Obsah aktualizací

                                                                                Zpět na hlavní stránku

 

Číslo ze dne  obsah
     
35 24.9.2018 Aktualizace č. 35/2018  

 

     
34 17.9.2018 Aktualizace č. 34/2018  Metodický pokyn ke konkurzům na místo ředitelů škol a školských zařízení.

 

   

Velmi dobře si pamatuji, kdy začala má kariéra ředitele školy.

 

Bylo to před třiceti kilogramy a třemi dioptriemi.

 
33 10.9.2018 Aktualizace č. 33/2018  Jen zpravodaj - odbory versus ředitel. A co na to inspektorát práce.

 

   

Někdy mám opravdu skvělou chuť do práce.

To si pak vždycky tiše sednu do ředitelny a čekám,

až mne to přejde.

 
32 3.9.2018 Aktualizace č. 32/2018  Pracovní pohotovost

 

   

Trápíte se nad textem zahajovacího proslovu směrem k žákům, učitelům, rodičům?

Je to jednoduché, stačí říci přesný opak toho,

co si o nich skutečně myslíte.

31 27.8.2018 Aktualizace č. 31/2018  Plán práce

 

   

Je nespravedlivé,

že učitelé mohou na ředitele nadávat veřejně,

kdežto ředitel na učitele pouze tajně.

30 20.8.2018 Aktualizace č. 30/2018 Porada; Školský zákon; Zákoník práce; MŠMT - vyhlášení soutěží a přehlídek 2018/2019; Plán práce na školní rok; Plán kontrolní a hospitační činnosti

 

   

Našim žákům zajišťujeme co nejlepší vzdělávání jen proto,

aby nás pak měli za blbce.

29 11.8.2018 Aktualizace č. 29/2018 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., 282/2016 Sb., 161/2018 Sb., 364/2005 Sb.

 

   

Výroční zpráva školy je důležitý přehled

významných událostí, které proběhly úplně

jinak, popsaný lidmi, kteří u toho nebyli.

28 6.8.2018 Aktualizace č. 28/2018 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

     
27 30.7.2018 Aktualizace č. 27/2018 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, novela k 1.9.2018; Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory

 

   

Napsali mi ze školy:

 Vaši pomoc nepotřebujeme, neboť si vše spolehlivě pokazíme sami.

26 16.7.2018 Aktualizace č. 26/2018 Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, novela k 1.9.2018

 

   

Pokud chcete vypadat jako odborník,

stačí jednoduché problémy

řešit co nejsložitějším způsobem.

25 4.7.2018 Aktualizace č. 25/2018 ČŠI - kritéria hodnocení a Plán hlavních úkolů ve školním roce 2018/2019

 

   

Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území.

24 21.6.2018 Aktualizace č. 24/2018 Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

 

     
23 11.6.2018 Aktualizace č. 23/2018 ČŠI – dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně - vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018. Porada. Školský zákon ve znění k 1.9.2018

 

   

Mlčení účastníků pedagogické rady je znak souhlasu.  

Nebo toho, že vás nikdo neposlouchá.

22 4.6.2018 Aktualizace č. 22/2018, jen zpravodaj

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon relativity

 

Jinak vnímají poslední zvonění studenti

a jinak důchodci.

 
21 28.5.2018 Aktualizace č. 21/2018 Směrnice č. 73 - Invakuace

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon entropie

Jakákoliv situace, ať je sebehorší,

má tendenci ještě se zhoršit.

 
20 21.5.2018 Aktualizace č. 20/2018 MŠMT - Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Aktualizovaný metodický pokyn, který byl vydán opakovaně v letech 2010 a 2013.

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon zachování hmoty

 

Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně

s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši.

 
19 14.5.2018 Aktualizace č. 19/2018 Absence, MŠMT GDPR – otázky a odpovědi, Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon dědičnosti

 

Žena, která nenávidí svého tchána,

zaručeně porodí jeho čtyřkilovou kopii.

 
18 7.5.2018 Aktualizace č. 18/2018 MŠMT - soubor pedagogicko-organizačních informací 2018/2019

 

   

Opakujeme si zákony

 

Archimedův zákon:

 

Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon.

 
17 30.4.2018 Aktualizace č. 17/2018 Směrnice k úplatě v MŠ

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon přírodovědných pokusů:

 

Za přísně kontrolovaných tlakových,

tepelných a dalších fyzikálních podmínek

se pozorovaný živý organizmus chová,

jak ho to zrovna napadne.

 
16 16.4.2018 Aktualizace č. 16/2018 Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání + pomůcka

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon přitažlivosti:

Existují dva druhy špíny: tmavá, která je přitahována k světlým předmětům,

a světlá, kterou přitahují předměty tmavé.

 
15 9.4.2018 Aktualizace č. 15/2018 Porada. Zpráva z kontroly provedené zřizovatelem, po které byl ředitel školy odvolán

 

   

Bez ohledu na to,

jak dobře vykonáváte svou práci,

nějaký váš nadřízený se už postará,

aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

 
14 2.4.2018 Aktualizace č. 14/2018 Zápis MŠ

 

   

Ke Dni učitelů byli nejlepší učitelé oceněni medailemi.

Nejlepší ředitelé byli oceněni umožněním podání přihlášek

do konkurzu na svoje ředitelské místo.

 
13 26.3.2018 Aktualizace č. 13/2018 Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu; Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách; Zdravotnictví;Směrnice č. 22 – pracovně lékařské služby; Směrnice č. 72 - podávání léků v mateřské škole

 

     
12 19.3.2018 Aktualizace č. 12/2018 MŠMT - Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích; Organizace, Zápis MŠ, Zápis ZŠ, Inspekce

 

   

V zájmu genderové rovnosti:

 

Pro ženy: Existují inteligentní muži. Pak také hezcí muži. Dohromady ne, to nejde, to by pak už byla žena.

 

Pro muže: Sedí-li na pohovce muž - regeneruje se. Žena však sezením na pohovce zanedbává domácnost.

 
11 12.3.2018 Aktualizace č. 11/2018 Směrnice – 02 – školní řád; 03 – prevence rizikového chování; 05 – vnitřní platový předpis; 05a – vnitřní platový předpis; 07 – oběh účetních dokladů; 15 – škola v přírodě; 16 – lyžařský kurz; 18 – vnitřní řád školní družiny; 22 – pracovnělékařské služby. Doplněno o problematiku GDPR.

 

     Je na čase připravit se na letní sezónu, vyhýbejte se proto věcem,

které vás dělají tlustými.

Váze, zrcadlu a fotografiím.

10 5.3.2018 Aktualizace č. 10/2018 Konkurz, Pracovní náplně

 

   

Z ředitelského platu jsem si pořídil nejrychlejší auto v širokém okolí.

V koloně jedu vždy na prvním místě.

 
9 26.2.2018 Aktualizace č. 9/2018 Směrnice č. 71 - GDPR

 

   

Je konec jarních prázdnin.

Ředitelé se vracejí z klidu psychiatrických léčeben do blázinců ve školách.

 
8 19.2.2018 Aktualizace č. 8/2018 Směrnice a řády ve školství - ucelený materiál, který vycházel v letech 2016 a 2017 na pokračování v příloze zpravodaje Kartotéky. RNDr. Pavel Faltýsek: Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 16

 

   

Jestliže se nám něco konečně povedlo,

u konkurzu zjistíme, že by bylo lepší,

kdyby se to nepovedlo.

 
7 12.2.2018 Aktualizace č. 7/2018 BOZP - řada užitečných formulářů pro poučení žáků, návštěvníků školy, pro vlepení do třídních knih, prověrka bezpečnosti práce; Metodické doporučení MV ČR k poskytování informací o platech a odměnách - celé znění a shrnutí závěrů. Text uvádí, jak postupovat, pokud dostanete žádost o poskytnutí údajů o platu vašich zaměstnanců, jak žádosti vyhovět či nevyhovět.

 

   

Přišlo mi od zřizovatele upozornění,

že jsem jako jeden z posledních ředitelů

nevyplnil anonymní dotazník.

 
6 5.2.2018 Aktualizace č. 6/2018  Absence - výklad ČMOS PŠ k tzv. sick days; Organizace - statistika 2018; Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 14; Konkurzy 2018 - 2020 - ukončení činnosti ředitele školy a ukončení pracovního poměru v souvislosti s konkurzy; Z dotazů

 

     Nedělejte si hlavu s tím, co si o vás myslí pedagogický sbor.

Ten má plnou hlavu toho, co si o nich myslíte vy.

5 29.1.2018 Aktualizace č. 5/2018 jen zpravodaj

 

   

Když starosta říká „Cože?“, tak není hluchý.

Je jen milý a dává vám šanci říct

to ještě jednou, opačně.

 
4 22.1.2018 Aktualizace č. 4/2018 Směrnice - vyřizování stížností. Jak může vypadat stížnost zaměstnanců školy na svého ředitele. Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu  - díl 12. Dotazy a odpovědi.

 

   

Poznámka k výplatnímu termínu:

 

Úkolem manželky je utrácet tolik,

aby manželovi nezbylo na milenky.

 
3 15.1.2018 Aktualizace č. 3/2018 Porada - náměty na jednání pedagogické rady

 

   

Čím více pokynů na poradě vydáte,

tím hůř jejich realizace dopadne.

 
2 8.1.2018 Aktualizace č. 2/2018 Mateřská škola; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - úplné znění k 1.1.2018,  opatření ministra; MŠMT – prevence rizikového chování, příloha   7 – kyberšikana, 10 – vandalismus, 11 – záškoláctví; Cestovní náhrady

 

   

Cítíte se v Novém roce skvěle?

Buďte bez obav - to přejde…

1 1.1.2018 Aktualizace č. 1/2018 Cestovní náhrady. Změny k 1.1.2018: Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel; stravného při tuzemských a zahraničních cestách; stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 

   

Tip na novoroční předsevzetí - rozhodněte se více studovat cizí jazyky. 

Nejlépe to jde formou vášnivých polibků. 
     
     
     
49 18.12.2017 Aktualizace č. 49/2017

 

   

Vánoce jsou jen Vánoce.

Ale ta prázdná školní budova během nich,

to je něco!

48 11.12.2017 Aktualizace č. 48/2017 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, novelizováno k 1.1.2018 nařízením vlády č.399/2017 Sb.; Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, změna k 1.1.2018; MŠMT - informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2017/2018; Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

 

   

Konkurzy jsou vyhlašovány proto,

aby se znovu objevily údaje z vašeho života,

na které byste nejraději zapomněli.

47 4.12.2017 Aktualizace č. 47/2017 Koncepce rozvoje školy / dlouhodobý plán; Ochrana osobních údajů; Pracovní náplně

 

   

Kritéria odměňování ředitele školy starostou nemůže ředitel školy

použít u odměňování svých zaměstnanců, protože by nikdo nic nedostal.

46 27.11.2017 Aktualizace č. 46/2017 Vlastní hodnocení školy - náměty na oblasti hodnocení, možné formulace pro text. Zdroje evaluačních nástrojů. MŠMT - metodické doporučení pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2017/2018. 

 

   

Nevíte, co uvést do hodnocení vlastní osoby?

Stoupněte si po poradě pod okna sborovny.

45 20.11.2017 Aktualizace č. 45/2017  MŠMT - základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách; ČŠI - Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

 

   

Lidský mozek je úžasný, pracuje od vašeho narození až do smrti,

po celých 24 hodin denně. S výjimkou telefonických hovorů se starostou obce.

44

14.11.2017

Aktualizace č. 44/2017

 

     
43

30.10.2017

Aktualizace č. 43/2017 Porada; Bezpečnost; Deset poznatků k větrání škol; Tematická zpráva ČŠI - Kvalita školního stravování
   

Z didaktické techniky je nejvhodnější webkamera,

protože pak mohou být ve třídě buď jen žáci, nebo jen učitel.

42

23.10.2017

Aktualizace č. 42/2017 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, novela účinná od 1.11.2017.  Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nové nařízení vlády, které k 1.1.2018 ruší a nahrazuje n.v. č. 564/2006 Sb. Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - nový seriál četby na pokračování.

 

     Jak se mají učitelé a žáci navzájem pochopit a domluvit,

když pocházejí z různých století?

41

16.10.2017

Aktualizace č. 41/2017 Inspekce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (vládní návrh, zatím neprošel Sbírkou zákonů), Zpravodaj, Směrnice a řády - 60

 

   

Při každé dietě postupně ztrácíte – peníze - čas- iluze – naději – trpělivost. Pak teprve možná i nějaké to kilo.

40

9.10.2017

Aktualizace č. 40/2017 Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; ČŠI dotazník pro ředitele škol před inspekcí; Směrnice č. 69 – doplňková činnost; Směrnice č. 70 – závodní stravování

 

     Nejrychlejší způsob učení je politická kariéra. Nově zvolený politik do měsíce s nebývalou lehkostí ovládá všechny obory a má jasno naprosto ve všem. Zejména v tom, že jako ředitel školy potřebujete poradit.                                                
39

2.10.2017

Aktualizace č. 39/2017 Inspekce; MŠMT – propozice soutěží základních uměleckých škol 2017/2018

 

   

Při inspekci je dobré projevit určité znalosti,

 

ale ještě lepší je vypadat jako hlupák.

38

25.9.2017

Aktualizace č. 38/2017 Směrnice č. 66 – zveřejňování závazků v registru smluv; Směrnice č. 67 – vedení školní matriky; Směrnice č. 68 – nakládání s odpady;

 

   

Že se vám řízení školy vymyká z rukou, poznáte,

když připomenete kolegům, že musí nastupovat do hodin včas

a jediný, kdo to dodržuje, jste vy.

37

18.9.2017

Aktualizace č. 37/2017 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí; Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

 

   

Ve školství se nedá hovořit o úplatcích.

Při úrovni platů jde o projev dobročinnosti.

36

11.9.2017

Aktualizace č. 36/2017 Stávka, ČMOS - právní výklad stávky, odpověď na dotaz - Máme problémy s uváděním příliš dlouhého názvu naší školy na fakturách od dodavatelů, tvrdí, že jim používaný software nedovolí, aby uvedli název celý, nezkrácený. Kontrolní orgány nám ale tvrdí, že faktury, na kterých není uveden název školy podle zřizovací listiny, tedy úplný a nezkrácený, nesmíme proplácet, máme je dodavateli vrátit k opravě textu.

 

     S chytrostí dojdeš nejdál.

Ale občas tě i hlupák doběhne.

35

4.9.2017

Aktualizace č. 35/2017 MŠMT - opatření ministra z června 2017, kterým se mění RVP pro základní vzdělávání. MŠMT - Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta. Pokračování četby na pokračování - Směrnice a řády ve školství.

 

   

Dáváte si na začátek školního roku předsevzetí ke zlepšení vaší životosprávy?

 

Stačí, když denně budete přepočítávat vaše úspory.

Zjistíte, že mizí bolesti kloubů, hlavy, normalizuje se tlak,

lepší se zrak a chuť k jídlu, mizí migrény.

 
34

28.8.2017

Aktualizace č. 34/2017  Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění novely k 1.9. a 1.12. 2017. Razítka - vše kolem oblíbeného talismanu ředitelů.

 

     Na poradě je nejcennější umění
 zívat se zavřenými ústy.
 
33

21.8.2017

Aktualizace č. 33/2017  Porada - náměty na jednání pedagogické rady v přípravném týdnu, MŠMT - plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 – základní informace

 

    Na poradě navrhněte její ukončení jako první, tím si získáte naprostou oblibu.
32

15.8.2017

Aktualizace č. 32/2017  

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláška č. 177/2009 Sb.,  o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 492/2005 Sb. o krajských normativech

 

   

Jedním z příznaků přepracování je skutečnost,

že vzdechy dosud vydávané jen při sexu

začnete vyluzovat za ředitelským stolem.

 
31 14.8.2017 Aktualizace č. 31/2017  Plán práce na jednotlivé měsíce školního roku, Plán DVPP, Plán kontrolní činnosti, Dlouhodobý plán (koncepce rozvoje), Organizace, Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech.
   

Cítíte se nemocni? K lékaři nechoďte.

Uzdravíte se samovolně,

 v den před nástupem do školy.

 
30 7.8.2017 Aktualizace č. 30/2017   MŠMT - vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

 

     
29 30.7.2017 Aktualizace č. 29/2017  

 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích ované zákony, které nabyly účinnosti ke dni 1.7.2017 + dalších 17 zákonů, které v souvislosti s nimi byly novelizovány

   

Stále více lidí dosahuje stále vyššího vzdělání.

A stále více jich pak ztrácí schopnost uplatnit zdravý selský rozum.

 
28 24.7.2017 Aktualizace č. 28/2017  Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2017/2018

 

     
27 24.7.2017 Aktualizace č. 27/2017   ČŠI – kritéria hodnocení pro rok 2017/2018, ČŠI – plán hlavních úkolů pro rok 2017/2018

 

     O prázdninách se ředitel konečně dostává k vyřešení odložených úkolů. A teprve nyní má dostatek času na pečlivou analýzu a zodpovědné naplánování,

na které prázdniny může tyto úkoly opět odložit.

26 17.7.2017 Aktualizace č. 26/2017  

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, MŠMT - stravování v lesních mateřských školách.

Kam ohlásit, že rodiče nepřihlásili své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání?  Z připojeného textu (poskytnutého krajským úřadem) vyplývá, že to nebude na OSPOD.

 

     
25 26.6.2017 Aktualizace č. 25/2017  Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech.

 

     
24

12.6.2017

Aktualizace č. 24/2017  Porada - náměty na jednání pedagogické rady

 

     Pokud chce ředitel poradu zkrátit,

je vhodné, když se jí nezúčastní.

23

5.6.2017

Aktualizace č. 23/2017  

 

   

Žádné pravidlo není univerzální.

Rčení použitelné u učitelek „co je malé, to je hezké“,

je nepoužitelné při pohledu na jejich výplatní lístek.

 
22

29.5.2017

Aktualizace č. 22/2017  Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

 

   

 Školství je tak chudé,

že v něm musíme lidi přesvědčovat,

 protože nemáme na jejich podplacení.

21

22.5.2017

Aktualizace č. 21/2017  Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících

 

   

Máte něco na srdci? Mluvte. Veřejně.

 

Leží vám něco v žaludku? Pište. Anonymně.

 
20

15.5.2017

Aktualizace č. 20/2017  Výroční zpráva
   

Pokud vám někdo hází klacky pod nohy, je to proto,

že nemá odvahu házet vám je na hlavu.

Zatím.

 
19

8.5.2017

Aktualizace č. 19/2017  MŠMT – podpora výuky plavání v ZŠ 2017; Opatření ministryně, kterým se mění RVP ZV k 1.9.2017.

 

   

Teprve ve školství jsem pochopil, proč se penězům říká „oběživo“.

Mne tam vždy jen oběhly.

 
18

1.5.2017

Aktualizace č. 18/2017  Zpravodaj

 

   

Světlo léčí. Nekrásnější emoce vznikají při východu slunce, západu slunce a při půlnočním otevření ledničky.

 
17

24.4.2017

Aktualizace č. 17/2017  jen Zpravodaj

 

   

Pokud některá nařízení, zákony, vyhlášky nechápete,

znamená to, že máte rozum v pořádku.
16

17.4.2017

Aktualizace č. 16/2017   Inspekce, Organizace, vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

 

     Upracovaní ředitelé chtějí večer přijít domů a mít večeři na stole.

Problém je v tom, že jejich manželky chtějí totéž.

15

10.4.2017

Aktualizace č. 15/2017  Pedagogická rada. Školský zákon ve třech verzích - k 5.4., 1.9.2017 a 1.9.2018

 

   

Moc nevěřte tomu,

co říkám a dělám před první kávou!

14 3.4.2017 Aktualizace č. 14/2017 Materiály MŠMT

 

     
13 27.3.2017

 

Aktualizace č. 13/2017 Stanovisko České školní inspekce-poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům
   

Nežijeme proto, abychom jedli.

Jíme proto,

 abychom žili,

 abychom nepili nalačno.

 
12 20.3.2017

 

Aktualizace č. 12/2017 Metodické doporučení odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje – přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

 

   

Výhodou stáří pokročilého věku je i to,

že když neustále nemohu najít brýle,

 je v zrcadle stále celkem fešanda.

11 13.3.2017

 

Aktualizace č. 11/2017 Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – informace k povinnému předškolnímu vzdělávání, v úpravách pro rodiče, pro mateřskou školu, pro zřizovatele a souhrn; Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

 

   

Stárnutí má své výhody.

Už nepřečtu čísla na osobní váze.

10 6.3.2017 Aktualizace č. 10/2017 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; Asistent pedagoga. Ve Zpravodaji - "tahák" k zákonu č. 65/2017 Sb.

 

     Díky „Parkinsonovi“ jsem se zbavil závislosti na alkoholu.

Víc totiž vybryndám, než vypiju.

9 27.2.2017

 

Aktualizace č. 9/2017 Směrnice č. 23 – dary.
   

Kalorie jsou malí zlomyslní živočichové,  kteří se na zimu ukládají nejen do tělesných tkání, ale i do temných a  teplých míst, jako jsou šatníky. Jejich zhoubným působením zde dochází k nevratnému zmenšení všech textilních výrobků, ve kterých se usadily. Prevence neexistuje, jediným řešením je veškeré scvrklé oblečení vyhodit a pořídit si na novou sezónu oblečení nové.

8 20.2.2017

 

Aktualizace č. 8/2017 Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti; MŠMT – informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a konzervatořích; Sick days ve školství

 

   

Většina ředitelů pracuje buď osm hodin týdně, nebo osmdesát.

Pokud čtete tento text v neděli, je jasné, kam patříte.

7 13.2.2017

 

Aktualizace č. 7/2017 Metodický pokyn ke zřizování přípravných tříd; Kariérní řád; poznatky z kontrol, které provedlo oddělení vnitřního auditu zřizovatele

 

   

Důvěřuj, ale prověřuj.

nebo z latiny

Důvěřuj, ale dívej se komu.

nebo z italštiny

Důvěřovat je dobré, nedůvěřovat je lepší.

 
6 6.2.2017

 

Aktualizace č. 6/2017 Školský zákon, Školní řád mateřské školy

 

   

Při současném pohledu z okna pojmenování prázdnin „polo letní“

vypadá jako notně černý humor.

5 30.1.2017 Aktualizace č. 5/2017 Informace z webu, MŠMT, ČŠI; náměty na činnost, Směrnice a řády - pokračování č. 34

 

   

Vzhledem k narůstající pracovní zátěži ředitelů bude do jejich DVPP, FS1 a FS2 a karierního řádu povinně zařazena tematika – po čem je kocovina, po čem je menší kocovina, co s čím míchat a nemíchat, jak kocovinu léčit.

4 23.1.2017 Aktualizace č. 4/2017 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - opatření ministryně a celý text; Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, nová příloha č. 21 – hazardní hráčství;  Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace k vyplňování vysvědčení na ZŠ. Jaké změny přineslo oproti staršímu materiálu z roku 2012? Náměty na činnost, dotazy. Směrnice a řády na pokračování - část 33.

 

     Když mají ředitel a zřizovatel mezi sebou nějaké problémy, vždycky za to mohou obě strany.

Zřizovatel a jeho politická strana.

3 16.1.2017 Aktualizace č. 3/2017 Porada, Zdravotní postižení, Vysvědčení ZŠ 2016/2017
     
2 9.1.2017 Aktualizace č. 2/2017 Zpráva ze zjišťování kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v základních školách ve školním roce 2016/17, náměty na činnost, Směrnice a řády

 

   

Moje předsevzetí pro zdravý životní styl 2017. Každý den musí být v mé potravě čtyři

základní nepostradatelné složky výživy:

kofein, alkohol, cukr a tuk.

 
1 2.1.2017 Aktualizace č. 1/2017    Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky;  Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; MŠMT - sdělení k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky; Cestovní náhrady

 

     
     

 

 

                                                                    Zpět na hlavní stránku