"KARTOTÉKA" a co to je 

 

KARTOTÉKA je informační servis, specializovaný na pomoc školskému managementu - ředitelům všech typů škol a školských zařízení. Existuje od roku 1990 a po celou dobu dodává metodické materiály několika tisícům škol.

 

KARTOTÉKU tvoří desítky souborů ve Wordu (příp. Excelu), které se zabývají určitým tématem a přehledně uvádějí všechna ustanovení nejrůznějších právních norem k danému tématu - například ADMINISTRATIVA, HYGIENA, DOZOR, CESTOVNÍ NÁHRADY, SMĚRNICE, VÝCHOVNÝ PORADCE apod. Pokud dojde k legislativním změnám, bude příslušný text přepracován a zaslán předplatitelům; automaticky vás upozorníme na probíhající změny. Ukázku zpracování najdete na stránce "Bezplatné ukázky" 

 

KARTOTÉKA je uživatelsky jednoduchá - pokud ovládáte základy Wordu (Excelu), umíte vše potřebné. Je levná, pravidelně doplňovaná a neustále rozšiřovaná. Materiály jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna jejich snadná výměna. Každý nově zpracovaný text vám automaticky vymaže zastaralou, neplatnou informaci.  Texty jsou zpracovány v textovém editoru WORD  a tabulkovém Excelu. Za rok rozesílám e-mailem kolem  50  aktualizací. Pokud při havárii počítače přijdete o KARTOTÉKU, okamžitě vám zdarma dodám její plné znění na CD-ROM.

 

KARTOTÉKA šetří váš čas, zbavuje nezáživné práce - sleduje za vás, které právní normy jsou pro vaši činnost důležité, které jsou platné a které se právě změnily, a co tyto změny znamenají, jak je máte využít ve vaší práci. Zaměřuje se na všechny oblasti práce ředitele školy a jeho spolupracovníků - legislativu, řízení školy, ekonomiku, bezpečnost práce, požární ochranu, upozorňuje na důležité oblasti práce, termíny, nabízí vzory smluv, formulářů.

 

"KARTOTÉKA" a co obsahuje

"ČŠI"

Materiály České školní inspekce - jejich kritéria pro hodnocení škol, zprávy,... 

 

"KARTOTÉKA "

Více než 100 souborů, asi 1500 stran textu - metodický materiál pro řízení škol - informace k určitému problému ze všech školských předpisů, např. Administrativa, Dary, Doklady, Dohled, Družina, Hygiena, Hospodaření, Ekologie, Jídelna, Konkurz, Kontrola, Klasifikace, Majetek, Náboženství, Odbory, Organizace, Obec, Personalistika, Plán, Plat, Pracovní náplně atd.  

”SMĚRNICE ŠKOLY”

61 směrnic školy - kompletní texty, které můžete využít pro svoji školu, pouze doplníte údaje o své škole a text přizpůsobíte na vaše podmínky. Organizační řád, Vnitřní řád školy, Spisový řád, Kolektivní smlouva, Vnitřní platový předpis, Evidence majetku, Oběh účetních dokladů, Ochrana majetku školy, Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem, Inventarizace majetku školy, Činnost náhradové – škodní komise, Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, Spolupráce školy s policií, Řády odborných učeben, Řád školy v přírodě, Řád lyžařského výcvikového kurzu, Klasifikační řád ZŠ a SŠ, Řád školní družiny, Řád školní jídelny, Zahraniční výjezdy, Provozní řád, Závodní lékařská péče – smlouva, Pracovní náplně, Kontrola hospodaření a vedení účetnictví ředitelem školy, Evidence pracovní doby – formulář v Excelu, Školní výlety, Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole, Směrnice pro používání auta ke služebním cestám, Kalkulace nákladů při pronájmech tělocvičny, tříd, Poskytování cestovních náhrad, Školení BOZP zaměstnanců a žáků, Stížnosti a jejich vyřizování, Pokladna, Maturita, Traumatologický plán, Směrnice na ochranu údajů, Směrnice na ochranu počítačových dat, Směrnice k čerpání dovolené, Používání telefonů a mobilních telefonů, Ochrana osobních údajů, ochrana dat zpracovaných výpočetní technikou...

"Věstníky MŠMT "

Věstníky MŠMT  z let 2005 - 2017

"Zákony"

 Více než 150 nejdůležitějších právních předpisů - zákonů, vládních nařízení a vyhlášek ze Sbírky zákonů - to nejdůležitější pro oblast školství. Průběžně jsou aktualizovány. Archiv zrušených právních norem.

"MŠMT"

Nejdůležitější metodické pokyny, směrnice, instrukce  MŠMT. Kompletní text vzdělávacích programů, rámcové vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ.  

Tyto metodické materiály pro řízení škol zpracovávám, aktualizuji a doplňuji od roku 1990 a dodávám pro tisíce škol. Celkem je na CD-ROM více než 5000 stran odborného textu.

 

Zpět na hlavní stránku