

Kampaň Učitelé jsou třída chce zvýšit důvěru v pedagogy i prestiž povolání.

  18. 9. 2023

 Aktualizace č. 36/2023 Směrnice č. 05 – vnitřní platový předpis

Informace MŠMT pro žadatele o přezkoumání didaktických testů, maturita podzim 2023.

Ministr školství: Platy učitelů porostou. Otevřeně ale říkám, že 130 procent průměrné mzdy to nebude. Situace to neumožňuje.

Celý tenhle humbuk kolem "130 procent"  českému školství strašně škodí.

Každý žák základní školy je automaticky z pohledu zákona státním pojištěncem. Absolvováním devítky a odchodem ze základky tento režim končí, stát za dítě přestává pojišťovně hradit zdravotní pojištění. Mnozí rodiče nevědí o  povinnosti ohlašovat přechod dítěte ze ZŠ na SŠ.

Registrace do Logické olympiády končí již 30.9.

Nové online kurzy češtiny pro cizince.

R. Zajíčková: Veřejně vyzývám Radka Sárköziho a spolek Pedagogická komora, z. s. k doložení chybějících dokumentů do veřejného rejstříku.

  11. 9. 2023

 Aktualizace č. 35/2023 Plán práce 2023/2024, Zpravodaj

Věstník č. 5/2023

- Schválené učební texty

- Další finanční prostředky na září -prosinec 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga.

 

EDU: Od 18. 9. do 22. 9. 2023 proběhne šetření (https://sberdat.uiv.cz/login), na základě kterého školy projeví závazný zájem o tyto finanční prostředky. Po 22.9. již nebude možné se do šetření zapojit a čerpat finanční prostředky. Kalkulačka pro orientační výpočet.

Učitel základní školy „bere“ v průměru 36,5 tisíc Kč, meziročně si polepšil o méně než 2 tisíce.

Termíny jednotné přijímací zkoušky  2023/24.

Když žák mlátí učitele.
  4. 9. 2023

 Aktualizace č. 34/2023 MŠMT – soubor pedagogicko organizačních informací 2023/24. Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání

MŠMT by podle návrhu státního rozpočtu na rok 2024 mělo mít na své výdaje o 11,6 miliardy korun méně než letos. Méně by mělo jít na platy.

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních, středních školách. Letáky ke stažení zvlášť pro žáky, pro rodiče, pro školy.

Výzva Pěšky do školy proběhne od 16.do 22. 9. Přihlásit se mohou celé školy, jednotlivé třídy nebo rodinné týmy, přátelé či sousedé do 10. 9. 2023.

 
  31. 8. 2023

 Aktualizace č. 33/2023   Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, Aktualizace č. 1-32

 
  21. 8. 2023

 Aktualizace č. 32/2023   Porada, MŠMT - školní matrika a žáci v zahraničí, Zpravodaj;

 
  5. 8. 2023

 Aktualizace č. 31/2023   Zpravodaj;

 
  27. 7. 2023

 Aktualizace č. 30/2023   Zpravodaj; Minimální preventivní program; Školní preventivní strategie; Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 
  2. 7. 2023

 Aktualizace č. 29/2023   Zpravodaj; plán kontrolní činnosti, Kritéria ČŠI hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024, plán hlavních úkolů ČŠI 2023/2024

 
  26. 6. 2023

 Aktualizace č. 28/2023   Zpravodaj; Zákon o pedagogických pracovnících, Směrnice č. 75 o ochraně oznamovatelů, Cestovní náhrady

 
  21. 6. 2023

 Aktualizace č. 27/2023   Zpravodaj; Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, Směrnice č. 75

 
  20. 6. 2023

 Aktualizace č. 26/2023   Zpravodaj; Plán uvádění - adaptace začínajícího učitele; Pracovní náplně, MŠMT nedostatečná znalost cizího jazyka

 
  12. 6. 2023

 Aktualizace č. 25/2023   Zpravodaj, Porada

 
  5. 6. 2023

 Aktualizace č. 24/2023   Zpravodaj. Plán DVPP

 
  22. 5. 2023

 Aktualizace č. 23/2023   Zpravodaj. Plán dlouhodobý

 
  22. 5. 2023

 Aktualizace č. 22/2023   Zpravodaj.

 
  15. 5. 2023

 Aktualizace č. 21/2023   Zpravodaj.

 
  8. 5. 2023

 Aktualizace č. 20/2023   Zpravodaj.   Směrnice ke školám v přírodě

 
  1. 5. 2023

 Aktualizace č. 19/2023   Zpravodaj.   

 
  24. 4. 2023

 Aktualizace č. 18/2023   Zpravodaj.   

 
  17. 4. 2023

 Aktualizace č. 17/2023   Zpravodaj.  Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 
  10. 4. 2023

 Aktualizace č. 16/2023   Zpravodaj.  Zdravotnictví

 
  3. 4. 2023

 Aktualizace č. 15/2023   Zpravodaj.  Porada; Cestovní náhrady;  Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí - příloha č. 3 a č. 23

 
  27. 3. 2023

 Aktualizace č. 14/2023   Zpravodaj.  Směrnice - zveřejňování závazků v registru smluv, BOZP - dubnová prověrka bezpečnosti práce

 
  20. 3. 2023

 Aktualizace č. 13/2023   Zpravodaj.  Provozní řád venkovních hracích ploch

 
  13. 3. 2023 

 Aktualizace č. 12/2023   Zpravodaj.  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 
  6. 3. 2023 

 Aktualizace č. 11/2023   Zpravodaj.  Zápis k předškolnímu vzdělávání

 
  27. 2. 2023 

 Aktualizace č. 10/2023   Zpravodaj.  Zápis k základnímu vzdělávání

 
  20. 2. 2023 

 Aktualizace č. 9/2023   Zpravodaj. Rozvrh (plán) čerpání dovolené

 
  13. 2. 2023 

 Aktualizace č. 8/2023   Zpravodaj. ČŠI: Silné stránky škol. MŠMT: Kritéria pro přijímání žáků. Neschválené učebnice nelze nakupovat z ONIV. Jiný výklad k pracovnělékařským prohlídkám.

 
  6. 2. 2023 

 Aktualizace č. 7/2023   Zpravodaj. Směrnice č. 22 - pracovně lékařské služby, Zdravotnictví. Prázdniny

 
  30. 1. 2023 

 Aktualizace č. 6/2023   Zpravodaj - slabé stránka práce škol podle ČŠI. Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 
  23. 1. 2023 

 Aktualizace č. 5/2023   Zpravodaj - úprava ŠVP o vzdělávání cizinců

 
  17. 1. 2023 

 Aktualizace č. 4/2023   Zpravodaj. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 
  16. 1. 2023 

 Aktualizace č. 3/2023   Zpravodaj. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – celková informace

 
  9. 1. 2023 

 Aktualizace č. 2/2023   Zpravodaj. Porada, MŠMT – plavání 2023

 

 
  1. 1. 2023 

 Aktualizace č. 1/2023  Zpravodaj. Cestovní náhrady. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

 
  12. 12. 2022 

 Aktualizace č. 50/2022  Zpravodaj.

 
  5. 12. 2022 

 Aktualizace č. 49/2022  Zpravodaj. Metodika MŠMT k vyhlášce č. 177/2009 Sb., (maturita) ve světle dotazů ze škol.

 
  28. 11. 2022 

 Aktualizace č. 48/2022  Zpravodaj. Plán práce předmětových komisí

 
  21. 11. 2022 

 Aktualizace č. 47/2022  Zpravodaj - volby a noví zastupitelé; ČŠI - vyřizování stížností

 
 
  14. 11. 2022 

 Aktualizace č. 46/2022  Zpravodaj

 
  7. 11. 2022 

 Aktualizace č. 45/2022  Zpravodaj;  Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první čtvrtletí

 
  31. 10. 2022 

 Aktualizace č. 44/2022  Zpravodaj;  MŠMT - přijímací řízení 2023 - Ukrajinci; Odbory -  Připomínky k tzv. "vzorové kolektivní smlouvě".

 

 
  24. 10. 2022 

 Aktualizace č. 43/2022  Zpravodaj,  Zřizovatel

 

 
  17. 10. 2022 

 Aktualizace č. 42/2022  Zpravodaj,  Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí…

 

 
  10. 10. 2022 

 Aktualizace č. 41/2022  Zpravodaj, Prevence školní neúspěšnosti

 
  3. 10. 2022 

 Aktualizace č. 40/2022  Zpravodaj, prevence školní neúspěšnosti

 
  26. 9. 2022 

 Aktualizace č. 39/2022  Zpravodaj, dnešní námět se asi týká více škol, jde o žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

 
  19. 9. 2022 

 Aktualizace č. 38/2022  Zpravodaj, Plat - příplatky, Pracovní náplně

 
  12. 9. 2022 

 Aktualizace č. 37/2022  Zpravodaj

 
  5. 9. 2022 

 Aktualizace č. 36/2022  Zpravodaj, Soubor pedagogicko organizačních informací 2022/2023

 
  31. 8. 2022 

 Aktualizace č. 35/2022  Zpravodaj, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 
  30. 8. 2022 

 Aktualizace č. 34/2022  Zpravodaj, Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 
  29. 8. 2022 

 Aktualizace č. 33/2022  Zpravodaj

 
  22. 8. 2022 

 Aktualizace č. 32/2022  Zpravodaj, Porada, Cestovní náhrady

 

 
  14. 8. 2022 

 Aktualizace č. 31/2022  Zpravodaj, Plán kontrolní činnosti, Hospitace

 

 
  31. 7. 2022 

 Aktualizace č. 30/2022  Zpravodaj

 

 
  25. 7. 2022 

 Aktualizace č. 29/2022  Zpravodaj, Informace MŠMT k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka.

Jak prokázat svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, jak získat  odbornou kvalifikaci. Možnost zaměstnávání    nekvalifikovaných pracovníků.

 

 
  11. 7. 2022 

 Aktualizace č. 28/2022  Zpravodaj,  

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Metodický komentář MŠMT k této změně.

 

 
  30. 6. 2022 

 Aktualizace č. 27/2022  Zpravodaj,  

Kritéria České školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2022/2023

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 
  20. 6. 2022 

 Aktualizace č. 26/2022  Zpravodaj,  Organizace, Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

 
  13. 6. 2022 

 Aktualizace č. 25/2022  Zpravodaj,  Organizace, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, příloha č. 13 – tabák, nově zpracováno podle právního stavu k 1. 2. 2022

 
  6. 6. 2022 

 Aktualizace č. 24/2022  Zpravodaj,  Porada

 
  30. 5. 2022 

 Aktualizace č. 23/2022  Zpravodaj,  Organizace, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

 
  23. 5. 2022 

  Mimořádná atualizace č. 22/2022  Zpravodaj,  Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., důvodová zpráva, hodnocení dopadů

 
  23. 5. 2022 

 Aktualizace č. 21/2022  Zpravodaj,  Organizace, vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 
  16. 5. 2022 

 Aktualizace č. 20/2022  Zpravodaj,  Cestovní náhrady

 
  9. 5. 2022 

 Aktualizace č. 19/2022  Zpravodaj,  Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzděláván

 
  2. 5. 2022 

 Aktualizace č. 18/2022  Zpravodaj,  Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svácích o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

 
  22. 4. 2022 

 Aktualizace č. 17/2022  Zpravodaj,  

 
  18. 4. 2022 

 Aktualizace č. 16/2022  Zpravodaj,  Metodické doporučení MŠMT pro zřizovatele k odměňování ředitelů.

 
  11. 4. 2022 

 Aktualizace č. 15/2022  Zpravodaj, MŠMT správní řízení krok za krokem. Zápis k předškolnímu vzdělávání.

 
  4. 4. 2022 

 Aktualizace č. 14/2022 Porada, Zápis MŠ, Zápis ZŠ, Zpravodaj

 
 28. 3. 2022 

 Aktualizace č. 13/2022 Zpravodaj

 
 21. 3. 2022 

 Aktualizace č. 12/2022 Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace; Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace; Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 
 14. 3. 2022 

 Aktualizace č. 11/2022  Cestovní náhrady. Zpravodaj.

 
 7. 3. 2022 

 Aktualizace č. 10/2022 Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání od 1. září 2021. Zpravodaj.

 
 28. 2. 2022 

 Aktualizace č. 9/2022 Směrnice č. 56, o poskytování informací. Hospodaření. Zpravodaj.

 
 21. 2. 2022 

 Aktualizace č. 8/2022

Směrnice č. 75 – o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Zpravodaj. Přehled dokumentace, vyžadované ČŠI při kontrolách na DD, DDÚ, MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, SOŠ, SVČ, speciálních ZŠ a MŠ, konzervatoří, PPP, OA a ZUŠ.

 
 14. 2. 2022 

 Aktualizace č. 7/2022 Zpravodaj. Přehled dokumentace, vyžadované ČŠI při kontrolách

 
 7. 2. 2022 

 Aktualizace č. 6/2022

Zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného …

 
 31. 1. 2022 

 Aktualizace č. 5/2022  Vyhláška o očkování Zrušeno povinné očkování proti covidu.

 

 
  24. 1. 2022 

 Aktualizace č. 4/2022  Příplatky Doplněno o příplatek za vedení.

 

 
  17. 1. 2022 

 Aktualizace č. 3/2022  Zpravodaj, Doklady Akademické i jiné tituly. Přechylování příjmení. Změny u občanských průkazů 2021.

 

 
  10. 1. 2022 

 Aktualizace č. 2/2022 Porada, náměty na jednání pololetní pedagogické rady.

 
  1. 1. 2022 

 Aktualizace č. 1/2022

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání; MŠMT: Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací.; Cestovní náhrady; Vnitřní řád školní družiny; Vnitřní řád školního klubu

 
 

 Rozeslané aktualizace 2021

 
  20. 12. 2021 

 Aktualizace č. 47/2021  Poslední aktualizace roku 2021. Zpravodaj.

 
  13. 12. 2021 

 Aktualizace č. 46/2021  Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. MŠMT – školy a školská zařízení zřizované obcí a krajem.

 

 
  6. 12. 2021 

 Aktualizace č. 45/2021 

Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Směrnice č. 56 o poskytování informací.

 

 
  29. 11. 2021 

 Aktualizace č. 44/2021  Jen zpravodaj.

 
  23. 11. 2021 

Aktualizace č. 43/2021  Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech,; nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky.

 
  15. 11. 2021

 Aktualizace č. 42/2021  

 
  8. 11. 2021

 Aktualizace č. 41/2021   MŠMT – digitální učební pomůcka

 
  1. 11. 2021

 Aktualizace č. 40/2021  

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první čtvrtletí.

 
  25. 10. 2021

 Aktualizace č. 39/2021  

Cestovní náhrady - změna k 19.10. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací - nové povolání.  Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Nové nařízení vlády ruší letité n.v.č. 495/2001 Sb.

 
  18. 10. 2021

 Aktualizace č. 38/2021  

Prázdniny - Připomenutí, jak lze organizovat činnosti pedagogů o prázdninách.

Zpravodaj, zvláštní témata: Dokumentace vyžadovaná ČŠI pro inspekční činnost v MŠ, říjen 2021.  Ředitelské volno, důvody

 
  11. 10. 2021

 Aktualizace č. 37/2021  

 Zpravodaj.

 
  4. 10. 2021

 Aktualizace č. 36/2021  

 Zpravodaj. Organizace - zavedení letního času. Vyhláška č. 350/2021 Sb. 

 
  27. 9. 2021

 Aktualizace č. 35/2021   Zpravodaj  

 
  20. 9. 2021

 Aktualizace č. 34/2021   Plat – příplatky

 

 
  13. 9. 2021

 Aktualizace č. 33/2021  

 

 
  31. 8. 2021

Aktualizace č. 32/2021  

 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech - změna k 1.9.2021. Vnitřní platový předpis

 

  25. 8. 2021

Aktualizace č. 31/2021  

Doučování. Zpravodaj. MŠMT - RVP předškolního vzdělávání, opatření, kterým se RVP mění, dopis

 

 
  16. 8. 2021

Aktualizace č. 30/2021  

Plán kontrolní činnosti; Plán práce na školní rok; Plán dlouhodobý (koncepce rozvoje); Plán DVPP; Minimální preventivní program; Školní preventivní strategie; Plán čerpání dovolené; zpravodaj.

 

 
  9. 8. 2021  Aktualizace č. 29/2021  

FKSP; Rejstřík; Předávací protokol; Ministerstvo zdravotnictví, doporučení pro zahájení školního roku 2021/2022; zpravodaj.

 

 
  20. 7. 2021  

Aktualizace č. 28/2021   Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování; Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

  5. 7. 2021  

Aktualizace č. 26/2021   ČŠI: Plán hlavních úkolů na rok 2021/2022. Kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na rok 2021/2022.

 

  21. 6. 2021  

Aktualizace č. 25/2021   Porada - náměty na jednání poslední pedagogické rady

 

 
  14. 6. 2021

 Aktualizace č. 24/2021   Porada - náměty na jednání poslední pedagogické rady

 

 
  7. 6. 2021

 Aktualizace č. 23/2021   Zpravodaj.

 

 
  31. 5. 2021

 Aktualizace č. 22/2021   Zpravodaj.

 

 
  24. 5. 2021

 Aktualizace č. 21/2021   Zpravodaj.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání; Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku; Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

 
  17. 5. 2021

 Aktualizace č. 20/2021   Zpravodaj.

 
  10. 5. 2021

 Aktualizace č. 19/2021   Zpravodajpříplatek za práci v sobotu a v neděli

 

 
  3. 5. 2021

 Aktualizace č. 18/2021   Zpravodaj  

 

 
  26. 4. 2021

 Aktualizace č. 17/2021   Zpravodaj - odměna za pracovní pohotovost. Vyhláška č. 84/2005 Sb. o stravování 

 

 
  19. 4. 2021

 Aktualizace č. 16/2021   Zpravodaj

 

 
  12. 4. 2021

 Aktualizace č. 15/2021   ZpravodajPříplatek za práci přesčas.

 

 
  6. 4. 2021

 Aktualizace č. 14/2021   ZpravodajPorada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. MŠMT - návrat dětí do škol v dubnu.

 

 
  29. 3. 2021

 Aktualizace č. 13/2021   Zpravodaj  - příplatek za noční práci. Administrativa. Zřizovatel. Školský zákon. Zákon o správním řízení.

 

 
  22. 3. 2021

 Aktualizace č. 12/2021   Zpravodaj. Tematická zpráva ČŠI: "Distanční vzdělávání v základních a středních školách."

 

 
  15. 3. 2021

 Aktualizace č. 11/2021   Zpravodaj je věnován problematice osobního příplatku.

 

 
  8. 3. 2021

 Aktualizace č. 10/2021   Zpravodaj.

 

 
  1. 3. 2021

 Aktualizace č. 9/2021   Organizace; Pracovní náplně; Zpravodaj je věnován problematice specializačního příplatku.

 

 
 22. 2. 2021

Aktualizace č. 8/2021   Organizace školního roku 2022/2023; Zpravodaj

 

 
 15. 2. 2021

Aktualizace č. 7/2021   Zpravodaj: Příplatek za rozdělenou směnu; MŠMT, Primární prevence v období uzavření škol; Přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV; MPSV: Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

 
 8. 2. 2021

Aktualizace č. 6/2021  MŠMT: Koncepce BOZ 2021-2023, Přehled opatření 2021 - 2023; Zpravodaj: Úvod k seriálu Příplatky

 
 
 1. 2. 2021

Aktualizace č. 5/2021  Zpravodaj. RVP základního vzdělávání v nové úpravě - staženo z webu MŠMT ZDE

 

 
 25. 1. 2021

Aktualizace č. 4/2021  Zpravodaj - problematika stupňů řízení podle § 124 zákoníku práce a příplatků za vedení.

 

 
 18. 1. 2021

Aktualizace č. 3/2021  Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Dary, Metodický pokyn MŠMT k pedagogické intervenci. Zpravodaj.

 

 
 11. 1. 2021

Aktualizace č. 2/2021  Zpravodaj: Lze výši příspěvku z FKSP diferencovat s ohledem na výši úvazku?

 

 
 1. 1. 2021

Aktualizace č. 1/2021  

Cestovní náhrady, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, Nařízení vlády č. 341/2005 Sb., o platových poměrech, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; Zpravodaj - minimální a zaručená mzda 2021 ve vztahu k nové platové tabulce.    

 

 

 Rozeslané aktualizace 2020

 
 14. 12. 2020

Aktualizace č. 51/2020  Zpravodaj.    

 

 
7. 12. 2020

Aktualizace č. 50/2020  Zpravodaj.    

 

 
30. 11. 2020

Aktualizace č. 49/2020  Zpravodaj. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.    

 

 
23. 11. 2020

Aktualizace č. 48/2020  Zpravodaj.

 

 
16. 11. 2020

Aktualizace č. 47/2020  MŠMT: Legislativní novinky ve školním roce 2020/2021

 
9. 11. 2020

Aktualizace č. 46/2020  

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

 
2. 11. 2020

Aktualizace č. 45/2020  

Porada, Homeoffice

 

 
26. 10. 2020

Aktualizace č. 44/2020  Zpravodaj

 

 
19. 10. 2020

Aktualizace č. 43/2020  

Směrnice č. 38 - dovolená; vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv; vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Zpravodaj - nová pravidla určování nároku na dovolenou a způsob jejího čerpání

 

 
12. 10. 2020

Aktualizace č. 42/2020  

Odbory - připomínky ke znění tzv. vzorové kolektivní smlouvy, jak ji spáchaly odbory. Kolektivní smlouva - můj návrh redukuje 12 stran "vzorové" KS na 2 strany. Zpravodaj

 

 
5. 10. 2020

Aktualizace č. 41/2020  

Zpravodaj - Samostudium. Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin.

 

 
28. 9. 2020

Aktualizace č. 40/2020  

Zpravodaj - náměty na doplnění školního řádu, k distančnímu vzdělávání.

 

 
21. 9. 2020

Aktualizace č. 39/2020  

Zpravodaj

 

 
14. 9. 2020

Aktualizace č. 38/2020  

Vnitřní předpis k práci z domova při distančním vzdělávání,  Home office,  Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek, mobilních aplikací

 

 
7. 9. 2020

Aktualizace č. 37/2020  

Výklad MŠMT k pojmu „další pracoviště“ pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu; Výklad MŠMT k pojmu „pracoviště“ pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu; MŠMT – metodický list, doporučování pomůcek pro nadané a mimořádně nadané

 

 
28. 8. 2020

Aktualizace č. 36/2020  Školský zákon po novele zákonem č. 349/2020 Sb.

 

 
20. 8. 2020

Aktualizace č. 35/2020  

Plán práce na školní rok 2020/2021; Porada

 

 
10. 8. 2020

Aktualizace č. 34/2020  

Plán práce na jednotlivé měsíce; plán kontrolní činnosti; plán DVPP; plán práce na školní rok 2020/2021

 

 
18. 7. 2020

Aktualizace č. 33/2020  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je k 1.9.2020 opět upravena. Vyhláškou č. 319/2020 Sb., se ruší zavedení povinné přítomnosti nepedagogických pracovníků (chův, zdravotních sester) ve třídách se 4 a více dvouletými dětmi od 1. 9. 2020.

 

 
6. 7. 2020

Aktualizace č. 32/2020  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 30.7.2020; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 1.1.2021; Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020; Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

 

 
29. 6. 2020

Aktualizace č. 31/2020  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 11.7. a 1.10.2020. Nejdůležitější změny – viz poslední strany zpravodaje.

Zpravodaj: FKSP – krácení příspěvku s ohledem na velikost úvazku.

 

 
22. 6. 2020

Aktualizace č. 30/2020  

ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2020/2021; ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021;  Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ, co je nového v Plánu ČŠI na rok 2020/2021

 

 
15. 6. 2020

Aktualizace č. 29/2020  

Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ

 

 
8. 6. 2020

Aktualizace č. 28/2020  

Porada, Směrnice č. 43 – spisový řád

 

 
1. 6. 2020

Aktualizace č. 27/2020  

MŠMT - právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s účinností k 1.5.2020. Směrnice č. 15 – škola v přírodě. Směrnice č. 16 – lyžařský kurz

 

 
26. 5. 2020

Aktualizace č. 26/2020

Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování

 

 
19. 5. 2020

Aktualizace č. 25/2020 

MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.

 

 
18. 5. 2020

Aktualizace č. 24/2020 

Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

 
11. 5. 2020

Aktualizace č. 23/2020 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

 
4. 5. 2020

Aktualizace č. 22/2020 

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 21/2020 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 20/2020 

Zpravodaj: home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

 
20. 4. 2020

Aktualizace č. 19/2020 

Zpravodaj

 

 
13. 4. 2020

Aktualizace č. 18/2020  

MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování;

 

 
6. 4. 2020

Aktualizace č. 17/2020 

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

 

 
30. 3. 2020

Aktualizace č. 16/2020 

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.

 

 
29. 3. 2020

Aktualizace č. 15/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

 

 
23. 3. 2020

Aktualizace č. 14/2020 

Zpravodaj.

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 13/2020 

Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií

 

 
12. 3. 2020

Aktualizace č. 12/2020 

Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 11/2020 

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.

 

 
9. 3. 2020

Aktualizace č. 10/2020

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga.

 

 
2. 3. 2020

Aktualizace č. 9/2020

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů. Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

 

 
24. 2. 2020

Aktualizace č. 8/2020

Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

 

 
17. 2. 2020

Aktualizace č. 7/2020

Zpravodaj - plat ředitele

 

 
10. 2. 2020

Aktualizace č. 6/2020

Zpravodaj. Co se děje při výpovědi zaměstnance.

 

 
3. 2. 2020

Aktualizace č. 5/2020

Zpravodaj.

 

 
27. 1. 2020

Aktualizace č. 4/2020

Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnancem během jeho dočasné pracovní neschopnosti; FKSP - upravená metodika odborů k čerpání fondu.

 

 
20. 1. 2020

Aktualizace č. 3/2020

Zpravodaj

 

 
13. 1. 2020

Aktualizace č. 2/2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí, Cestovní náhrady. Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, Metodika MŠMT k problematice konkurzů na místa ředitelů škol.

 

 
6. 1. 2020

Aktualizace č. 1/2020

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích..., vyhláška č. 114/2005 Sb. o FKSP, novely k 1.1.2020; Cestovní náhrady; Organizace.