PaedDr. Jan Mikáč 

                                     poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

                                                             Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol Kontakt, povinné informace, GDPR       Objednávka  

 

Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2020

 Aktualizace č. 50/2020  21. 12. 2020
 Aktualizace č. .....
 Aktualizace č. 34 a další budou rozesílány v prázdninovém režimu - nepravidelně, vždy když se objeví nějaká nová informace.
 

 Rozeslané aktualizace

18. 7. 2020
 
Aktualizace č. 33/2020  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je k 1.9.2020 opět upravena. Vyhláškou č. 319/2020 Sb., se ruší zavedení povinné přítomnosti nepedagogických pracovníků (chův, zdravotních sester) ve třídách se 4 a více dvouletými dětmi od 1. 9. 2020.

 

Informace o zápisech dětí do předškolního vzdělávání 2020. Počty zapisovaných, zapsaných, podaných žádostí o individuální vzdělávání, počty zamítnutých žádostí o zápis a počty neuzavřených zápisů, dále se člení podle věku zapisovaných dětí a podle území školy
Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2019
 
 
6.7. 2020
 
Aktualizace č. 32/2020  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 30.7.2020; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 1.1.2021; Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020; Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

Manuál ministerstva zdravotnictví pro pořádání táborů v době prázdnin

Chůvy u dvouletých dětí ve školách nebudou povinné. Mateřské školy nebudou mít od září povinnost zajistit pro třídy s dvouletými dětmi chůvy, jak dosud předpokládala vyhláška ministerstva školství. Ministr Robert Plaga ve čtvrtek podepsal její úpravu, podle které budou chůvy u dvouletých dětí nadále jen možností. (jde o zrušení § 5 odst. 6 a odst. 7).

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení - celá ČR.

 
29. 6. 2020
 
Aktualizace č. 31/2020  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 11.7. a 1.10.2020. Nejdůležitější změny – viz poslední strany zpravodaje.

Zpravodaj: FKSP – krácení příspěvku s ohledem na velikost úvazku.

Upravené podmínky nároku na ošetřovné v jsou platné do 30. června 2020, MPSV připravilo stručný přehled, jak to bude s ošetřovným po uplynutí této lhůty. Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému rozvolňování vládních opatření ministerstvo v současné době nepřipravuje návrh na prodloužení mimořádného poskytování ošetřovného.

Newsletter RVP.CZ č.7

Dovolená se bude počítat jinak, místo dnů v hodinách. Pracovní trh čeká několik důležitých změn kvůli legislativním úpravám zákoníku práce. Novela mimo jiné přinese i změnu ve výpočtu dovolené, která se nově nebude poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu, tedy počet hodin.

CERMAT: Analýza výsledků didaktických testů, klíče správných řešení.

 
22. 6. 2020
 
Aktualizace č. 30/2020  ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2020/2021; ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021;  Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ, co je nového v Plánu ČŠI na rok 2020/2021

 

Pro druhé a další kola přijímacího řízení se uplatňují ustanovení školského zákona, nikoliv zákona č.135/2020 Sb. To platí i pro lhůtu pro odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek je nutné odevzdat řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

CERMAT, informace o jednotné přijímací zkoušce, výsledky testů, apod.

 

Pedagogická komora: Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání v mateřských školách.

Městský soud v Praze uznal žalobu studenta, který nesouhlasil s hodnocením jedné z úloh v maturitním testu z matematiky.

 
15. 6. 2020
 
Aktualizace č. 29/2020   Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ

MŠMT: Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání – z důvodu, že žadatel splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

CERMAT, informace o jednotné přijímací zkoušce, výsledky testů, apod.

 

 
8. 6. 2020
 
Aktualizace č. 28/2020   Porada, Směrnice č. 43 – spisový řád

MŠMT: Rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020. Informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky. Nová pravidla pro konání zkoušek a kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací.

ČMOS, E-zpravodaj č. 7

 
1. 6. 2020
 
Aktualizace č. 27/2020   MŠMT - právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s účinností k 1.5.2020. Směrnice č. 15 – škola v přírodě. Směrnice č. 16 – lyžařský kurz

MŠMT vyhlašuje sedmou etapu rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol. Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 28. května 2020. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 18. června 2020.

 MŠMT. Další etapy rozvolňování od 1. a 8. června.

CERMAT: průvodce pro maturanty – cizí jazyky.

CERMAT: Publikační kalendář maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky. Harmonogram zveřejňování nejdůležitějších dokumentů a dat k maturitě.

Školám chybí schopní ředitelé.

ČSSZ zveřejnila nový tiskopis pro rodiče, kteří pokračují po 25. květnu 2020 v péči o dítě. Nově se zde zaškrtávají důvody, proč dítě nechodí do školy. Vyplňuje pouze rodič, škola nepotvrzuje.

 
25. 5. 2020
 
Aktualizace č. 26/2020  Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování
Aktualizace č. 25/2020  19.5.2020

MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.

Aktualizace č. 24/2020  18.5.2020

Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Aktualizace č. 23/2020  11.5.2020

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Aktualizace č. 22/2020  4.5.2020

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

Aktualizace č. 21/2020 28.4.2020

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.

Aktualizace č. 20/2020 28.4.2020

Zpravodaj - home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

Aktualizace č. 19/2020 20.4.2020

Zpravodaj

Aktualizace č. 18/2020 13.4.2020 

MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování;

Aktualizace č. 17/2020 6.4.2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

Aktualizace č. 16/2020 30.3.2020

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.

Aktualizace č. 15/2020 29.3.2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

Aktualizace č. 14/2020 23.3.2020

Zpravodaj.

Aktualizace č. 13/2020  16.3.2020

Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií

Aktualizace č. 12/2020  12.3.2020

Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Aktualizace č. 11/2020  16.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.

Aktualizace č. 10/2020 9.3.2020

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga.

Aktualizace č. 9/2020 2.3.2020

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů. Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

Aktualizace č. 8/2020 24.2.2020

Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

Aktualizace č. 7/2020 17.2.2020

Zpravodaj - plat ředitele

Aktualizace č. 6/2020 10.2.2020

Jen zpravodaj. Co se děje při výpovědi zaměstnance.

Aktualizace č. 5/2020 3.2.2020

Jen zpravodaj.

Aktualizace č. 4/2020 27.1.2020

Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnancem během jeho dočasné pracovní neschopnosti; FKSP - upravená metodika odborů k čerpání fondu.

Aktualizace č. 3/2020 20.1.2020

Zpravodaj

Aktualizace č. 2/2020 13.1.2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí, Cestovní náhrady. Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, Metodika MŠMT k problematice konkurzů na místa ředitelů škol.

Aktualizace č. 1/2020 6.1.2020

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích..., vyhláška č. 114/2005 Sb. o FKSP, novely k 1.1.2020; Cestovní náhrady; Organizace.