PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah      Objednávka  

 

Zákony, vyhlášky Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2020

 Aktualizace č. 50/2020  21. 12. 2020
 Aktualizace č. .....
 Aktualizace č. .....
 Aktualizace č. 27/2020  1. 6. 2020  
 

 Rozeslané aktualizace

25. 5. 2020
 
Aktualizace č. 26/2020  Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a související posunutí termínů konání školních přijímacích zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/21 na červen 2020, nebudou střední školy a konzervatoře v roce 2020 předávat výkaz S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1.  ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Změny v konání zkoušek z profesních kvalifikací, kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů a další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci uvolňovacího scénáře.

Krajské přehledy o volných místech na středních školách.

CERMAT připravil pro maturanty průvodce zkouškou z matematiky a Matematiky+ a průvodce zkouškou z češtiny.

„Až se sejdeme ve škole“. Materiál pro školy k návratu dětí po izolaci.

 
18. 5. 2020
 
Aktualizace č. 25/2020  MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.
Aktualizace č. 24/2020  Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

FAQ – nejčastější dotazy a odpovědi MŠMT Tři změny za tři dny.

Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020. Zvláštní pravidla  pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020. Zvláštní pravidla  pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve školním roce 2019/2020. Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020. Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání a absolutoria ve vyšší odborné škole a konzervatoři v roce 2020. Jednotné zkušební schéma konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.  Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky. Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení. Speciální pravidla pro konání zkoušky Matematika+ ve školním roce 2019/2020. Dodatek č.2.

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června.
ČŠI Tematická zpráva: Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu.

Tisíce dětí se během koronakrize nevzdělávají a školy je neshánějí. Učitelé si asi nepředstaví, jak na tom rodiny jsou, někde chybí i čisté papíry. Česko jako chudý příbuzný. Zatímco v Německu dostane každý žák, který nemá dostatečné vybavení, 150 eur na pořízení techniky, v Česku žádná systematická podpora neexistuje.

Kraj Vysočina: Školní stravovací provozy při uvolňování opatření.

11. 5. 2020
 
Aktualizace č. 23/2020  Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky a jednotná přijímací zkouška na střední školy.

ČMOS PŠ, aktualizováno: Povinnost konat práce v případě zaměstnanců spadajících do rizikové skupiny.

Poslanci zrušili povinnou maturitu z matematiky. Neprošlo, aby byla odložena jen o dva roky. Podle dosavadního znění by studenti některých oborů museli poprvé povinně maturovat z matematiky v roce 2021. Škola bude moci omezit či zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty. Zákon nyní dostane k posouzení Senát.

ČŠI, InspIS SETmobile: Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet.

ČŠI, tematická zpráva: Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Se zhruba 9500 žáky se školám nepodařilo navázat komunikaci. Hlavní příčinou absence on-line komunikace některých žáků je buď chybějící ICT vybavení, nebo nedostatečné připojení k internetu. Významným faktorem pak je také nízká motivace některých žáků ke vzdělávání nebo nižší podpora ze strany jejich rodičů.

Podmínky realizace vzdělávacích programů DVPP prezenční formou. Od 11.5. lze pořádat vzdělávací akce do 100 osob za dodržení povinných opatření.

Vše je na bedrech ředitelů, otevírání škol nemá pravidla, vadí odborům. Navrhovaný postup je nefér zejména vůči ředitelům škol a tzv. rizikovým skupinám jejich pracovníků, nezajišťuje ani dostatečnou bezpečnost práce.

Cermat: „Přijímačky bez obav“, nová webová aplikace.

Pedagogové na home office. Jaká jsou pravidla a na co mají nárok.

Královehradecký kraj: Doporučení ke znovuotevření školních jídelen a zajištění stravovacích služeb. Metodická podpora pro učitele k návratu dětí do škol po nouzovém stavu v ČR.

Formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který uveřejnilo MŠMT v manuálech Ochrana zdraví… bude přeložen do 13 nejčastějších jazykových mutací, školám k dispozici by měl být 11.5..

Poslaneckou sněmovnou ČR prošel ve třetím čtení vládní návrh novely, která by měla vrátit maturitní slohové práce a ústní zkoušku zpět do škol a státu ponechat didaktické testy.

 
4. 5. 2020
 
Aktualizace č. 22/2020  Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

Možnosti řešení školních zájezdů.

Vyhlášení výsledků výzvy "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020". MŠMT upozorňuje podpořenou organizaci a ředitele škol, že je nepřípustné dvojí financování školního stravování žáků základních škol zapojených do tohoto dotačního programu z dalších projektů financovaných ze státního rozpočtu nebo Evropského sociálního fondu.

Ministerstvo zdravotnictví: Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově rozšiřují.

Změna sazby DPH u stravovacích služeb. I ve školních jídelnách.

V úterý 28. dubna 2020 zahájila Česká školní inspekce elektronické zjišťování směřované ke všem mateřským školám zapsaným do školského rejstříku. Jeho cílem je zjistit, jakým způsobem fungovaly mateřské školy v období od 11. 3. 2020 do 30. 4. 2020, tedy během mimořádné situace.

Jak MŠMT vykládá paragraf 106 zákoníku práce. Tedy za jakých podmínek mohou učitelé odmítnout nastoupit do znovuotevřených škol.

 
29. 4. 2020
 
Aktualizace č. 21/2020  Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.
 
27. 4. 2020
 
Aktualizace č. 20/2020  Zpravodaj - home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení.

CERMAT: Další tři průvodci řešením didaktických testů z matematiky.

Pro inspiraci - informace odboru školství KÚ k obnovení provozu mateřských škol v kraji.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (zatím neprošla Sbírkou zákonů) upravuje povinnost přijmout očkované dítě i pro další subjekty, v jejichž náplni je péče o dítě starší 3 let v předškolních zařízeních. Poslanci odmítli návrh senátorů, aby se povinnost doložit očkování nevztahovala na soukromá zařízení pro předškolní děti a aby dítě před nástupem do mateřské školy nemuselo být očkováno proti žloutence typu B.

Sněmovna naopak znovu podpořila změnu zákona, aby očkování nebylo podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována z důvodu toho, že se jedná o dlouhodobější pobyty náhodně vytvořených velkých kolektivů dětí.

Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %, nárok by měli mít i DPP a DPČ.

 
20. 4. 2020
 
Aktualizace č. 19/2020  Zpravodaj - návrh vyhlášky k hodnocení za druhé pololetí, povídání k variantám podoby vysvědčení, aktuální možnosti vzdělávání žáků ZUŠ (nová informace na FAQ MŠMT).

MPSV upozorňuje na možnost zapojení se do projektů „Obědy do škol“ pro školní rok 2020/2021.

Cermat: Informace o počtech a struktuře podaných přihlášek k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Cermat: Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky. Kromě verze pro čtyřleté obory vzdělání, nástavbová studia a šestiletá gymnázia Centrum připravilo také samostatnou verzi pro osmiletá gymnázia.

ČMOS PŠ: Vyjádření k možnosti zaměstnance odmítnout výkon práce.

Vybraná zjištění ČŠI k distančnímu vzdělávání.

 
13. 4. 2020
 
Aktualizace č. 18/2020 MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování; Zpravodaj - jedna ze stránek webu MŠMT uvádí FAQ - nejčastější dotazy a odpovědi k aktuálním opatřením ke koronaviru. Text ministerstvo průběžně upravuje (aniž by upozornilo, co se změnilo) a je proto nezbytné stránku průběžně, opakovaně sledovat.

MŠMT: Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku.

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

Co mohou dělat asistenti v době zrušené prezenční výuky ve školách?

Tipy na portály plné odborných výukových materiálů pro střední a vyšší odborné školy.

Dotazy:

Na naši školu nastoupila nová paní učitelka, bohužel pracovala jen 7 dní a školy se uzavřely. Zkušební doba 3 měsíců, nám v této situaci nepomůže (bohužel je to i kolegyně bez vzdělání a zkušeností), jak bude zvládat práci pedagoga, nemáme to, jak ověřit, je možné za těchto zvláštních podmínek, prodloužit zkušební dobu např. do října?

Pracuji ve škole jako nižší vedoucí pracovník. Vím, že za příplatek za vedení musím odpracovat navíc 150hodin za rok, v administrativě. Občas ale vykonávám přímou činnost s dětmi nad rámec pracovní doby, týká se to prázdnin, svátků a momentálně i nouzového stavu. Mám za odpracovanou přímou činnost s dětmi v tomto období nárok na zaplacení přesčasů?

Máme výchovného poradce ve 13.platové třídě, může mu být odebrána, když si řádně a bezchybně neplní své povinnosti?

Ráda bych se zeptala, zda je nutné klasifikovat za 3. čtvrtletí 2019/2020 nebo můžeme provést klasifikaci až za celé 2.pololetí?

 
6. 4. 2020
 Aktuální informace 7.4.
 Na základě dnešního jednání vlády rozšíří Ministerstvo zdravotnictví od půlnoci 9. dubna výjimky z mimořádného opatření o prodej v hobbymarketech, prodejnách stavebnin a stavebních výrobků, železářstvích, prodejnách a servisech jízdních kol. Již od úterý 7. dubna platí výjimky pro provozovny pro sběr a výkup surovin a pro kompostárny, stejně jako možnost odkládání odpadu v sběrných dvorech. Současně ministerstvo umožňuje provoz venkovních sportovišť.Obchody musí zajistit, aby se zákazníci, například ve frontách, od sebe zdržovali na vzdálenost dva metry, a zajistit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů, jako jsou kliky, zábradlí nebo nákupní vozíky. Pracovníci provozoven mají povinnost nosit rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. 
Zákaz volného pohybu osob se nově nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Sportující osoby nemusí nosit ochranu úst a nosu pokud jsou od jiných osob odděleni fyzickou překážkou (např. venkovní kurty oddělené stěnou nebo plotem) nebo dodržují vzdálenost nejméně 2 metry. Sportovat mohou společně jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, a od jiných osob musí zachovávat odstup nejméně 2 metry. Nesmí být také využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. 
 Aktuální informace 6.4.
 MŠMT Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku.
 
Aktualizace č. 17/2020 Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2021 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky.

Ve středu 1. dubna 2020 zahájila ČŠI  realizaci řízených telefonických rozhovorů s řediteli základních a středních škol.

Desatero ředitele školy v době krize. Nenápadné a decentní připomenutí ředitelům, že by měli svůj tým řídit.

Prevence rizikového chování – jaká bude situace po znovuotevření škol.

Dotazy k MŠMT - Je distanční vzdělávání plnohodnotnou alternativou školní výuky? Známkovat? Co s hodnocením dětí, které se do online výuky nezapojí?

 
31. 3. 2020
Aktuální informace 31.3.
 10:44 Veškerá pravidla pro vstup a vycestování občanů Česka a cizinců na území i z území České republiky nově sdružuje jedno usnesení vlády platné od 31. března 2020 od 00.00 hodin do 12. dubna tohoto roku.  Nové usnesení obsahuje jak platná pravidla předchozích usnesení, tak některé nové body. Tím hlavním je povinná 14denní karanténa pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří od půlnoci vstoupí na naše území. Končí tedy rozdělení na rizikové a nerizikové země a je tak jedno, odkud se lidé vrací. 
 10:41 Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu.
 
Aktuální informace 30.3.
17:49  Vláda prodloužila do 11. dubna omezení volného pohybu, také zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, také restaurace zůstanou uzavřené.
15:30 Kalkulačka pro výpočet ošetřovného.
15:00 Třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu
 
Aktualizace č. 16/2020  Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.
Aktualizace č. 15/2020  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

Nejdůležitější zdroje informací ke koronaviru a nouzovému stavu

Vláda ČR (očekávané události, tiskové zprávy). Nouzový stav - co aktuálně platí.

Ministerstvo práce a sociální věcí (aktuality)

Ministerstvo zdravotnictví

Státní zdravotní ústav. Počty nemocných.

Česká správa sociálního zabezpečení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - tiskové zprávy, FAQ, nový web pro vzdělávání na dálku.

 

 
26. 3. 2020
Aktuální informace 27.3.:

15:18 MPSV zveřejnilo letáky pro ohrožené děti a profesionály, kteří o ně pečují (př. pracovníci dětských domovů, výchovných ústavů, ZDVOP apod., včetně pěstounů). Smyslem materiálů je podpořit komunikaci s dětmi o koronaviru a poskytnout dětem přehled kontaktů na zdroje pomoci.

15:18 MPSV připravilo novou stránku nazvanou LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE BĚHEM EPIDEMIE KORONAVIRU. Zaměstnanci zde naleznou odpovědi na nejčastější dotazy ohledně svých práv během mimořádných opatření zavedených v boji proti šíření nákazy COVID-19.

11:03 Máte doma nakaženého koronavirem? Odborníci radí, co v takovém případě dělat a čeho se vyvarovat.
 
Aktuální informace 26.3.:

13:30 Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb.
Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.    

Nadále se zákaz nevztahuje na maloobchodní prodej potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, léčiv, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, brýlí a čoček, tabákových výrobků, novin a časopisů a dalších výjimek uvedených v mimořádném opatření. Tento zákaz se současně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.Nově se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin do 1. 4. 2020 do 6:00 hodin.

07:44 ČSSZ: Nově schválený zákon odpouští na půl roku všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění. OSVČ tak nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na pojistné. Pokud podají přehled o příjmech a výdajích do 3. 8. 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále.

07:30 Senát podpořil zákon ministryně Maláčové, který umožní čerpat ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to pečujícím o dítě do 13 let. Senát dnes také vyslovil souhlas se zákonem, který odpustí v období od března do srpna všem OSVČ platby povinného důchodového pojištění. V ročním vyúčtování se jim sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku.Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do začátku srpna.

07:22 Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platí do 1. dubna 2020 do 6.00 hod.

 
Aktuální informace 25.3.:
07:40 Čísla mluví jasně. Omezení kontaktu s lidmi funguje

07:35 MŠMT: Maturanti, kteří se za současné situace připravují ke zkouškám společné části maturitní zkoušky z domova, popř. učitelé, kteří žákům s přípravou pomáhají, mohou při studiu a výuce na dálku využívat didaktické testy, pracovní listy k ústním zkouškám a další informace zveřejněné na webových stránkách Centra.

Na webu maturita.cermat.cz jsou uvedeny všechny potřebné informace o organizaci a konání maturitní zkoušky.

07:30 Poslanci podpořili návrh na rozšíření ošetřovného z dílny MPSV. Nově by mělo být zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 let. Změny budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19. Změny musí ještě projednat Senát (jednání je naplánováno již na středu 25. 3.) a podepsat prezident republiky.

Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března 2020. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes ve stavu legislativní nouze schválili poslanci. Senátoři posoudí normu už ve středu 25. března

 
Aktuální informace 24.3.:

16:40 Lhůty u přerušení řízení o odkladu, když rodiče nemají potvrzení z PPP a ty v současné době nefungují.

16:30 MŠMT ruší a doporučuje zrušit všechny soutěže a přehlídky do konce školního roku. Po 13.3. na ně neposkytne finanční prostředky.

16:20 Souhrnné informace vlády k vyhlášení nouzového stavu - od vyhlášení nouzového stavu 12.3. do dnešního dne.

 16:00 SZÚ: Jak se zdravit s jinými?

07:50 Projev předsedy vlády k občanům.

07:46 Plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

07:45 Schůze vlády ČR, předpokládaná tisková konference v 10:00 hod.

 
Aktuální informace 23.3.:

21:52 Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

14:52 MPSV Péče o děti od 3 do 10 let bude zajištěna i pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky.

13:50 MPSV aktualizovalo informace pro rodiče čerpající dávku ošetřovného a pro školy (dětská zařízení).

11:12 MŠMT: Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve dva týdny po znovuotevření škol v téměř nezměněné podobě. Státní maturita v upravené podobě proběhne nejdříve tři týdny po znovuotevření škol. Jednotné přijímačky proběhnou v nezměněné podobě s tím, že bude pouze jedno kolo a náhradní termíny. Maturita z češtiny a cizího jazyka bude upravena: Nebudou písemné práce, didaktické testy se budou vyhodnocovat na škole. Pokud by školy nebyly otevřeny do 1. června, bude maturitní vysvědčení vystaveno podle známek z vysvědčení z posledních tří ročníků. Ministr také zopakoval, že ministerstvo školství nepočítá se zkrácením letních prázdnin.

Tisková zpráva MŠMT - video z tiskové konference 23.3.

9:38 SZÚ: Jak používat látkové roušky.

7:52 Schůze vlády ČR, předpokládaná tisková konference v 15.00.

7:48 Ministerstvo financí navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Navrhuje posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31.8.2020.
 
Aktuální informace 22.3.:
13:12 MPSV aktualizovalo doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti ukládání pracovní povinnosti studentům (některých oborů studia SŠ, VOŠ a VŠ) pro poskytování sociálních služeb.
13:10 Jako jedno z posledních chce ministerstvo rušit také uzavření škol. Podle ministra to bude zřejmě na přelomu května a června. Náměstek Prymula uvedl, že by bylo zřejmě možné nějak uspořádat maturitní zkoušky. „Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin,“ řekl.
07:10 MVČR: Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení. Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě. 
 
 
 Aktualizace č. 14/2020  23. 3. 2020  Jen zpravodaj.
Aktuální informace 21.3.:
09:45 MPSV vydalo stručný souhrn stanovisek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v době nouzového stavu a karantény
09:39 V pondělí 23. března v 10:00 hod. se uskuteční tisková konference ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy k termínům maturitních, přijímacích a závěrečných zkoušek pro školní rok 2019/2020.
 
19. 3. 2020
 
Aktuální informace 20.3.:
8:50 MPSV: Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Tento návrh dnes na svém jednání schválila vláda a čeká jej ještě zrychlené schvalování v parlamentu.
7:59 Státní zdravotní ústav: Domácí péče o pacienty s COVID-19 s mírnými příznaky a postup u jejich kontaktů.
7:50 Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
7:33 Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíček, který přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020
7:19  MZ: Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19.
 
Aktuální informace 19.3.:
7:19  MZ: Vláda schválila povinnost zakrývat si na veřejných místech ústa a nos a stanovuje nákupní hodiny pro seniory. Lázním se zakazuje přijímat nové pacienty.
 
Aktuální informace 18.3.:
13:45 MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19. Doporučení určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí najdete ZDE. Aktualitu k doporučení je možné nalézt ZDE.
13:40 ČSSZ doporučuje pojištěncům u žádostí o dávky nemocenského pojištění využívat směrem k zaměstnavatelům e-mail. Žádosti o dávky nemocenského pojištění nemusí s ohledem na stávající mimořádnou situaci pojištěnci nosit zaměstnavateli ani na poštu, stačí je jen naskenovat a zaslat zaměstnavateli e-mailem.
13:38 MŠMT: Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
13:35 SZÚ: Zvládání stresu během epidemie onemocnění COVID-19.
13:33 Vláda vyhradila dvě hodiny pro nákupy lidí přes 65 let, snahou je chránit starší občany. V maloobchodních prodejnách potravin budou od čtvrtka mezi 10:00 a 12:00 smět nakupovat pouze lidé starší 65 let. Na středečním zasedání o tom rozhodla vláda, informoval premiér Andrej Babiš. Opatření má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko.
10:01 Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
9:49 Funkční roušku doma vyrobíte za 2 minuty. Zabaví se i děti.
9:30 Brno uzavřelo všechny mateřské školy.
9:20 Velký manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky: co víme, proč zůstat doma a jak se ochránit
 
Aktuální informace 17.3.:
13:04 Aktuální informace Pedagogické komory k uzavírání mateřských škol.
08:00 ČMOS: Ošetřování člena rodiny a překážka v práci při zrušení výuky
08:00 Přehled online vzdělávacích nástrojů. Na jednom místě najdete tipy na užitečné nástroje pro komunikaci, které mohou učitelé využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale stejně tak i ke sdílení dobré praxe.
08:00 MŠMT: Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru
 
Aktuální informace 16.3.:
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 12:08 Nepřiděluje-li zaměstnavatel zaměstnancům z důvodu zrušení výuky práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Po dobu trvání této překážky má zaměstnanec nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku. To platí jak pro  pedagogické pracovníky, tak pro provozní zaměstnance.

 9:43 Vláda ČR: Kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum
 
Aktuální informace 15.3.:

10:20 Státní zdravotní ústav: Připravte své tělo na možné onemocnění koronaviry COVID-19: pomoci mohou i omega-3 a vitamin D.Od Předmět Přijato Velikost Kategorie
Radek Sárközi Další mateřská škola v karanténě kvůli výskytu koronaviru - MŠ Hrabákova (Praha 11) 13:04 93 kB

Víte, že fatální případy COVID-19 odhalily, že v plicích proběhla tzv. cytokinová bouře, kterou organizmus nezvládl? Omega-3 (EPA+DHA) mastné kyseliny, vysoký omega 3 index, dobrý poměr mezi kyselinou arachidonovou a eicosapentaenovou (EPA) vám možná může pomoci připravit tělo proti fatální reakci organizmu po infekci koronavirem.

 
Aktualizace č. 13/2020  16.3.2020 Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií
Aktuální informace 14.3.:
06:00

Vládní opatření v boji proti koronaviru výrazným způsobem zpřísní tresty v Česku. Za šíření onemocnění až 12 let vězení, za krádež osm. Pakliže se prokáže, že v důsledku šíření došlo k újmě na zdraví nebo úmrtí, pachatel stráví ve vězení až deset let. Při usmrcení dvou a více osob se sazba zvyšuje o další dva roky.

Pokud opustíte karanténu, někoho pak nakazíte, hrozí vám šíření nakažlivé choroby a maření výkonu úředního rozhodnutí. A i když nikoho nenakazíte, ale v karanténě někoho navštívíte, tak vám hrozí pokus nebo příprava takového trestného činu,

 Vyhlášení stavu nouze kvůli koronaviru zpřísní tresty i za drobnou kriminalitu. Půjde o přitěžující okolnost, která pachatelům prodlouží pobyt za mřížemi.

Šéfžalobce připojil konkrétní příklad odlišných postihů za porušení pravidel platných běžně a během stavu nouze:

„Pokud se pachatel dopustí za běžného stavu krádeže vloupáním do stánku s potravinami a odcizí zboží v hodnotě 500 korun, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě až dva roky. Pokud se obdobného jednání dopustí v současné době, tedy během vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě dvě léta až osm let.“

 

Ve výčtu trestných činů je šíření nakažlivé lidské nemoci (i z nedbalosti) a ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty. Kvůli koronaviru doznal změn seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření je nyní trestným činem. Nově do něj vláda přidala onemocnění známé jako Covid-19
 
Aktuální informace 13.3.:
17:47 Nakažených budou za týden tisíce, vydechnout bychom si mohli v srpnu, říká Šerý. Virus může zmutovat a být nebezpečnější, na testování se dostanou lidi, co už jsou pět a víc dní infekční. Velké množství dětí je nakaženo, nemají příznaky a jsou pouze přenašeči, Pandemie může trvat 5 měsíců.
16:20 Nárok na ošetřovné mají i rodiče dětí, kterým uzavře mateřskou školu zřizovatel.
13:38 Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru.

10:59 Vláda rozšířila povinnou karanténu pro české občany vracející se z 15 rizikových zemí - Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko, Francie, Čína, Jižní Korea a Írán.

10:50 Od soboty platí mimořádná opatření v mezinárodní dopravě. Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

10:50 Leták SZU: Jak si správně a efektivně mýt ruce.

10:20 Konečně! Kdo bude chtít, může se jako samoplátce, tedy za své peníze, nechat testovat na přítomnost koronaviru. V soukromých laboratořích a bez pokynu hygienika. Slíbil to náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

10:20 Od pondělí by měl být spuštěn na veřejnoprávní televizi vzdělávací kanál. ČT do týdne spustí vzdělávací web s obsahem až 3000 videí.

10:20 S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 připravilo MSMT nový web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku.

 
Aktuální informace 12.3.:

14:23  MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě. Naleznete jej ZDE

14:23  Slovensko zavádí tvrdá opatření kvůli koronaviru,  Obsahují: Zavedení hraničních kontrol, Zavření všech tří mezinárodních letišť, Zastavení mezinárodní dopravy kromě zásobování, Povinná karanténa pro lidi přijíždějící z rizikových oblastí, Zavřené školy, Zavřené kulturní zařízení, Omezená otevírací doba obchodních center (přes víkend bude možné nakoupit pouze potraviny, léky a drogérii), Zavřené bary, restaurace, lyžařská střediska, wellness centra a aquaparky, Vnitrostátní vlaky budou jezdit v prázdninovém režimu.

13:51 Znojmo - od 16.3. zavírá všechny mateřské školy.

13:42 Pardubice - od pondělí 16. března zůstanou uzavřeny mateřské školy, které město zřizuje. Jedná se o 31 zařízení, která navštěvuje více než 3.160 dětí. Budou uzavřeny také ZUŠ a DDM.

13:42 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, zakazující od 10. 3. 2020, 18:00 konání akcí s účastí nad 100 osob, se nevztahuje na jednání zastupitelstva obce.

12:54 Odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje nově všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

 

8:29 Kritéria pro propuštění potvrzených případů COVID-19
8:24 Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV týkající se personálních šablon, pravidelných i jednorázových aktivit.
  1. Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř. typy činností.
  2. V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech.
  3. Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.
 

8:22 Aktuální sdělení MŠMT k realizaci zkoušek z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.

V reakci na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané 10. března 2020 informujeme autorizované osoby, že tímto opatřením není nijak dotčeno konání zkoušek z profesních kvalifikací.

V případě, že autorizovaná osoba chce již ohlášenou zkoušku z nějakého důvodu zrušit, je třeba, aby se na tom dohodla s uchazečem o zkoušku (dle § 17 odst. 6 zákona .č 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Se zrušením plánované zkoušky tedy musí uchazeč souhlasit a musí mu být poskytnut náhradní termín. O konání zkoušky v novém termínu je třeba v zákonné lhůtě informovat autorizující orgán.

 
 8:06 Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na obou stupních ZŠ i na SŠ. Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.).

Nabídka vzdělávání učitelů - zdarma a přímo ve školách - je ze strany České školní inspekce námětem pro zajištění vhodného programu pro pedagogy v době, kdy v souvislosti s mimořádnými opatřeními není realizována výuka žáků.

Na webu MŠMT naleznete aktualizaci k „ošetřovnému“, které je nově dle MPSV rozšířeno také na Mateřské školy - viz http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi:

Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru (včetně odkazu na interaktivní formulář)

Tyto informace jsou také v nových přílohách ke stažení uvnitř článku:

 
Pedagogická komora: odkazy na stránky, které se zabývají on-line výukou. Návrh na uzavření mateřských škol.
 
Aktuální informace 11.3.:
Aktualizace č. 12/2020  Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
15:33  Přenášejí nový koronavirus domácí zvířata? Jsou antibiotika účinná na nový koronavirus? Jsou zásilky z Číny bezpečné? Je koupel v horké vodě účinná proti koronaviru? Může koronavirus zničit UV záření? Jak účinné je skenování teploty? Převzato z WHO: Rady pro veřejnost.
15:33  Prymula: Děti jsou pro své prarodiče v šíření koronaviru jen malým rizikem. Omezování návštěvnosti kin a divadel na 99 osob vnímá jako obcházení vládního nařízení.
15:32 Plaga: Letní prázdniny se krátit nebudou, zavření škol na měsíc zvládneme.
15:30  Jak zvládnout výuku po uzavření škol: tipy na online aplikace.
15:24 Nedávejte své děti k prarodičům, naléhavě vyzývá epidemiolog.
15:15 ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
15:06 Ministryně Maláčová: Rodiče nemusejí kvůli ošetřovnému do školy. Jde to i bezkontaktně
14:54 Animované video ministerstva zdravotnictví shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.
14:54 Učebnice online zdarma nabízí nakladatelství FRAUS a NOVÁ ŠKOLA
14:54 Odpověď na dotaz vznesený na ČŠI: Po dobu trvání opatření Ministerstva zdravotnictví, tj. zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu, bude veškerá inspekční činnost ČŠI ve všech školách a školských zařízeních (tedy nejen v ZŠ, SŠ a VOŠ) přerušena.
10:25 Dopravní podniky měst přecházejí u MHD na prázdninové jízdní řády, ruší speciální školní spoje. Někde je pozastaven prodej jízdenek u řidiče. Brno, Hradec Králové, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha,
9:58 Opatření ke koronaviru v Praze 
9:50 MPSV: Informace ke koronaviru, aktualizováno k 11.3.
9:40 Deset rad pro seniory, jak se bránit proti koronaviru
Aktualizace č. 11/2020   Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.
Speciální vysílání DVTV, ředitel základní školy a advokátka na pracovní právo.

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje návštěvy všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb.

9. 3. 2020
 
 Aktualizace č. 10/2020   Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga
MŠMT, výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2020 „Podpora odborného vzdělávání“.

Zpráva o České republice 2020 od evropské komise, stručně: Chudoba v regionech podporuje nevzdělanost. Žáci z příznivějšího prostředí dosahují ve studijních výsledcích vyšších výsledků než žáci ze znevýhodněných podmínek. V příštím desetiletí se nedostatek učitelů projeví ještě výrazněji. Učitelská profese se těší nízké atraktivitě.

Za řetězení smluv a nevyplácení platu vysoudila učitelka na škole miliony.

Cermat: jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín červen 2020.

Z Itálie se vrací 16500 „dovolenkářů“. Všichni mají jít na 14 dnů do karantény.

Z dotazů:

Součástí příspěvkové organizace je škola, ŠD, SPC. Kdo může být volen do školské rady a kdo může volit? Všichni pedagogičtí pracovníci organizace, nebo jen pedagogičtí pracovníci školy?

V původním platovém výměru jsem měla uveden příplatek za vedení v procentech 25% a u toho částku. V novém platovém výměru nejsou u příplatku za vedení uvedena procenta a zůstala stejná částka jako byla na předešlém platovém výměru. Ptala jsem se, proč mně snížili příplatek za vedení a prý, že příplatek za vedení se neměnil a mám ho přece stejný, takže k žádné změně nedošlo. Podle mě ale došlo, je snížen o 2%.

Na naši střední školu chce přestoupit žákyně jiné školy do 1. ročníku. Z důvodu rozdílných RVP musí vykonat rozdílové zkoušky z 5 předmětů. Můžu jí přijmout ihned s podmínkou splnění zkoušek nebo až po jejich úspěšném složení?

Uklízečka v MŠ začala chodit v pracovní době se svým strýčkem na různá vyšetření k lékařům. Všude se samozřejmě čeká a lékař určuje kdy, narůstají problémy, kdo za uklízečku vytře, uklidí. Je strýček osoba blízká?

 
2. 3. 2020
 
Aktualizace č. 9/2020   Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů.

Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

MŠMT - doporučení pro školy ke koronaviru - omezení provozu, karanténní opatření, povinnosti ředitele, opatření ve vztahu k zaměstnancům, další zdroje informací.

MPSV - koronavirus a pracovněprávní souvislosti - zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa, zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR, zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině,  karanténa na pracovní cestě a cestovní náhrady,
 

Cermat - analýza přihlášek k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2020. Struktura maturitní populace v kontextu populace 19letých. Přehled o počtu a struktuře škol s maturitními obory vzdělání.

Desatero doporučených základních hygienických zásad v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.

Škola zakázala žákovi lyžák. Byl předtím na prázdninách v Itálii.

Projekt Pomáháme školám k úspěchu plánuje rozšíření do stovky veřejných základních škol.

Ve škole, kde děti převážně sedí, bývá víc kázeňských problémů.

Newsletter RVP.CZ na březen.
 
24. 2. 2020
 
 Aktualizace č. 8/2020   Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., který je momentálně v připomínkovém řízení + důvodová zpráva. Jde zejména o úpravu přímých pedagogických činností zástupců ředitelů škol, opravu nejasností a nejednoznačných formulací (po 15 letech existence tohoto nařízení).

Návrh např. upřesňuje, co vše se započítává řediteli, ruší pojem „metodik ICT“ a nahrazuje jej „koordinátorem ICT“, dává možnost snížit rozsah přímé ped. činnosti pedagogům, kteří řídí provoz dalších pracovišť, ruší možnost zbytečného dublování řízení – pokud např. ŠD řídí vedoucí vychovatelka, pak se oddělení ŠD nemohou započítávat i zástupci ředitele. Chce zabránit tomu, aby každému z více zástupců ředitele bylo možné započítat všechny třídy školy, museli by se o ně podělit.

Opět se rozjíždějí konkurzy - kraj Jihočeský, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeňský, Praha, Ústecký, Vysočina, Zlínský.

Může škola hnát nemocné dítě pro omluvenku     k lékaři? Pokud to není záškolák, tak by neměla.

Přehled pozměňovacích návrhů k novele školského zákona (maturita z matematiky, příplatek za třídnictví).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logologo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

 

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

 

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

 

 

 

 

 

  

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank