Obsah aktualizací

                                                                                Zpět na hlavní stránku

 

Číslo ze dne  obsah
     
28 vyjde

??.7.2019

 

Aktualizace č. 28/2019
     
27

 6.7.2019

 

Aktualizace č. 27/2019

ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 2019/2020

ČŠI: Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

MŠMT: Informace k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

MŠMT: Rámec digitálních kompetencí učitele

 

   

Doma oznámím, že jdu na koupák.

Zřizovateli sdělím, že čerpám dovolenou.

V hospodě, že musím pracovat doma.

A pak jdu do školy

a vychutnávám si ten božský klid.

 
26 24.6.2019

 

Aktualizace č. 26/2019, jen zpravodaj
   

Na prázdniny si naplánujte hodně práce ve škole.

 Představa, že budete dva měsíce neustále doma, může vaše blízké vyděsit.

 
25 17.6.2019

 

Aktualizace č. 25/2019, jen zpravodaj
   

Čím déle pracuji ve školství,

tím více mám rád svého psa.

 
24 7.6.2019

 

Aktualizace č. 24/2019 Porada
   

Kdyby někdo naše školství dokázal obrátit vzhůru nohama,

hodně věcí by se dostalo do správné polohy.

 
23 3.6.2019

 

Aktualizace č. 23/2019 Nabytí právní moci u správního řízení
   

Dny nemají stejnou délku.

Buď jsou příliš dlouhé, nebo příliš krátké.

 
22 vyjde 27.5.2019

 

Aktualizace č. 22/2019 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání; MŠMT - mimořádné šetření ke stavu zajištění výuky učiteli
   

Ředitelé rádi mluví o svých zkušenostech,

 

ti opravdu zkušení raději mlčí.

 
21 20.5.2019

 

Aktualizace č. 21/2019  Bezpečnost
   

K evropským volbám.

V totalitě lže lidem jedna strana.

V demokracii není jejich počet omezen.

 
20 13.5.2019

 

Aktualizace č. 20/2019 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí; Eduzměna – ředitelé a zřizovatelé škol; Ukončení výkonu práce ředitele školy/ školského zařízení

 

   

Tušíte-li, že se něco může pokazit,

a uděláte-li všechna preventivní opatření,

pokazí se něco zcela jiného.

 
19 6.5.2019

 

Aktualizace č. 19/2019 Pouze zpravodaj
   

Jestliže nějaký dokument správně založíte,

víte kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat.

Když ho nezaložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.

 
18 29.4.2019

 

Aktualizace č. 18/2019 Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů; Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu      dítěte k předškolnímu vzdělávání; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020.

 

   

Dětství některých žáků je smutné.

Zejména pro jejich učitele.

 
17 22.4.2019

 

Aktualizace č. 17/2019 Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích; Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

 

   

Cogito, ergo sum.

Kéž by to platilo i obráceně.

 
16 15.4.2019

 

Aktualizace č. 16/2019 Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
   

Rozumný ředitel si pořídí vždy dva zástupce.

Jednoho na věci, na které nemá hlavu,

druhého na věci, na které nemá žaludek.

 
15 8.4.2019

 

Aktualizace č. 15/2019
   

Rodiče žáků si kdysi učitelů vážili.

Byli tehdy lepší učitelé, nebo rodiče?

 
14 1.4.2019

 

Aktualizace č. 14/2019 Porada
   

Ředitel má ve vztahu ke zřizovateli svá práva, mimo jiné i to,

aby na nich netrval.

 
13 25.3.2019

 

Aktualizace č. 13/2019
   

Platí zákon zachování spravedlnosti.

Jestliže jí někde přibude, jinde jí ubude.

Proto každý váš úspěch provází stejně velký průšvih, naštěstí někoho jiného 
12 18.3.2019

 

Aktualizace č. 12/2019 Zápis k základnímu vzdělávání, Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely s účinností dnem 1.9.2019.
   

Hlupáci existovali vždy.

Jen se jim nedostávalo tolik sluchu jako dnes.

 
11 11.3.2019

 

Aktualizace č. 11/2019 Organizace, MŠMT - Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS (autistické spektrum) v rámci vzdělávacího procesu
   

Každý problém může ředitel vyřešit

v pouhých dvou krocích.

Najít člověka, na kterého to může svést.

A pak najít toho, kdo problém vyřeší.

 
10 4.3.2019

 

Aktualizace č. 10/2019 povídání k problematice volna na samostudium pro pedagogické pracovníky
   

Ředitel má vždy tři druhy podřízených,

ty, co jeho nápady uskutečňují,

ty, co tomu přihlížejí a

ty, kteří nemají ani potuchy, o co tady jde.

 
09 25.2.2019

 

Aktualizace č. 9/2019 jen zpravodaj na téma - rozvrh čerpání dovolené
   

Čím důležitější funkci ve škole zastáváte,

tím méně vás pohřešují,

když se v práci neobjevíte.

 
08 18.2.2019

 

Aktualizace č. 8/2019 Informace MŠMT k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019; Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - novela; Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu - novela; Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání; Metodická informace MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání;

 

   

Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné,

 

protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

 
07 11.2.2019

 

Aktualizace č. 7/2019 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Směrnice č. 52 k provádění kontroly dodržování léčebného režimu; dotaz zřizovatele na 13. platovou třídu ředitele školy; letošní krácení mzdových prostředků u školních družin.

 

   

Chcete pro školu dostačující rozpočet?

Kupte si los.

Naděje je sice jen jedna ku milionu,

ale pořád je ta pravděpodobnější varianta.

 
06 4.2.2019

 

Aktualizace č. 6/2019 Poznámky k pracovní době na lyžařském kurzu. informace ministerstva financí pro MŠ k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte.
   

Námět na efektivní využití FKSP.

Díky jedinému rekreačnímu poukazu si mohou odpočinout všichni zaměstnanci.

 

Stačí zakoupit jej pro ředitele.

 
05 28.1.2019

 

Aktualizace č. 5/2019 Aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28: Drogy, Alkohol,Tabák

 

     Z různých názorů na poradě

zvítězí vždy ten hlučnější.

04 21.1.2019

 

Aktualizace č. 4/2019 Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Mateřská škola - potvrzení pro rodiče o úplatě
   

Správné nemusí být to, co je správné, správné je to,

co za správné označí ten, kdo rozhoduje.

 
03 14.1.2019

 

Aktualizace č. 3/2019 Osobní příplatky
   

Po každém zvýšení platu vám na konci měsíce zbude méně peněz, než předtím.

 
02 7.1.2019

 

Aktualizace č. 2/2019 Konkurzy
   

Týmová práce je taková, když spousta lidí dělá, co řeknu.

 

  01

 1.1.2019 Aktualizace č. 01/2019

Cestovní náhrady, Družina, vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

     
47  17.12.2018

     

Aktualizace č. 47/2018  nebo 01/2019 Informace

 

   

Nekupujte zbytečné věci.

Dostanete je na Vánoce.

 
46  10.12.2018 Aktualizace č. 46/2018  Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, změny k 1.1.2019. Pracovní náplně. FKSP

 

   

O Vánocích si zkoušíme,

jak bychom na sebe byli hodní,

kdybychom měli peníze celý rok.

 
45  3.12.2018 Aktualizace č. 45/2018  Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

 

   

Uvažuje se o zavedení nového příplatku

- věrnostního.

 

V zaměstnání i v manželství.

44  26.11.2018 Aktualizace č. 44/2018  Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely k 1.1.2019. MŠMT: Možnosti plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona.

 

     
43 19.11.2018 Aktualizace č. 43/2018  Návrh platových tabulek od ledna 2019

 

     Starší ředitel dnešnímu školství už nerozumí.

Mladý taky ne, ale ten to ještě neví.

42 12.11.2018 Aktualizace č. 42/2018  

 

   

Přátelský starosta? Nepřátelský starosta?

Vyjde to na stejno,

úspěch vám nepřeje ani jeden.

41 5.11.2018 Aktualizace č. 41/2018  Porada - náměty na jednání pedagogické rady

 

   

Jako ředitel na jednání zastupitelstva musím vše řádně osvětlit,

ovšem na jednání pedagogické rady jim to zas musím vytmavit.

40 29.10.2018 Aktualizace č. 40/2018  

 

   

Důležité dopisy, které neobsahují žádné chyby,

jich získají několik v době, kdy se nalézají na poště.

Některé chyby vzniknou teprve tehdy, když dopis čte starosta.

39 22.10.2018 Aktualizace č. 39/2018  Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

 

     
38 15.10.2018 Aktualizace č. 38/2018  Dotazy a dotazy a dotazy

 

   

Čím méně toho znají politici o školství, tím více jsou přesvědčeni o své pravdě.

 
37 8.10.2018 Aktualizace č. 37/2018  ČŠI - Vzdělávání ve středních školách s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky.  Náměty na činnost. Problematika pracovních náplní.

 

   

Školník dokáže udělat jakékoli množství práce, pokud to ovšem není zrovna ta práce,

kterou jste mu uložili.

36 25.9.2018 Aktualizace č. 36/2018  MŠMT - Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti

 

     
35 24.9.2018 Aktualizace č. 35/2018  Seznam směrnic

 

   

Neustále se mluví o omezování administrativy. Nestačí, že je omezena svým obsahem?

 
34 17.9.2018 Aktualizace č. 34/2018  Metodický pokyn ke konkurzům na místo ředitelů škol a školských zařízení.

 

   

Velmi dobře si pamatuji, kdy začala má kariéra ředitele školy.

 

Bylo to před třiceti kilogramy a třemi dioptriemi.

 
33 10.9.2018 Aktualizace č. 33/2018  Jen zpravodaj - odbory versus ředitel. A co na to inspektorát práce.

 

   

Někdy mám opravdu skvělou chuť do práce.

To si pak vždycky tiše sednu do ředitelny a čekám,

až mne to přejde.

 
32 3.9.2018 Aktualizace č. 32/2018  Pracovní pohotovost

 

   

Trápíte se nad textem zahajovacího proslovu směrem k žákům, učitelům, rodičům?

Je to jednoduché, stačí říci přesný opak toho,

co si o nich skutečně myslíte.

31 27.8.2018 Aktualizace č. 31/2018  Plán práce

 

   

Je nespravedlivé,

že učitelé mohou na ředitele nadávat veřejně,

kdežto ředitel na učitele pouze tajně.

30 20.8.2018 Aktualizace č. 30/2018 Porada; Školský zákon; Zákoník práce; MŠMT - vyhlášení soutěží a přehlídek 2018/2019; Plán práce na školní rok; Plán kontrolní a hospitační činnosti

 

   

Našim žákům zajišťujeme co nejlepší vzdělávání jen proto,

aby nás pak měli za blbce.

29 11.8.2018 Aktualizace č. 29/2018 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., 282/2016 Sb., 161/2018 Sb., 364/2005 Sb.

 

   

Výroční zpráva školy je důležitý přehled

významných událostí, které proběhly úplně

jinak, popsaný lidmi, kteří u toho nebyli.

28 6.8.2018 Aktualizace č. 28/2018 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

27 30.7.2018 Aktualizace č. 27/2018 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, novela k 1.9.2018; Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory

 

   

Napsali mi ze školy:

 Vaši pomoc nepotřebujeme, neboť si vše spolehlivě pokazíme sami.

26 16.7.2018 Aktualizace č. 26/2018 Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, novela k 1.9.2018

 

   

Pokud chcete vypadat jako odborník,

stačí jednoduché problémy

řešit co nejsložitějším způsobem.

25 4.7.2018 Aktualizace č. 25/2018 ČŠI - kritéria hodnocení a Plán hlavních úkolů ve školním roce 2018/2019

 

   

Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území.

24 21.6.2018 Aktualizace č. 24/2018 Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

 

23 11.6.2018 Aktualizace č. 23/2018 ČŠI – dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně - vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018. Porada. Školský zákon ve znění k 1.9.2018

 

   

Mlčení účastníků pedagogické rady je znak souhlasu.  

Nebo toho, že vás nikdo neposlouchá.

22 4.6.2018 Aktualizace č. 22/2018, jen zpravodaj

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon relativity

 

Jinak vnímají poslední zvonění studenti

a jinak důchodci.

 
21 28.5.2018 Aktualizace č. 21/2018 Směrnice č. 73 - Invakuace

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon entropie

Jakákoliv situace, ať je sebehorší,

má tendenci ještě se zhoršit.

 
20 21.5.2018 Aktualizace č. 20/2018 MŠMT - Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Aktualizovaný metodický pokyn, který byl vydán opakovaně v letech 2010 a 2013.

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon zachování hmoty

 

Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně

s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši.

 
19 14.5.2018 Aktualizace č. 19/2018 Absence, MŠMT GDPR – otázky a odpovědi, Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon dědičnosti

 

Žena, která nenávidí svého tchána,

zaručeně porodí jeho čtyřkilovou kopii.

 
18 7.5.2018 Aktualizace č. 18/2018 MŠMT - soubor pedagogicko-organizačních informací 2018/2019

 

   

Opakujeme si zákony

 

Archimedův zákon:

 

Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon.

 
17 30.4.2018 Aktualizace č. 17/2018 Směrnice k úplatě v MŠ

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon přírodovědných pokusů:

 

Za přísně kontrolovaných tlakových,

tepelných a dalších fyzikálních podmínek

se pozorovaný živý organizmus chová,

jak ho to zrovna napadne.

 
16 16.4.2018 Aktualizace č. 16/2018 Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání + pomůcka

 

   

Opakujeme si zákony

 

Zákon přitažlivosti:

Existují dva druhy špíny: tmavá, která je přitahována k světlým předmětům,

a světlá, kterou přitahují předměty tmavé.

 
15 9.4.2018 Aktualizace č. 15/2018 Porada. Zpráva z kontroly provedené zřizovatelem, po které byl ředitel školy odvolán

 

   

Bez ohledu na to,

jak dobře vykonáváte svou práci,

nějaký váš nadřízený se už postará,

aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

 
14 2.4.2018 Aktualizace č. 14/2018 Zápis MŠ

 

   

Ke Dni učitelů byli nejlepší učitelé oceněni medailemi.

Nejlepší ředitelé byli oceněni umožněním podání přihlášek

do konkurzu na svoje ředitelské místo.

 
13 26.3.2018 Aktualizace č. 13/2018 Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu; Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách; Zdravotnictví;Směrnice č. 22 – pracovně lékařské služby; Směrnice č. 72 - podávání léků v mateřské škole

 

12 19.3.2018 Aktualizace č. 12/2018 MŠMT - Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích; Organizace, Zápis MŠ, Zápis ZŠ, Inspekce

 

   

V zájmu genderové rovnosti:

 

Pro ženy: Existují inteligentní muži. Pak také hezcí muži. Dohromady ne, to nejde, to by pak už byla žena.

 

Pro muže: Sedí-li na pohovce muž - regeneruje se. Žena však sezením na pohovce zanedbává domácnost.

 
11 12.3.2018 Aktualizace č. 11/2018 Směrnice – 02 – školní řád; 03 – prevence rizikového chování; 05 – vnitřní platový předpis; 05a – vnitřní platový předpis; 07 – oběh účetních dokladů; 15 – škola v přírodě; 16 – lyžařský kurz; 18 – vnitřní řád školní družiny; 22 – pracovnělékařské služby. Doplněno o problematiku GDPR.

 

     Je na čase připravit se na letní sezónu, vyhýbejte se proto věcem,

které vás dělají tlustými.

Váze, zrcadlu a fotografiím.

10 5.3.2018 Aktualizace č. 10/2018 Konkurz, Pracovní náplně

 

   

Z ředitelského platu jsem si pořídil nejrychlejší auto v širokém okolí.

V koloně jedu vždy na prvním místě.

 
9 26.2.2018 Aktualizace č. 9/2018 Směrnice č. 71 - GDPR

 

   

Je konec jarních prázdnin.

Ředitelé se vracejí z klidu psychiatrických léčeben do blázinců ve školách.

 
8 19.2.2018 Aktualizace č. 8/2018 Směrnice a řády ve školství - ucelený materiál, který vycházel v letech 2016 a 2017 na pokračování v příloze zpravodaje Kartotéky. RNDr. Pavel Faltýsek: Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 16

 

   

Jestliže se nám něco konečně povedlo,

u konkurzu zjistíme, že by bylo lepší,

kdyby se to nepovedlo.

 
7 12.2.2018 Aktualizace č. 7/2018 BOZP - řada užitečných formulářů pro poučení žáků, návštěvníků školy, pro vlepení do třídních knih, prověrka bezpečnosti práce; Metodické doporučení MV ČR k poskytování informací o platech a odměnách - celé znění a shrnutí závěrů. Text uvádí, jak postupovat, pokud dostanete žádost o poskytnutí údajů o platu vašich zaměstnanců, jak žádosti vyhovět či nevyhovět.

 

   

Přišlo mi od zřizovatele upozornění,

že jsem jako jeden z posledních ředitelů

nevyplnil anonymní dotazník.

 
6 5.2.2018 Aktualizace č. 6/2018  Absence - výklad ČMOS PŠ k tzv. sick days; Organizace - statistika 2018; Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 14; Konkurzy 2018 - 2020 - ukončení činnosti ředitele školy a ukončení pracovního poměru v souvislosti s konkurzy; Z dotazů

 

     Nedělejte si hlavu s tím, co si o vás myslí pedagogický sbor.

Ten má plnou hlavu toho, co si o nich myslíte vy.

5 29.1.2018 Aktualizace č. 5/2018 jen zpravodaj

 

   

Když starosta říká „Cože?“, tak není hluchý.

Je jen milý a dává vám šanci říct

to ještě jednou, opačně.

 
4 22.1.2018 Aktualizace č. 4/2018 Směrnice - vyřizování stížností. Jak může vypadat stížnost zaměstnanců školy na svého ředitele. Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu  - díl 12. Dotazy a odpovědi.

 

   

Poznámka k výplatnímu termínu:

 

Úkolem manželky je utrácet tolik,

aby manželovi nezbylo na milenky.

 
3 15.1.2018 Aktualizace č. 3/2018 Porada - náměty na jednání pedagogické rady

 

   

Čím více pokynů na poradě vydáte,

tím hůř jejich realizace dopadne.

 
2 8.1.2018 Aktualizace č. 2/2018 Mateřská škola; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - úplné znění k 1.1.2018,  opatření ministra; MŠMT – prevence rizikového chování, příloha   7 – kyberšikana, 10 – vandalismus, 11 – záškoláctví; Cestovní náhrady

 

   

Cítíte se v Novém roce skvěle?

Buďte bez obav - to přejde…

1 1.1.2018 Aktualizace č. 1/2018 Cestovní náhrady. Změny k 1.1.2018: Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel; stravného při tuzemských a zahraničních cestách; stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 

   

Tip na novoroční předsevzetí - rozhodněte se více studovat cizí jazyky. 

Nejlépe to jde formou vášnivých polibků. 
     
     
     
49 18.12.2017 Aktualizace č. 49/2017

 

   

Vánoce jsou jen Vánoce.

Ale ta prázdná školní budova během nich,

to je něco!

48 11.12.2017 Aktualizace č. 48/2017 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, novelizováno k 1.1.2018 nařízením vlády č.399/2017 Sb.; Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, změna k 1.1.2018; MŠMT - informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2017/2018; Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

 

   

Konkurzy jsou vyhlašovány proto,

aby se znovu objevily údaje z vašeho života,

na které byste nejraději zapomněli.

47 4.12.2017 Aktualizace č. 47/2017 Koncepce rozvoje školy / dlouhodobý plán; Ochrana osobních údajů; Pracovní náplně

 

   

Kritéria odměňování ředitele školy starostou nemůže ředitel školy

použít u odměňování svých zaměstnanců, protože by nikdo nic nedostal.

46 27.11.2017 Aktualizace č. 46/2017 Vlastní hodnocení školy - náměty na oblasti hodnocení, možné formulace pro text. Zdroje evaluačních nástrojů. MŠMT - metodické doporučení pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2017/2018. 

 

   

Nevíte, co uvést do hodnocení vlastní osoby?

Stoupněte si po poradě pod okna sborovny.

45 20.11.2017 Aktualizace č. 45/2017  MŠMT - základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách; ČŠI - Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

 

   

Lidský mozek je úžasný, pracuje od vašeho narození až do smrti,

po celých 24 hodin denně. S výjimkou telefonických hovorů se starostou obce.

44

14.11.2017

Aktualizace č. 44/2017

 

     
43

30.10.2017

Aktualizace č. 43/2017 Porada; Bezpečnost; Deset poznatků k větrání škol; Tematická zpráva ČŠI - Kvalita školního stravování
   

Z didaktické techniky je nejvhodnější webkamera,

protože pak mohou být ve třídě buď jen žáci, nebo jen učitel.

42

23.10.2017

Aktualizace č. 42/2017 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, novela účinná od 1.11.2017.  Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nové nařízení vlády, které k 1.1.2018 ruší a nahrazuje n.v. č. 564/2006 Sb. Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - nový seriál četby na pokračování.

 

     Jak se mají učitelé a žáci navzájem pochopit a domluvit,

když pocházejí z různých století?

41

16.10.2017

Aktualizace č. 41/2017 Inspekce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (vládní návrh, zatím neprošel Sbírkou zákonů), Zpravodaj, Směrnice a řády - 60

 

   

Při každé dietě postupně ztrácíte – peníze - čas- iluze – naději – trpělivost. Pak teprve možná i nějaké to kilo.

40

9.10.2017

Aktualizace č. 40/2017 Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; ČŠI dotazník pro ředitele škol před inspekcí; Směrnice č. 69 – doplňková činnost; Směrnice č. 70 – závodní stravování

 

     Nejrychlejší způsob učení je politická kariéra. Nově zvolený politik do měsíce s nebývalou lehkostí ovládá všechny obory a má jasno naprosto ve všem. Zejména v tom, že jako ředitel školy potřebujete poradit.                                                
39

2.10.2017

Aktualizace č. 39/2017 Inspekce; MŠMT – propozice soutěží základních uměleckých škol 2017/2018

 

   

Při inspekci je dobré projevit určité znalosti,

 

ale ještě lepší je vypadat jako hlupák.

   

Že se vám řízení školy vymyká z rukou, poznáte,

když připomenete kolegům, že musí nastupovat do hodin včas

a jediný, kdo to dodržuje, jste vy.

   

Ve školství se nedá hovořit o úplatcích.

Při úrovni platů jde o projev dobročinnosti.

     S chytrostí dojdeš nejdál.

Ale občas tě i hlupák doběhne.

   

Dáváte si na začátek školního roku předsevzetí ke zlepšení vaší životosprávy?

 

Stačí, když denně budete přepočítávat vaše úspory.

Zjistíte, že mizí bolesti kloubů, hlavy, normalizuje se tlak,

lepší se zrak a chuť k jídlu, mizí migrény.

 
     Na poradě je nejcennější umění
 zívat se zavřenými ústy.
 
    Na poradě navrhněte její ukončení jako první, tím si získáte naprostou oblibu.
   

Jedním z příznaků přepracování je skutečnost,

že vzdechy dosud vydávané jen při sexu

začnete vyluzovat za ředitelským stolem.

 
   

Cítíte se nemocni? K lékaři nechoďte.

Uzdravíte se samovolně,

 v den před nástupem do školy.

 
   

Stále více lidí dosahuje stále vyššího vzdělání.

A stále více jich pak ztrácí schopnost uplatnit zdravý selský rozum.

 
     O prázdninách se ředitel konečně dostává k vyřešení odložených úkolů. A teprve nyní má dostatek času na pečlivou analýzu a zodpovědné naplánování,

na které prázdniny může tyto úkoly opět odložit.

     Pokud chce ředitel poradu zkrátit,

je vhodné, když se jí nezúčastní.

   

Žádné pravidlo není univerzální.

Rčení použitelné u učitelek „co je malé, to je hezké“,

je nepoužitelné při pohledu na jejich výplatní lístek.

 
   

 Školství je tak chudé,

že v něm musíme lidi přesvědčovat,

 protože nemáme na jejich podplacení.

   

Máte něco na srdci? Mluvte. Veřejně.

 

Leží vám něco v žaludku? Pište. Anonymně.

 
   

Pokud vám někdo hází klacky pod nohy, je to proto,

že nemá odvahu házet vám je na hlavu.

Zatím.

 
   

Teprve ve školství jsem pochopil, proč se penězům říká „oběživo“.

Mne tam vždy jen oběhly.

 
   

Světlo léčí. Nekrásnější emoce vznikají při východu slunce, západu slunce a při půlnočním otevření ledničky.

 
   

Pokud některá nařízení, zákony, vyhlášky nechápete,

znamená to, že máte rozum v pořádku.
     Upracovaní ředitelé chtějí večer přijít domů a mít večeři na stole.

Problém je v tom, že jejich manželky chtějí totéž.

   

Moc nevěřte tomu,

co říkám a dělám před první kávou!

   

Nežijeme proto, abychom jedli.

Jíme proto,

 abychom žili,

 abychom nepili nalačno.

 
   

Výhodou stáří pokročilého věku je i to,

že když neustále nemohu najít brýle,

 je v zrcadle stále celkem fešanda.

   

Stárnutí má své výhody.

Už nepřečtu čísla na osobní váze.

     Díky „Parkinsonovi“ jsem se zbavil závislosti na alkoholu.

Víc totiž vybryndám, než vypiju.

   

Kalorie jsou malí zlomyslní živočichové,  kteří se na zimu ukládají nejen do tělesných tkání, ale i do temných a  teplých míst, jako jsou šatníky. Jejich zhoubným působením zde dochází k nevratnému zmenšení všech textilních výrobků, ve kterých se usadily. Prevence neexistuje, jediným řešením je veškeré scvrklé oblečení vyhodit a pořídit si na novou sezónu oblečení nové.

   

Většina ředitelů pracuje buď osm hodin týdně, nebo osmdesát.

Pokud čtete tento text v neděli, je jasné, kam patříte.

   

Důvěřuj, ale prověřuj.

nebo z latiny

Důvěřuj, ale dívej se komu.

nebo z italštiny

Důvěřovat je dobré, nedůvěřovat je lepší.

 
   

Při současném pohledu z okna pojmenování prázdnin „polo letní“

vypadá jako notně černý humor.

   

Vzhledem k narůstající pracovní zátěži ředitelů bude do jejich DVPP, FS1 a FS2 a karierního řádu povinně zařazena tematika – po čem je kocovina, po čem je menší kocovina, co s čím míchat a nemíchat, jak kocovinu léčit.

     Když mají ředitel a zřizovatel mezi sebou nějaké problémy, vždycky za to mohou obě strany.

Zřizovatel a jeho politická strana.

   

Moje předsevzetí pro zdravý životní styl 2017. Každý den musí být v mé potravě čtyři

základní nepostradatelné složky výživy:

kofein, alkohol, cukr a tuk.

 

 

 

                                                                    Zpět na hlavní stránku