Citáty  z aktualizací

2016

Přejděte na domácí stravování, je to levnější. Nepočítáme-li náklady na manželství.

Být sinedžer (senior tinedžer) je prima.  Mám všechno, po čem jsem toužil jako tinejdžer, akorát o 50 roků později.

U chytrých rodičů se těžko určuje, po kom je to jejich dítě tak blbé.

Nejlepší kvalita našich žáků spočívá v jejich kvantitě ve statistických výkazech.

Současná škola se dopracovala do stavu, kdy je normální chovat se nenormálně. Jak pro žáky, tak pedagogy.

Ředitelé škol jsou většinou perfekcionisté.  I to, co dělají špatně, dělají velmi dobře.

Ve statistice jde hlavně o to, aby součet nepřesných údajů byl vždy přesný.

Učte se, učte se, učte se. Ale jen tam, kde můžete získat titul. Titul vždy znamená víc než výkonnost.

Proč je vhodné plánovat? No protože je to lepší než pracovat.

Ze zřizovatelských přísloví: Když máš hůl, psa si vždycky najdeš.

Když už se máme učit z chyb, bude dobré,  když půjde o chyby jiných.

Každá rozvíjející se škola má svoji pochodeň – nadšeného ředitele. A každá obec má někoho, kdo tu pochodeň zháší – někoho od zřizovatele.

Před první poradou v přípravném týdnu vůbec nemusíte být nervózní, on vás stejně nikdo neposlouchá – dokud se nespletete.

Dovolená je nesmyslný počin – energie získaná během ní se prakticky rovná energii, kterou musím vynaložit, abych se po ní zase přemluvil vrátit se do práce.

Je jedno, zda se řídíme citem, nebo rozumem. Podmínkou však je, abychom ho měli.

Ředitelování je jako cyklistika – když nešlapete, dejte si pozor – jedete z kopce.

Dovolenou musí ředitel čerpat pouze v době prázdnin. Učitelé by jinak mohli zjistit, že škola docela dobře funguje i bez něj.

Pracovat se má tak, abychom život nepromarnili prací.

Životní etapy ředitele: Chce něco dokázat. Chce něčeho dosáhnout. Chce to někam dotáhnout. Chce to nějak doklepat.

Hned na začátku porady sdělte, kdy bude končit. To je ta nejdůležitější informace, která se od vás očekává.

Radost z dobře vykonané práce překoná jen radost z dobře zaplacené práce, kterou jsem nevykonal.

Jakmile konečně děláte to, co jste chtěli dělat, máte chuť dělat něco jiného.

Když v ředitelské kariéře dosáhneme vrcholu, polovinu cesty již máme za sebou.

Většině lidí jsou víc na obtíž mravné zásady, než nemravné.

Pro normálního žáka je typické, že se příliš normálně nechová.

Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá:   "A pozítří už máme středu!"

Každý pedagog hodiny odučí, některý prý i naučí.

Když pijeme na zdraví, neměla  by to hradit zdravotní pojišťovna?

Člověk se rád směje. Jiným.

Brýle najdeme nejrychleji, začneme-li hledat klíče. Počet nalezených věcí je ale konstantní. Nalezneme-li brýle, pozbudeme klíče.

Svět se změnil k nepoznání. Za mého mládí byl plný starých nezajímavých žen, nyní je přeplněn krásnými mladými ženami.

Po každých prázdninách by měl následovat týden volna, abychom si odpočali.

Doplňte si směrnici pro používání telefonů: Po telefonátech s rodiči žáků je povoleno používat vulgární výrazy teprve poté, co se vyučující přesvědčí, že spojení bylo skutečně ukončeno.

Koho a čím obdarovat k MDŽ? Nic tak nekrášlí ženu, jako pár koňaků v žaludku muže.

Že mají nadprůměrné dítě, si myslí především podprůměrní rodiče.

Přijímací zkoušky jsou odvozeny od "přijímat někoho", nebo "přijímat od někoho"?

Fáze profesního růstu ředitele: zahoří, vyhoří, pohoří.

Školy zajišťují žákům doučování. Kdo jim ale zajistí dovýchovu?

Problémové záležitosti neprojednávejte na začátku porady. Až na konci, kdy jsou už všichni unavení a spěchají na autobus.

Pokud chce ředitel mít zástupce, pak musí mít vždy dva. A každého zasvětit jen do poloviny své práce. Jediný zástupce by se naučil o práce ředitele vše a časem by mohl získat pocit, že on by školu řídil lépe.

2015

Řada obcí zvažuje, zda zachovat skomírající školu, nebo pořídit školní autobus. Školní autobus má jednu nevýhodu – vždy přiveze ty děti nazpět.

Relativitu času neobjevil Einstein, ale ředitel školy.  Když ráno v posteli zavřete v 5:55 oči, jenom na krátkou sladkou chviličku, ještě aspoň na 5 minut, po otevření očí je 7:45.  Když se v práci rozhodnete zavřít v 11:55 na 5 minut unavené oči, po otevření je 11:56 a vy můžete opět s chutí začít pracovat...

 Nic tak nemotivuje k duševní práci, jako snaha vyhnout se fyzické.

Baterie v mobilu se vybije vždy minutu před dobou, kdy jste měli volat starostovi.

Víno má pozitivní vliv na rozvoj řečových dovedností žen. Stačí při jídle polít ubrus.

Prázdniny se u učitelů poznají podle toho, že je první den začne škrabat v krku.

Život začíná, když chcípne pes a děti vypadnou z domu.

Když dosáhneme věku pro vzpomínání na své mládí, bohužel si z něj už nic nepamatujeme.

Omlouvám se za toto dlouhé povídání, neměl jsem čas napsat to krátce.

Současně projednávané dřívější odchody do důchodu pro horníky se měly týkat také ředitelů škol, protože ti dolují ještě usilovněji a déle než horníci – rozpočty z obcí, svoje platové výměry od zřizovatele, vědomosti z žáků, pracovní nadšení z pedagogů, informace z MŠMT, vstřícnost a rady od ČŠI, ze školníků   dodržování pracovní doby  – většinou ale marně.

Druhá hodina každé porady trvá trojnásobek toho, co první.

Jen právníci a malíři dovedou udělat z bílého černé.

Život ředitelský je nepřerušovaná řada průšvihů, která nikdy nekončí. Tyto zajímavé životní situace plynule přecházejí jedna do druhé a navzájem se překrývají. Jde jen o to zvyknout si.

Když muž otevře ženě dveře auta, je nové buď auto, nebo žena.

 Odborník na školství je ten, kdo zná 147 způsobů jak řídit školu, ale sám žádnou neřídil. 

Zákon akce a reakce: Jakékoli snahy ředitele o změnu čehokoli vyvolávají u podřízených stejně velké snahy opačně orientované.

Archimédův zákon: Politik ponořený do víru vnitrostranického boje je nadlehčován silou, která se rovná síle politiků jím vytlačených.

Zákon setrvačnosti: Každý zaměstnanec setrvává v klidu, nebo pokusech o rovnoměrný pohyb do míst mimo pracoviště, pokud není ředitelem nucen tento stav změnit.

Druhý pohybový zákon: Zrychlení činnosti zaměstnance je přímo úměrné naštvanosti ředitele a nepřímo úměrné délce praxe zaměstnance.

Milostný trojúhelník je takový, ve kterém je jeden úhel tupý.

Pedagogická rada je souzněním tvořivých pedagogických nadšenců, kdy se jinak celkem rozumní lidé dokážou sjednotit na naprostém nesmyslu.

Na materiálech MŠMT bude nadále uváděna výstraha: Častější používání může škodit zdraví.

Postěžování ředitele: Nikdo mne neupozornil, že jde o významný materiál ministerstva a tak jsem ten blábol hodil do koše...

Nechcete-li přijít o hlavu, nesmíte mít svoji hlavu.

Tajemství věčného mládí spočívá ve zdravé stravě, počestném životě a lhaní o svém skutečném věku.

Díky prázdninám jsem úplně omládl. Asi o pět kilogramů.

Projektové fáze: 1. Předkoncepční nadšení; 2. Realizační vystřízlivění; 3. Hledání viníků; 4. Potrestání nevinných; 5. Odměňování nezúčastněných

Kolega ředitel rád uvádí, že ve školství pracoval 35 let. Není jasné, zda se chlubí, nebo si stěžuje

Důvěřuj, ale prověřuj.

