Kontrola dokumentace školy

            - běžná kontrola dokumentace přímo na škole - plány, zprávy, správní řízení, směrnice, personalistika, razítka, smlouvy...

            - kontrola správnosti dokumentace prostřednictvím mailu - vámi zaslané texty zkontroluji, připojím komentář, opravím, navrhnu správné řešení.

            - speciální příprava na ohlášenou návštěvu ČŠI, Inspektorátu práce, veřejnosprávní kontroly,

            - účast při přebírání/ předávání školy mezi odcházejícím ředitelem a novým ředitelem.

Zpět na hlavní stránku

 

Zatím jsem měl to potěšení zkontrolovat dokumentaci  479 škol a a školských zařízení.

 

Zpět na hlavní stránku

 

     
   ČERVENEC 2018  
11.7.  Kontrola dokumentace školy, č. 468 - okr. Kutná Hora

O.K.                                                      O

13.7.  Kontrola dokumentace školy, č. 469 - Kyjovsko O.K.                                                      O
30.7.  Kontrola a dohled při předávání školy, č. 470 - okr. Hodonín O.K.                                                      O
     
   SRPEN 2018  
8.8.  Kontrola dokumentace školy č. 471 - okr. Uherské Hradiště O.K.                                                      O
15.8.  Kontrola dokumentace školy č. 472 - okr. Litoměřice O.K.                                                      O
17.8.  Kontrola a dohled při předávání školy, č. 473 - okr. Hodonín O.K.                                                      O
20.8.  Kontrola dokumentace školy, č. 474 - okr. Chrudim O.K.                                                      O
30.8.  Kontrola dokumentace školy, č. 475 - Pardubice O.K.                                                      O
     
   ŘÍJEN 2018  
19.10.  Kontrola dokumentace školy č. 476 - Praha - e-mailem O.K.                                                      O
28.10.  Kontrola dokumentace školy č. 477 - Praha - e-mailem O.K.                                                      O
     
   LISTOPAD 2018  
8.11.  Kontrola dokumentace školy č. 478 - okr. Prostějov O.K.                                                      O
26.11.  Kontrola dokumentace školy č. 479 - okr. Chrudim O.K.                                                      O
     
     
   PROSINEC 2018  
   Kontrola dokumentace DDM č. 480 - okr. Hodonín  
     
   LEDEN 2019  
     
     
     
     
     

Zpět na hlavní stránku

Provedené kontroly: