Obsah aktualizací

                                                                                Zpět na hlavní stránku

 

Číslo ze dne  obsah
     
40 vyjde

14.10.2019

 

Aktualizace č. 40/2019 Ve zpravodaji - nejdůležitější zásady pro čerpání volna na samostudium.

 

     
39 7.10.2019

 

Aktualizace č. 39/2019 Školní družina. Ve zpravodaji - nejdůležitější zásady pro čerpání dovolené. Kdo určuje čerpání, kdy se dovolená čerpá, co s nevyčerpanou dovolenou, zaokrouhlování, proplácení.

 

   

Kdyby bůh stvořil žáka, jak si jej představují ředitelé a učitelé,

museli by jej hned první den přemístit do blázince.

38 1.10.2019

 

Aktualizace č. 38/2019 vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

   

Kouzlo ředitelského počítače. Když tam něco ukládáš, víš kam. Když to chceš otevřít, nevíš kde.

37

30.9.2019

 

Aktualizace č. 37/2019 Mateřská škola - doplněno o odpovědi MŠMT na nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání. Zpravodaj - problematika organizace činnosti školy a zaměstnanců v době vedlejších prázdnin – jak je to s dovolenou a samostudiem, zda práce ve škole nebo doma, co s nárokem na závodní a školní stravování, atd.

 

   

Na současném stavu našeho školství mne nejvíc rozčiluje to,

že se na něj bude jednou vzpomínat jako na "zlaté časy".

36

23.9.2019

 

Aktualizace č. 36/2019 Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů škol a školských zařízení. Ve zpravodaji se věnuji aktuálnímu tématu - problematice dodatečných odkladů povinné školní docházky.

 

    Tajemství, jak úspěšně řídit školu,

spočívá v umění zdvořile naslouchat nesmyslům druhých lidí a tvářit se, že jim věříte.

35

16.9.2019

 

Aktualizace č. 35/2019 jen zpravodaj
     Stárne vám sbor? Nevadí. Čas je dobrý lékař. Jen je špatný kosmetik.
34

9.9.2019

 

Aktualizace č. 34/2019 jen zpravodaj
   

Člověk prý pochází z opice.

Při pochůzkách po škole si říkám - proč byly opominuty jiné zvířecí druhy?

33

2.9.2019

 

Aktualizace č. 33/2019 Plán práce na jednotlivé měsíce školního roku; Organizace; Vyhláška č. 16/2005 Sb., MŠMT - odměňování 2019
   

Všichni se s tím seznámili, někteří to i pochopili a jen hrstce došlo,

že je to úplná pitomost.

32

27.9.2019

 

Aktualizace č. 32/2019 Metodiky stanovení PHmax a PHAmax pro předškolní, základní, střední vzdělávání a pro školní družinu – verze 2
   

Nejvíce práce se udělá zítra.

31

24.8.2019

 

Aktualizace č. 31/2019 Porada
   

Život začíná, když chcípne pes a děti se vrátí do školy.

30

12.8.2019

 

Aktualizace č. 30/2019 Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin; Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací ... činnosti; Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání; Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 

   

Prázdninová: Méně internetu, více Cabernetu.

29

29.7.2019

 

Aktualizace č. 29/2019 Normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ, KON a VOŠ zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. Plány - dlouhodobý, DVPP, kontrolní činnosti, na školní rok.

 

     
28

20.7.2019

 

Aktualizace č. 28/2019 Pracovní neschopnost
   

Pokud vám uchazeč u konkurzu tvrdí, že miluje svoji práci,

pak buď nikdy nemiloval, nebo neví, co je to práce.

27

 6.7.2019

 

Aktualizace č. 27/2019

ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 2019/2020

ČŠI: Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

MŠMT: Informace k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

MŠMT: Rámec digitálních kompetencí učitele

 

   

Doma oznámím, že jdu na koupák. Zřizovateli sdělím, že čerpám dovolenou. V hospodě, že musím pracovat doma. A pak jdu do školy a vychutnávám si ten božský klid.

26 24.6.2019

 

Aktualizace č. 26/2019, jen zpravodaj
   

Na prázdniny si naplánujte hodně práce ve škole.

 Představa, že budete dva měsíce neustále doma, může vaše blízké vyděsit.

25 17.6.2019

 

Aktualizace č. 25/2019, jen zpravodaj
   

Čím déle pracuji ve školství, tím více mám rád svého psa.

24 7.6.2019

 

Aktualizace č. 24/2019 Porada
   

Kdyby někdo naše školství dokázal obrátit vzhůru nohama,

hodně věcí by se dostalo do správné polohy.

23 3.6.2019

 

Aktualizace č. 23/2019 Nabytí právní moci u správního řízení
   

Dny nemají stejnou délku. Buď jsou příliš dlouhé, nebo příliš krátké.

22 vyjde 27.5.2019

 

Aktualizace č. 22/2019 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání; MŠMT - mimořádné šetření ke stavu zajištění výuky učiteli
   

Ředitelé rádi mluví o svých zkušenostech, ti opravdu zkušení raději mlčí.

21 20.5.2019

 

Aktualizace č. 21/2019  Bezpečnost
   

K evropským volbám.V totalitě lže lidem jedna strana.V demokracii není jejich počet omezen.

20 13.5.2019

 

Aktualizace č. 20/2019 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí; Eduzměna – ředitelé a zřizovatelé škol; Ukončení výkonu práce ředitele školy/ školského zařízení

 

   

Tušíte-li, že se něco může pokazit, a uděláte-li všechna preventivní opatření,

pokazí se něco zcela jiného.

19 6.5.2019

 

Aktualizace č. 19/2019 Pouze zpravodaj
   

Jestliže nějaký dokument správně založíte, víte kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat.

Když ho nezaložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.

18 29.4.2019

 

Aktualizace č. 18/2019 Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů; Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu      dítěte k předškolnímu vzdělávání; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020.

 

   

Dětství některých žáků je smutné. Zejména pro jejich učitele.

17 22.4.2019

 

Aktualizace č. 17/2019 Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích; Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

 

   

Cogito, ergo sum. Kéž by to platilo i obráceně.

16 15.4.2019

 

Aktualizace č. 16/2019 Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
   

Rozumný ředitel si pořídí vždy dva zástupce. Jednoho na věci, na které nemá hlavu,

druhého na věci, na které nemá žaludek.

15 8.4.2019

 

Aktualizace č. 15/2019
   

Rodiče žáků si kdysi učitelů vážili. Byli tehdy lepší učitelé, nebo rodiče?

14 1.4.2019

 

Aktualizace č. 14/2019 Porada
   

Ředitel má ve vztahu ke zřizovateli svá práva, mimo jiné i to, aby na nich netrval.

13 25.3.2019

 

Aktualizace č. 13/2019
   

Platí zákon zachování spravedlnosti. Jestliže jí někde přibude, jinde jí ubude.

Proto každý váš úspěch provází stejně velký průšvih, naštěstí někoho jiného 
12 18.3.2019

 

Aktualizace č. 12/2019 Zápis k základnímu vzdělávání, Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely s účinností dnem 1.9.2019.
   

Hlupáci existovali vždy. Jen se jim nedostávalo tolik sluchu jako dnes.

11 11.3.2019

 

Aktualizace č. 11/2019 Organizace, MŠMT - Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS (autistické spektrum) v rámci vzdělávacího procesu
   

Každý problém může ředitel vyřešit v pouhých dvou krocích. Najít člověka, na kterého to může svést. A pak najít toho, kdo problém vyřeší.

10 4.3.2019

 

Aktualizace č. 10/2019 povídání k problematice volna na samostudium pro pedagogické pracovníky
   

Ředitel má vždy tři druhy podřízených, ty, co jeho nápady uskutečňují, ty, co tomu přihlížejí a ty, kteří nemají ani potuchy, o co tady jde.

09 25.2.2019

 

Aktualizace č. 9/2019 jen zpravodaj na téma - rozvrh čerpání dovolené
   

Čím důležitější funkci ve škole zastáváte, tím méně vás pohřešují, když se v práci neobjevíte.

08 18.2.2019

 

Aktualizace č. 8/2019 Informace MŠMT k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019; Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - novela; Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu - novela; Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání; Metodická informace MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání;

 

   

Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

07 11.2.2019

 

Aktualizace č. 7/2019 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Směrnice č. 52 k provádění kontroly dodržování léčebného režimu; dotaz zřizovatele na 13. platovou třídu ředitele školy; letošní krácení mzdových prostředků u školních družin.

 

   

Chcete pro školu dostačující rozpočet?

Kupte si los. Naděje je sice jen jedna ku milionu, ale pořád je ta pravděpodobnější varianta.

06 4.2.2019

 

Aktualizace č. 6/2019 Poznámky k pracovní době na lyžařském kurzu. informace ministerstva financí pro MŠ k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte.
   

Námět na efektivní využití FKSP. Díky jedinému rekreačnímu poukazu si mohou odpočinout všichni zaměstnanci. Stačí zakoupit jej pro ředitele.

05 28.1.2019

 

Aktualizace č. 5/2019 Aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28: Drogy, Alkohol,Tabák

 

     Z různých názorů na poradě zvítězí vždy ten hlučnější.
04 21.1.2019

 

Aktualizace č. 4/2019 Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Mateřská škola - potvrzení pro rodiče o úplatě
   

Správné nemusí být to, co je správné, správné je to,

co za správné označí ten, kdo rozhoduje.

03 14.1.2019

 

Aktualizace č. 3/2019 Osobní příplatky
   

Po každém zvýšení platu vám na konci měsíce zbude méně peněz, než předtím.

02 7.1.2019

 

Aktualizace č. 2/2019 Konkurzy
   

Týmová práce je taková, když spousta lidí dělá, co řeknu.

  01

 1.1.2019 Aktualizace č. 01/2019

Cestovní náhrady, Družina, vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

   

Nekupujte zbytečné věci. Dostanete je na Vánoce.

   

O Vánocích si zkoušíme, jak bychom na sebe byli hodní, kdybychom měli peníze celý rok.

   

Uvažuje se o zavedení nového příplatku - věrnostního. V zaměstnání i v manželství.

     Starší ředitel dnešnímu školství už nerozumí. Mladý taky ne, ale ten to ještě neví.
   

Přátelský starosta? Nepřátelský starosta? Vyjde to na stejno, úspěch vám nepřeje ani jeden.

   

Jako ředitel na jednání zastupitelstva musím vše řádně osvětlit,

ovšem na jednání pedagogické rady jim to zas musím vytmavit.

   

Důležité dopisy, které neobsahují žádné chyby,

jich získají několik v době, kdy se nalézají na poště.

Některé chyby vzniknou teprve tehdy, když dopis čte starosta.

   

Čím méně toho znají politici o školství, tím více jsou přesvědčeni o své pravdě.

   

Školník dokáže udělat jakékoli množství práce, pokud to ovšem není zrovna ta práce,

kterou jste mu uložili.

   

Neustále se mluví o omezování administrativy. Nestačí, že je omezena svým obsahem?

   

Velmi dobře si pamatuji, kdy začala má kariéra ředitele školy.

 

Bylo to před třiceti kilogramy a třemi dioptriemi.

   

Někdy mám opravdu skvělou chuť do práce.

To si pak vždycky tiše sednu do ředitelny a čekám, až mne to přejde.

   

Trápíte se nad textem zahajovacího proslovu směrem k žákům, učitelům, rodičům?

Je to jednoduché, stačí říci přesný opak toho, co si o nich skutečně myslíte.

   

Je nespravedlivé, že učitelé mohou na ředitele nadávat veřejně,

kdežto ředitel na učitele pouze tajně.

   

Našim žákům zajišťujeme co nejlepší vzdělávání jen proto,  aby nás pak měli za blbce.

   

Výroční zpráva školy je důležitý přehled

významných událostí, které proběhly úplně

jinak, popsaný lidmi, kteří u toho nebyli.

   

Napsali mi ze školy: Vaši pomoc nepotřebujeme, neboť si vše spolehlivě pokazíme sami.

   

Pokud chcete vypadat jako odborník, stačí jednoduché problémy řešit co nejsložitějším způsobem.

   

Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území.

   

Mlčení účastníků pedagogické rady je znak souhlasu.  

Nebo toho, že vás nikdo neposlouchá.

   

Zákon relativity: Jinak vnímají poslední zvonění studenti a jinak důchodci.

   

Zákon entropie: Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má tendenci ještě se zhoršit.

   

Zákon zachování hmoty: Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně

s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši.

   

Zákon dědičnosti: Žena, která nenávidí svého tchána, zaručeně porodí jeho čtyřkilovou kopii.

   

Archimedův zákon: Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon.

   

Zákon přírodovědných pokusů: Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se pozorovaný živý organizmus chová, jak ho to zrovna napadne.

   

Zákon přitažlivosti: Existují dva druhy špíny: tmavá, která je přitahována k světlým předmětům,

a světlá, kterou přitahují předměty tmavé.

   

Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou práci,

nějaký váš nadřízený se už postará, aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

   

Ke Dni učitelů byli nejlepší učitelé oceněni medailemi.

Nejlepší ředitelé byli oceněni umožněním podání přihlášek

do konkurzu na svoje ředitelské místo.

   

V zájmu genderové rovnosti:

 Pro ženy: Existují inteligentní muži. Pak také hezcí muži. Dohromady ne, to nejde, to by pak už byla žena.

 Pro muže: Sedí-li na pohovce muž - regeneruje se. Žena však sezením na pohovce zanedbává domácnost.

     Je na čase připravit se na letní sezónu, vyhýbejte se proto věcem,

které vás dělají tlustými. Váze, zrcadlu a fotografiím.

   

Z ředitelského platu jsem si pořídil nejrychlejší auto v širokém okolí.

V koloně jedu vždy na prvním místě.

   

Je konec jarních prázdnin.

Ředitelé se vracejí z klidu psychiatrických léčeben do blázinců ve školách.

   

Jestliže se nám něco konečně povedlo, u konkurzu zjistíme, že by bylo lepší,

kdyby se to nepovedlo.

   

Přišlo mi od zřizovatele upozornění, že jsem jako jeden z posledních ředitelů

nevyplnil anonymní dotazník.

     Nedělejte si hlavu s tím, co si o vás myslí pedagogický sbor.

Ten má plnou hlavu toho, co si o nich myslíte vy.

   

Když starosta říká „Cože?“, tak není hluchý.

Je jen milý a dává vám šanci říct to ještě jednou, opačně.

   

Poznámka k výplatnímu termínu:

 Úkolem manželky je utrácet tolik, aby manželovi nezbylo na milenky.

   

Čím více pokynů na poradě vydáte, tím hůř jejich realizace dopadne.

   

Cítíte se v Novém roce skvěle? Buďte bez obav - to přejde…

   

Tip na novoroční předsevzetí - rozhodněte se více studovat cizí jazyky. 

Nejlépe to jde formou vášnivých polibků. 
   

Vánoce jsou jen Vánoce.

Ale ta prázdná školní budova během nich, to je něco!

   

Konkurzy jsou vyhlašovány proto, aby se znovu objevily údaje z vašeho života,

na které byste nejraději zapomněli.

   

Kritéria odměňování ředitele školy starostou nemůže ředitel školy

použít u odměňování svých zaměstnanců, protože by nikdo nic nedostal.

   

Nevíte, co uvést do hodnocení vlastní osoby? Stoupněte si po poradě pod okna sborovny.

   

Lidský mozek je úžasný, pracuje od vašeho narození až do smrti,

po celých 24 hodin denně. S výjimkou telefonických hovorů se starostou obce.

   

Z didaktické techniky je nejvhodnější webkamera,

protože pak mohou být ve třídě buď jen žáci, nebo jen učitel.

     Jak se mají učitelé a žáci navzájem pochopit a domluvit, když pocházejí z různých století?
   

Při každé dietě postupně ztrácíte – peníze - čas- iluze – naději – trpělivost. Pak teprve možná i nějaké to kilo.

     Nejrychlejší způsob učení je politická kariéra. Nově zvolený politik do měsíce s nebývalou lehkostí ovládá všechny obory a má jasno naprosto ve všem. Zejména v tom, že jako ředitel školy potřebujete poradit.                                                
   

Při inspekci je dobré projevit určité znalosti,  ale ještě lepší je vypadat jako hlupák.

   

Že se vám řízení školy vymyká z rukou, poznáte,

když připomenete kolegům, že musí nastupovat do hodin včas

a jediný, kdo to dodržuje, jste vy.

   

Ve školství se nedá hovořit o úplatcích. Při úrovni platů jde o projev dobročinnosti.

     S chytrostí dojdeš nejdál. Ale občas tě i hlupák doběhne.
   

Dáváte si na začátek školního roku předsevzetí ke zlepšení vaší životosprávy?

 Stačí, když denně budete přepočítávat vaše úspory.

Zjistíte, že mizí bolesti kloubů, hlavy, normalizuje se tlak,

lepší se zrak a chuť k jídlu, mizí migrény.

     Na poradě je nejcennější umění  zívat se zavřenými ústy.
    Na poradě navrhněte její ukončení jako první, tím si získáte naprostou oblibu.
   

Jedním z příznaků přepracování je skutečnost,

že vzdechy dosud vydávané jen při sexu

začnete vyluzovat za ředitelským stolem.

   

Cítíte se nemocni? K lékaři nechoďte.

Uzdravíte se samovolně, v den před nástupem do školy.

   

Stále více lidí dosahuje stále vyššího vzdělání.

A stále více jich pak ztrácí schopnost uplatnit zdravý selský rozum.

     O prázdninách se ředitel konečně dostává k vyřešení odložených úkolů. A teprve nyní má dostatek času na pečlivou analýzu a zodpovědné naplánování,

na které prázdniny může tyto úkoly opět odložit.

     Pokud chce ředitel poradu zkrátit, je vhodné, když se jí nezúčastní.
   

Žádné pravidlo není univerzální.

Rčení použitelné u učitelek „co je malé, to je hezké“,

je nepoužitelné při pohledu na jejich výplatní lístek.

   

 Školství je tak chudé, že v něm musíme lidi přesvědčovat, protože nemáme na jejich podplacení.

   

Máte něco na srdci? Mluvte. Veřejně. Leží vám něco v žaludku? Pište. Anonymně.

   

Pokud vám někdo hází klacky pod nohy, je to proto, že nemá odvahu házet vám je na hlavu.

Zatím.

   

Teprve ve školství jsem pochopil, proč se penězům říká „oběživo“.

Mne tam vždy jen oběhly.

   

Světlo léčí. Nekrásnější emoce vznikají při východu slunce, západu slunce a při půlnočním otevření ledničky.

   

Pokud některá nařízení, zákony, vyhlášky nechápete,

znamená to, že máte rozum v pořádku.
     Upracovaní ředitelé chtějí večer přijít domů a mít večeři na stole.

Problém je v tom, že jejich manželky chtějí totéž.

   

Moc nevěřte tomu, co říkám a dělám před první kávou!

   

Nežijeme proto, abychom jedli.

Jíme proto,

 abychom žili,

 abychom nepili nalačno.

   

Výhodou stáří pokročilého věku je i to,

že když neustále nemohu najít brýle,

 je v zrcadle stále celkem fešanda.

   

Stárnutí má své výhody. Už nepřečtu čísla na osobní váze.

     Díky „Parkinsonovi“ jsem se zbavil závislosti na alkoholu.

Víc totiž vybryndám, než vypiju.

   

Kalorie jsou malí zlomyslní živočichové,  kteří se na zimu ukládají nejen do tělesných tkání, ale i do temných a  teplých míst, jako jsou šatníky. Jejich zhoubným působením zde dochází k nevratnému zmenšení všech textilních výrobků, ve kterých se usadily. Prevence neexistuje, jediným řešením je veškeré scvrklé oblečení vyhodit a pořídit si na novou sezónu oblečení nové.

   

Většina ředitelů pracuje buď osm hodin týdně, nebo osmdesát.

Pokud čtete tento text v neděli, je jasné, kam patříte.

   

Důvěřuj, ale prověřuj.

nebo z latiny

Důvěřuj, ale dívej se komu.

nebo z italštiny

Důvěřovat je dobré, nedůvěřovat je lepší.

   

Při současném pohledu z okna pojmenování prázdnin „polo letní“

vypadá jako notně černý humor.

   

Vzhledem k narůstající pracovní zátěži ředitelů bude do jejich DVPP, FS1 a FS2 a karierního řádu povinně zařazena tematika – po čem je kocovina, po čem je menší kocovina, co s čím míchat a nemíchat, jak kocovinu léčit.

     Když mají ředitel a zřizovatel mezi sebou nějaké problémy, vždycky za to mohou obě strany.

Zřizovatel a jeho politická strana.

   

Moje předsevzetí pro zdravý životní styl 2017. Každý den musí být v mé potravě čtyři

základní nepostradatelné složky výživy:

kofein, alkohol, cukr a tuk.

 

 

                                                                    Zpět na hlavní stránku