Tajemství úspěšného řízení – držet podřízené, kteří vás nenávidí, dost daleko od těch, kteří jsou zatím nerozhodní.

Nová výchovná opatření: Pominutí třídního učitele. Důtka třídně založeného učitele. Důtky ředitele školy.

Působením školy má vzniknout z jednotlivců třídní kolektiv. Ten je pak připravován na život ve společnosti, kde se každý jednotlivec stará jen sám o sebe.

Co se v mládí tvé tělo naučí, to ti ve stáří vyčte.

Lidstvo vždy zajímaly dvě zásadní otázky:    1. Kdo vymyslel práci.     2. Jak to, že jej ostatní nezabili.

Velké problémy jsou často jenom ty malé překážky, které jsme v minulosti obešli.

Vše, co ředitel řekne na poradě, bude použito proti němu.

Při vytváření koncepce rozvoje školy je důležité správně ji datovat. Nejlépe do doby před šesti roky.

Za kolektivní úspěchy nese odpovědnost ředitel, za neúspěchy ředitele nese odpovědnost kolektiv.

O mužích se říká, že nestárnou, ale najednou staří jsou. Ženy sice stárnou, ale nikdy nejsou staré.

Ty nejlepší ŠVP vznikají převážně ze starších ŠVP, které vznikly z ještě starších vzdělávacích programů a osnov.

Když nemůžete posloužit jako dobrý vzor, může se stát, že budete sloužit jako odstrašující případ.

Pravidla konzumace vánočního cukroví: Před Vánocemi:          Nejezte to!          Po Vánocích:              Proč to nejíte?

 

2014

Pokud se po volbách dostanou k moci politici, kterým je vše naprosto jasné, nastává obvykle doba temna.

 Moudřejší ustoupí, blbější postoupí.

 Volební období – to je skládání účtů, povolební období – to je vyřizování účtů.

Školská rada nemá takové kompetence, aby mohla pomáhat. Ale škodit už může.

Pedagogům první polovinu života kazí škola, kdežto druhou polovinu jim ničí jiná škola.

Řízení školy mi zabírá tolik času, že na řízení vlastně ani žádný čas nemám.

Ředitel musí umět s lidmi vyjít. S některými musí být schopen i vyběhnout.

Beran je nebezpečný zepředu, kůň zezadu. Blbec ze všech stran.

Ještě k volbám: Chcete se vyšplhat nahoru? Lezte do stran!

K volbám. Všem novým politikům se během prvních tří měsíců samovolně zvýší  2 krát IQ, 3 krát sebevědomí, 4 krát odbornost. Takže očekávejte, že kolem Vánoc vám začnou radit, jak správně máte školu řídit, po půl roce vám to budou nařizovat.

Skutečnost není nikdy tak zlá, jak vypadá. Je vždy mnohem horší.

Nejstrašnější spojení: duševní impotence s pracovní potencí.

Své úspěchy známe jen my sami, naše nezdary zná veřejnost.

Není důležité pracovat. Důležité je informovat ostatní, že pracujeme.

Brýle najdeme rychleji, když začneme hledat klíče.

Členové pedagogického týmu jednali jako jeden muž. Tolik udělali práce.

Co můžete udělat dnes, můžete udělat i zítra. Pokud to ale odložíte až na pozítří, budete tak mít dva dny volna.

Má-li se něco udělat, výbor by neměl mít víc než tři členy, přičemž dva by měli být z jednání omluveni.

Pokud ředitel někdy neříká pravdu, vůbec to nevadí, protože ho stejně nikdo neposlouchá.

Jestliže při telefonování vytočíte špatné číslo, nikdy není obsazeno.

Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme.

Každá práce se udělá sama, jen se jí na to musí nechat dostatek času.

Víte, co to znamená, když po příchodu do školy se na vás všichni usmívají, uctivě zdraví a na stole vás čeká šálek voňavé kávy? No – že asi nejste ve své škole.

Někteří lidé umí učit, ale neučí. Jiní učit neumějí, ale učí.

Začal jsem držet dietu. Týden nato jsem začal držet ještě jednu. Protože při té jedné jsem se dost nenajedl.

Důležité dokumenty projevují svoji důležitost tím, že se samovolně přesouvají z místa na místo.

Rozdíl mezi zlodějem a státem je v tom, že zloděj vás okrade zpravidla jen jednou.

Bezúhonný občan se dopouští pouze zločinů, které jsou beztrestné.

Ředitel školy není ve škole proto, aby pracoval. Pokud vás někdy popadne chuť pracovat, sedněte si tiše do koutku a čekejte. Za chvíli vás to přejde.

Rodič, který má problémy s ústní hygienou, je nejupovídanější.

Ředitel, který se usmívá, když se na školu řítí průšvih, už ví, na koho to svalit.

Na čí straně stojíte, záleží na tom, kde právě sedíte.

Každý člověk je prý jedinečný a neopakovatelný. Zřejmě dosud ještě nikdo nestál za zopakování.

Během zimních měsíců přibíráme na váze tak, abychom zcela zaplnili jakýkoli oděv, který na sebe vezmeme.

Díky tomu, že se neposloucháme, máme si pořád co říci.

Hlupák zůstane navždy hlupákem, ale blbec to vždy někam dotáhne.

Člověk se chová rozumně, když se chová stejně hloupě jako ostatní.

Opakováním se blbec učí a chytrý blbne.

Nezkušený ředitel dělá hlouposti neuváženě, kdežto zkušený ředitel teprve po zralé úvaze.

Problémy s věkem máme v každém věku.

Předsevzetí do nového roku se rodí převážně ze špatného svědomí.

 

 

"Komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum. Avšak většinu úřadů dávají politické strany.“

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet, nebo osmdesát.“

"Metody, jak vzdělávat lidi nejsou ještě dokonalé. Na rozdíl od metod, jak z nich dělat blbce.“

"Zákon zachování krásy: S postupujícím věkem nám ubývá krásy fyzické, ale přibývá krásy duševní.“

"Kdo umí, ten to dělá. Kdo neumí dělat, ten učí. A pak už zbývají jen reformátoři školství."

"Moudrý člověk nad minulostí nepláče, ale prozíravě si šetří slzy pro budoucnost."

"O co méně vás napadají myšlenky, o to méně vás budou napadat lidé."

"Studovat se vyplatí, protože na rozdíl od majetku si své vzdělání do hrobu vezmete."

"To, v jakém jste životním postavení, není nic jiného, než v jakém stavu je vaše mysl."

" Nic tak nekrášlí ženu, jako pár koňaků v žaludku muže."

"Počet vzdělaných roste, počet nevzdělaných se snižuje. Podíl moudrých a hlupáků je však v populaci již po celá staletí stabilní."

" Proč je některá rostlina červená, jiná bílá, proč se nebe jeví modré a slunce žluté, nemusíme vědět. Stačí, když se z toho radujeme."

"Nejdříve ztrácíme zdraví, abychom vydělali peníze, potom ztrácíme peníze, abychom získali to ztracené zdraví nazpět.“

"Efektivita mozku je velmi nízká, protože na každou užitečnou myšlenku připadá řada zbytečných.“

" Bůh miluje ateisty, protože ho neobtěžují svými problémy."

Neúspěch je jenom příležitost začít znovu inteligentněji." - Henry Ford

" Adopce je v podstatě lepší možnost. Rodiče si tak sami vyberou dítě a nemusí se tak smířit s tím, co se jim narodilo.“ Žákovská perlička

"Žáci týrají své učitele, učitelé týrají své žáky. Ale žáci mají bohužel početní převahu."

"Některé dokumenty mají značnou vypovídací hodnotu. Jiné nulovou. Z toho vyplývá, že se musí vyskytovat i dokumenty se zápornou informační hodnotou."

"Zásadně nechoďte do práce včas - den je pak k nepřečkání."

"Tajemství úspěšného vedení je v tom držet podřízené, kteří vás nenávidí, dost daleko od těch, kteří jsou zatím nerozhodní."

"Nepopírám vaše právo na vlastní názor, ovšem můžete jej mít pouze pro vlastní potřebu." Neznámý zřizovatel.

"Dobrá žena buď pije, nebo nalévá."

"Je smutné, přiblížíte-li se po dvaceti letech práce k průměrnému platu. Zvláště pokud se k němu přiblížíte seshora."

„Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo pořádně. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.“

"Přestávky nebyly zavedeny proto, aby si děti odpočaly od vyučování, ale aby si učitelé aspoň na chvíli odpočinuli od dětí."

„Čím horší a zanedbanější je žák na vstupu, tím opotřebovanější a tupější je učitel na výstupu.“

"Straňte se malých lidí, kteří snižují vaše ambice. Malí lidé to vždy dělají, ale velcí lidé vás povzbuzují, že i vy se můžete stát velkými." - Mark Twain

"Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život."

"Ponechat své budoucí finanční zabezpečení v rukách vlády je jako si najmout účetního, který je vášnivý gambler." -- Denis Waitley

"Člověk, který tvrdí, že to nejde, by neměl rušit člověka, který to dělá."

"Člověk vydrží dvakrát tolik,  než si myslí sám a desetkrát tolik,  než si myslí maminka."

"Učitelům zakázali fackovat žáky a od té doby žáci fackují učitele."

"Přestanete-li pít, kouřit a flámovat, nebudete žít o nic déle, jen vám to bude připadat delší."

"Mládí si prodloužíte, budete-li se jeho hříchů dopouštět co nejdéle."

„Základní předpoklad dobré práce úředníka - nikdy nevydat potřebný dokument včas."

„Nikdo nepotřebuje dovolenou tolik jako ten, kdo se zrovna vrátil z dovolené."

„Žádné dítě nenapíše do školní slohové práce, že touží stát se úředníkem." 

„Zásada chování při chůzi chodbou: Můžete si jít kam chcete, stačí se tvářit vážně a mít v ruce desky.“

„Schůze je vítězství zadků nad hlavou.“

"Při psaní si ovšem dejte pozor - pravdomluvnost je pozitivní jev s negativními následky."

„Nejoblíbenější věcí v politice je umění uspokojit voliče a zároveň jim nedat nic z toho, co žádali.“ Winston Churchil

"Má-li muž sebevyšší IQ, je v manželství pouze ten druhý nejchytřejší."    

"Trénujeme pouze ty, kdo mají šanci na úspěch. Proč vzděláváme všechny?"

"První polovinu života nám kazí naši rodiče, druhou polovinu naše děti."

"Dětem dopřáváme vzdělání jen proto, aby nás pak měly za blbce."

"Úplatky jsou u nás trvalý problém. Někdo je dostává pravidelně, druhý k nim přijde jen občas."

"Ochrana práv dítěte se neustále zlepšuje. Zanedlouho budou chráněny i před naší výchovou."

"Lidé se stydí za různé partie svého těla. S výjimkou mozku."

"Počet vzdělaných roste, ale na počet moudrých to nemá naprosto žádný vliv."

„Pracujeme-li naprosto cílevědomě plných osm hodin denně, můžeme to dotáhnout na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně.“

„Člověk je zdravý, když ho pokaždé bolí někde jinde.“

„Kdyby si děti mohly vybírat své rodiče, ušetřili bychom spoustu rodičů.“

"Kdybychom chtěli znát všechny zákony, neměli bychom čas je přestupovat." 

"Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co vám nechutná, pít, co se vám oškliví a dělat, co se vám nechce."

"Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita."

„Chcete-li si získat co nejrychleji pozornost dětí, rozložte si papíry po stole a prohlašte, že vás nikdo nesmí rušit.“

"Každá příznivá zpráva se později ukáže jako nepřesná. Zprávy nepříznivé jsou většinou pravdivé, ba dokonce ve skutečnosti ještě horší. Nejlepší zpráva je - žádná zpráva." 

"Leden je nejvhodnější doba pro skartaci dokumentace, spalte všechny ty staré nepotřebné složky. Ale nejdřív ode všeho udělejte kopie."

"Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám."

 

Citáty  slavných osobností

 "Když má někdo peníze, může být hloupý jak chce." Ovidius

"Snažme se žít tak, aby na našem pohřbu plakal i hrobník."

" Být ženou je hrozně těžké, protože obvykle musí žít s muži.  "

"Dobrá škola ušetří peníze za kriminál." T.G.Masaryk

"V obcích se špatnými zákony spatříš špatné mravy ." Seneca ml.

"Je těžké být pod vládou někoho horšího." Demokritos

" Život je krásný… ovšem záleží na tom, skrz jakou skleničku se na něj díváte." Dumas ml.

"Mezi bílou pravdou a černou lží se třpytí lesklá nádhera." Berhhardt  

"Drzé, násilnické dítě nelze vyloučit, i když rozvrací celou školu. Učitel se nesmí dítěte dotknout, něco mu vytknout, dát mu špatnou známku, protože to je ponižování, nesmí se na ně ani vážně a přísně podívat. Listina lidských práv a svobod, listina o právech dítěte při sofistikovaném právním výkladu (dnes je to na denním pořádku), znemožňuje vyučovací proces vůbec." P. Piťha.

"Život je příliš důležitý na to, aby se bral vážně." Chesterton

"Čím jsme za různé dary života vděčnější, tím bohatěji býváme obdarováni."  Roland Lenonhardt

"Rozum je jediný dar, který příroda pravděpodobně rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo". Montaigne 

"Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť." Arthur Schopenhauer  

 

Zpět na hlavní stránku

 

Lidová moudra

"Mět sa zle a ešče byt smutným, nestojí za psí štěk."

"Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé."

"Z práce zdechajú aj koně."

"Dyž neco jíte a nikdo vás u teho nevidí, tož to nemá žádné kalorie."

 

Přísloví 

"Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo nedokážeš, máš pravdu."

 "Když jsi došel tak daleko, že už nedokážeš udělat ani krok, jsi právě v půli cesty, kterou jsi schopen ujít."

 

Murphyho zákony

"Optimistický je ten ředitel, který se domnívá, že bude moci upozorňovat pedagogy na jejich chyby."

"Jestliže se nám něco konečně povedlo, v budoucnosti zjistíme, že by bylo lepší, kdyby se to nepovedlo."

"Když budete údaje týrat dostatečně dlouho, nakonec vždy dospějete ke kýženému výsledku."

"Když budete pilně pracovat osm hodin denně, dotáhnete to na šéfa a pak budete pracovat dvanáct hodin denně".

 

Zpět na hlavní stránku

 

O škole

"Stále naříkáme, že máme málo času. Ale žijeme tak, jako bychom ho měli na rozdávání."

"Mladí lidé prahnou po originalitě a vyjadřují to tím, že se oblékají všichni stejně."                                                                                                         

"Naše znalosti jsou souhrnem toho, co jsme se naučili a toho, co jsme zapomněli." Ebner - Eschenbachová 

"Optimista je člověk, který řekne v přípravném týdnu - tak, a za dva měsíce máme zase prázdniny."

"Skutečné vyučování se omezuje jen na žáky, kteří trvají na tom, aby se něco naučili. Ostatní se podobá chovu dobytka." Pound Ezra

"Dospěla-li lenost k mozku, už je pozdě na rákosku." Žáček

"Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, abychom je vybízeli k něčemu jinému." Rowlandová 

"Zákon třídních schůzek: Pravděpodobnost, že zakopnete o stupínek před katedrou, je přímo úměrná počtu lidí, který se na vás právě dívá."  

Z chatování

"Nevím sice, co to evaluace je, ale důrazně protestuji, aby se na to dávaly peníze!"

 

Řízení

Pravidlo porad: Nikdo neposlouchá, dokud neuděláte chybu.

Proti byrokracii je nejúčinnější bojovat zase jen byrokracií.

Buďte první, kdo navrhne konec pedagogické rady. To je to, nač všichni čekají.

"Když chcete druhého člověka napravit, nekárejte ho příliš. Život to pak udělá v  podmínkách drsnějších a bezohlednějších, než jaké byste pravděpodobně použili vy."

"Kdo nezná zákony, připravuje se o radost z jejich porušování ." Jean Genet 

Směrnice a dokumenty si žijí vlastním životem. Začínají se dělit jako buňky.

Jestliže se po prázdninách cítíte dobře, uklidněte se, ono vás to přejde.

 

Práce

"Dovolená je čas, který je nejhezčí, ještě než začne."

"Mozek je úžasný orgán. Začne pracovat hned po probuzení a nepřestane, dokud nedorazíte do kanceláře."

"Každý měsíc si z platu trochu peněz uložte. A na konci roku budete překvapeni - jak je jich málo."

"Člověk se vždy zdá jako stvořený pro jiné povolání, než vykonává."

 

Když jinak nedáte, jdeme zase pracovat