PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
 23.9.2019 vyjde Aktualizace č. 35/2019
 16.9.2019  Cermat - klíče správných řešení zkoušek konaných formou didaktického testu v podzimním zkušebním období 2019.
 16.9.2019 Koalice se dohodla na růstu mezd ve veřejné sféře od začátku příštího roku. Všichni dostanou navíc 1 500 korun do tarifů, zrušena bude nejnižší tabulka tarifů. Jen učitelé dostanou podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO přidáno deset procent, není zatím jasné kolik z toho půjde do tarifů.

 MPSV k tomu uvádí některé konkrétní údaje o navýšení platu školníkům, kuchařkám apod.

 Také důchodci si polepší.

 16.9.2019  Cermat - nejdůležitější termíny zveřejňování dokumentů a analýz týkajících se jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a Matematiky+ konaných v roce 2019.
 16.9.2019 ČŠI: Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019.
 16.9.2019  ČMOS PŠ. Zásadní připomínky školských odborů k návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
 16.9.2019 Aktualizace č. 35/2019 jen zpravodaj
 9.9.2019 Newsletter RVP.CZ č. 9/2019
 9.9.2019  Dne 1. září 2019 byl spuštěn nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese https://cermat.cz. Web je rozdělen do čtyř samostatných tematických celků, ve kterých naleznete kromě informací o činnosti samotného Centra i nejdůležitější informace o maturitní zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a analytických výstupech, které Centrum zpracovává.
 9.9.2019 Informace z jednání školské tripartity: stav přípravy rozpočtu, návrh MŠMT a nesouhlas odborů, nárůsty platů jak pedagogických i nepedagogických pracovníků za první pololetí 2019 jsou výrazně pod slibovaným navýšením o 15 % a 10 %. V září by měly být zveřejněny návrhy změn v.č. 27/2016 Sb. a n.v.č. 75/2005 Sb
 9.9.2019  Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky formou didaktického testu. Formulář žádosti.
 9.9.2019 Věstník č. 5/2019. Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020.
 9.9.2019  Věstník č. 4/2019. Kvalifikační a hodnotící standardy. Schválené učebnice.
 9.9.2019  Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 soukromých škol.
 9.9.2019  Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost církevních škol.
 9.9.2019 Aktualizace č. 34/2019 jen zpravodaj
 2.9.2019 Agresivita dětí roste v celém Česku, stejně tak brutalita jejich útoků. Ministerstvo školství chce rváče trestat ve školách. Údajně vzniká metodický pokyn.
 2.9.2019  Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro podzimní zkušební období 2019. Harmonogram, rady a doporučení ke konání jednotlivých zkoušek, termíny zveřejnění výsledků a informace       k podání žádosti o přezkum.
 2.9.2019 MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.
 2.9.2019  Novinky ve školním roce 2019/2020.
 2.9.2019 Aktualizace č. 33/2019  Plán práce na jednotlivé měsíce školního roku, Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, Organizace, MŠMT - metodický pokyn k odměňování 2019
 27.8.2019 Subjektivní vnímání proměny role ředitele školy a obtížné prvky výkonu této profese.
 27.8.2019  České vysoké školy bojují s vysokou studijní úmrtností. Loni bylo v prvním a druhém ročníku veřejných i soukromých vysokých škol neúspěšně ukončeno 49 procent studií.
 27. 8.2019 Aktualizace č. 32/2019  Metodiky stanovení PHmax a PHAmax pro předškolní, základní, střední vzdělávání a pro školní družinu – verze 2
 24.8.2019 Výklad MŠMT k „dalšímu pracovišti MŠ“, pro účely výpočtu PHmax mateřské školy.
 24.8.2019 Hlavní výstupy z Mimořádného šetření MŠMT ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Deprimující údaje o stavu našeho školství.
 24.8.2019 Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění. Studie se opírá o názory absolventů VOŠ 8 let od ukončení studia.
 24.8.2019 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním. Absolventy z hlediska získání zaměstnání nelze prý označit jako ohroženou skupinu, naopak situace je pro ně velice příznivá, zřejmě nejlepší v novodobé historii.
 24.8.2019 Žákovský průvodce maturitní zkouškou – podzimní zkušební období 2019.
 24.8.2019 Výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2018.
 24.8.2019 Aktualizace č. 31/2019  PORADA
 12.8.2019 MŠMT připravuje aktualizaci metodického výkladu k odměňování ve školách.
 12.8.2019 Strategie vzdělávací politiky 2020.
 12.8.2019 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023.
 12.8.2019 Propozice soutěží ZUŠ 2019/2020.
 12.8.2019 Ombudsmanka: Úřad práce lze požádat i o výdaje na školáka. Úřad práce lze požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci na výdaje na školáka. Řada rodičů-samoživitelů a nemajetných rodin o této možnosti neví. Celková částka vyplacená jedné rodině za kalendářní rok může být maximálně 34 100 Kč.
 12.8.2019 Aktualizace č. 30/2019  Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin; Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací ... činnosti; Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání; Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 20.7.2019 Termíny přijímání žádostí o udělení akreditací v systému DVPP v roce 2020.
 20.7.2019 MŠMT: Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií na konzervatoři realizovaných na základě doložení získání úplné profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb.
 29.7.2019 Aktualizace č. 29/2019  Normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ, KON a VOŠ zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. Plány - dlouhodobý, DVPP, kontrolní činnosti, na školní rok.
 20.7.2019 Alternativní stravování dětí v MŠ závisí na možnostech školky.
 20.7.2019 Výklad MŠMT k zařazení ředitelů mateřských škol do platové třídy. V souvislosti s přechodem na nové financování od ledna 2020 je velmi důležité, aby všichni zaměstnanci ve školství, včetně ředitelů, byli správně k 1. 9. 2019 zařazeni do platových tříd podle nejnáročnější vykonávané práce. Zářijové výkazy budou rozhodující pro výpočet finančních prostředků pro danou školu od ledna 2020
 20.7.2019 Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2019.
 20.7.2019 MŠMT: Normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ platné od 1. 1. 2020.
 20.7.2019 MŠMT určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období 2019. Zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat. K tomu vyhlašuje Rozvojový program.
 20.7.2019 Aktualizace č. 28/2019 Pracovní neschopnost
 6.7.2019 Cermat zveřejnil analýzu výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky, jarní        zkušební období 2019.
 6.7.2019 NÚV: Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro zářijový termín školního roku 2018/2019    budou postupně zveřejňována od 15. července 2019. 
 6.7.2019 První tři dny nemoci se opět zaměstnancům proplácejí.
 6.7.2019 Školská tripartita projednala přípravu rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2020 a stav přípravy reformy financování regionálního školství.
 6.7.2019 Aktualizace č. 27/2019 ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 2019/2020; ČŠI: Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020; MŠMT: Informace k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě; MŠMT: Rámec digitálních kompetencí učitele
 24.6.2019 Neúspěšnost v maturitních písemných pracích z češtiny letos opět stoupla. Nezvládlo je 5,3 procenta středoškoláků, kteří zkoušku dělali poprvé. Je to o 1,8 procentního bodu více než loni.
 24.6.2019 Státní zdravotní ústav: Jak se vyrovnat s mimořádnými klimatickými podmínkami.
 24.6.2019 ČŠI: Výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018, ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.
 24.6.2019 MŠMT: Státní závěrečný účet za rok 2018, kapitola MŠMT.
 24.6.2019 Aktualizace č. 26/2019
 17.6.2019 Parlament bude projednávat návrh novely školského zákona, který má:

- umožnit neúspěšným maturantům získat doklad o dosažené střední úrovni vzdělání, pokud úspěšně ukončí poslední ročník studia maturitního oboru. Dokladem o úspěšném zakončení studovaného oboru by mělo být vysvědčení žáka z posledního ročníku. To zvýší jejich šance na pracovní uplatnění.

- ponechat výběr povinné maturitní zkoušky mezi cizím jazykem a matematikou,

- přesunout hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ze společné části maturity do profilové části. Hodnocení by mělo být v kompetenci škol.

 17.6.2019 Europass – dodatky k osvědčení, které dlouhodobě vydává svým absolventům více než polovina středních škol, má na svých webech již 48 škol. Absolventi těchto škol si tak dodatek mohou jednoduše a kdykoli stáhnout a využít při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu, ať už u nás nebo v zahraničí. Dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu, v posledních letech ho ale využívají i uchazeči při hledání práce i v České republice.
 17.6.2019 CERMAT: Informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2019.
 17.6.2019 Energii u dětí sají vyhořelí učitelé. Tři čtvrtiny pedagogů ohrožuje psychické vyčerpání. Svérázné ohodnocení obětavé práce pedagogů ke konci školního roku Lidovými novinami. Okamžitě se mi vybavily výroky vrcholných politiků o jejich vztahu k novinářům – žumpa, hnůj, hyeny a blbečci…
 17.6.2019 ČŠI: Sekundární analýza PIRLS 2016 – čtenářská gramotnost žáků 4. ročníků ZŠ.
 17.6.2019 Aktualizace č. 25/2019, jen zpravodaj
 7.6.2019 Průměrná mzda vzrostla na 32 466 korun, pomohlo zvýšení minimální mzdy i lepší odměňování učitelů a dalších státních zaměstnanců.
 7.6.2019 ČMOS Dopis ředitelům škol o současném stavu vyjednávání o platech ve veřejném sektoru na rok 2020.
 7.6.2019 Informační bulletin ČŠI, květen 2019.
 7.6.2019  Varování před neobjednanými službami.
 7.6.2019 Aktualizace č. 24/2019 Porada
 3.6.2019 Proběhlo mimořádné zasedání pléna tripartity. Jediný bod – platy ve veřejných službách
 3.6.2019 Do projektu Obědy do škol jsou zapojeny všechny kraje ČR.
 3.6.2019 Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl na 36.224 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku si pedagogové polepšili zhruba o 3390 Kč, což je přibližně o deset procent. Nepedagogům ve školách vzrostl letos v prvním čtvrtletí plat na 19.359 korun. Meziročně se zvýšil o 1125 Kč, tedy asi o šest procent.
 3.6.2019 Atmosféra ve škole? Pohoda ve třídě a pocit bezpečí mají na známky značný vliv.
 3.6.2019 Z dotazů: Chci spojit činnost zástupce ředitele s činností zástupce ředitele pro praktické vyučování do jedné funkce. Řídil by jak teoretické i praktické vzdělávání žáků. Problém je však s jeho přímou pedagogickou činností. Samozřejmě se započítává počet tříd. Ale pokud na odborný výcvik dělím třídu na více skupin započítává se každá tato skupina? Tedy jednu třídu mu započtu třikrát, pokud má dvě skupiny na odborný výcvik?
 3.6.2019 Newsletter RVP.CZ č. 6.
 3.6.2019 Aktualizace č. 23/2019 Nabytí právní moci u správního řízení
 27.5.2019 Cermat – data o jednotné přijímací zkoušce.
 27.5.2019 Výzkum potvrdil, že 61 procent předškolních pedagogů je ohroženo syndromem vyhoření.
 27.5.2019 Analýza Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů.
 27.5.2019 Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2019.
 27.5.2019 Nedávná analýza České spořitelny spočítala, že Česko šetřením na učitelských platech od roku 1994 uspořilo 500 miliard korun. Za pyšně vykazovaným nízkým zadlužením země se tak skrývá obrovský vnitřní dluh vůči učitelské profesi a budoucnosti země.
 27.5.2019 MŠMT zveřejňuje aktualizovaný Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol (ZUŠ). Aktualizace byla provedena v souvislosti s menšími změnami v organizaci soutěží, v souvislosti se vznikem spolku Umělecká rada ZUŠ ČR, v souvislosti s úpravou v rozhodování v soutěžích. Nové znění reflektuje vývoj v oblasti digitalizace procesu přihlašování do soutěží, které je možné již jen prostřednictvím elektronické přihlášky.
 27.5.2019 Aktualizace č. 22/2019  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání; MŠMT - mimořádné šetření ke stavu zajištění výuky učiteli
 20.5.2019 Děti v Česku se učí skoro 200 dní, jinde mají měsíc volna navíc.
 20.5.2019 Cermat: Publikační kalendář zveřejnění výsledků jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019.
 20.5.2019 Cermat: Předání výsledků didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky.
 20.5.2019 MŠMT vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019“.   Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství.

Proč by se mělo dělat něco jednoduše, když to jde přece udělat složitě?

 20.5.2019 Vyhlášení páté etapy rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. Dotace je určena pouze na dopravu žáků. Elektronický systém pro sběr žádostí je otevřen od 15. května 2019.
 20.5.2019 Aktualizace č. 21/2019 Bezpečnost
 13.5.2019  Maturity - zveřejnění zadání výběrové zkoušky Matematika+
 13.5.2019 Konkursy na ředitele škol v zrcadle médií a času
 13.5.2019  Informace ke konkursním řízením na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení. Nově zpracované informace Pardubického kraje po novele vyhlášky č. 54/2005 Sb.
 13.5.2019 Statistická ročenka školství, výkonové ukazatele
 13.5.2019  Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019.
 13.5.2019  Aktualizace č. 20/2019 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí; Eduzměna – ředitelé a zřizovatelé škol; Ukončení výkonu práce ředitele školy/ školského zařízení
 6.5.2019  Aktualizace č. 19/2019 Pouze zpravodaj
 29.4.2019  Aktualizace č. 18/2019  Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů; Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu      dítěte k předškolnímu vzdělávání; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020.
 22.4.2019  Aktualizace č. 17/2019  Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích; Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank