PaedDr. Jan Mikáč 

                                     poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

                                                             Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol Kontakt, povinné informace, GDPR       Objednávka  

 

Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2021

 Aktualizace č. 30/2021   bez konkrétního data, přecházíme na obvyklý prázdninový volnoběh.
 Aktualizace č. 29/2021   bez konkrétního data, přecházíme na obvyklý prázdninový volnoběh.

Během prázdnin budou aktualizace zasílány nepravidelně, pokud se objeví nějaká informace.

 

 Rozeslané aktualizace 2021

  20. 7. 2021

 Aktualizace č. 28/2021  

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Změny k 1.9.2021 se týkají výdejen lesních mateřských škol. A mění se finanční limity na nákup potravin.

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Změna k 1.9.2021 doplňuje §1d a vkládá nový §1e: Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu.

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Od září 2021 se navyšuje se částka na bezplatně poskytované základní školní potřeby z 200 na 500 Kč. Mění se § 10 (Určená škola) a § 11 (Zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu), vkládají se nové § 11a a § 11b k organizaci jazykového vzdělávání žáků – cizinců. Podle nových pravidel pro určování škol k poskytování jazykové přípravy budou krajské úřady postupovat od školního roku 2022/2023.

 

  12. 7. 2021

 Aktualizace č. 27/2021   FKSP; vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP.

Změna vyhlášky reaguje na živelní pohromy v posledních týdnech. Bezúročné zápůjčky (§ 11) a dary lze poskytovat nově nejen v situacích a územích, kdy byl vyhlášen nouzový stav, ale i stav nebezpečí.

 

Sotva platy pedagogů vystoupaly na slibovanou úroveň, už jsou opět v ohrožení. Stav státní pokladny je - jak známo - napjatý, takže ministerstvo školství, v rozpočtu jedna z největších kapitol, má dostat proti letošku na platy přidáno už jen 1,6 %.

 

  5. 7. 2021

 Aktualizace č. 26/2021   ČŠI: Plán hlavních úkolů na rok 2021/2022. Kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na rok 2021/2022.

Informace pro školy k prázdninovému provozu a začátku školního roku.

Dodatek k Rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L, M a K.

 Web dusevnizdravi.edu.cz je určen ředitelům, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, také rodičům a vůbec všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a atmosféru ve školách.

 

  21. 6. 2021

 Aktualizace č. 25/2021   Porada - náměty na jednání poslední pedagogické rady

 

Na podzimní doučovací aktivity MŠMT rozdělí školám 250 milionů. Finanční prostředky mohou školy využít hlavně na doučování potřebných žáků, ale stejně tak na adaptační a socializační aktivity pro širší kolektivy žáků
Výzva „Spolu po covidu“ - poskytnutí dotace na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky a pedagogické pracovníky 1. a 2. ročníků, středních škol

Vláda torpéduje vlastní zákon. A potápí učitele. Ministr školství Robert Plaga ztratil v boji za pedagogické pracovníky všechen tah na branku. Ministryně financí štve jednotlivé profese proti sobě a dává všanc budoucnost našich dětí. 

 

- Do svého osobního spisu může zaměstnanec nahlížet bez omezení. Aby si mohl zaměstnanec ověřit, že zaměstnavatel o něm nevede v osobním spisu údaje, které do něj nepatří, má právo do něj bez omezení nahlížet, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to dokonce na náklady zaměstnavatele.

 

NPI: Publikace volně ke stažení – náměty pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti – v předškolním vzdělávání, na prvním i druhém stupni ZŠ.

 

Proč se lidé nehlásí ke studiu učitelství a jak to změnit. Ředitelé hledají úvazky učitelů v rozsahu 4,5 % všech úvazků (6 tisíc úvazků). Poptávku v dalších pěti letech odhadují ještě výrazně vyšší, na 9 % úvazků.

 

Z dotazů:

Zaměstnankyni končí pracovní poměr 30. 6. 2021. Do tohoto termínu si podá žádost na příspěvek na dovolenou z FKSP. Ten bude schválen, školou bude uhrazena celá částka a zaměstnankyně následně na účet školy složí rozdíl peněz bez příspěvku. Vše se stihne do 30. 6. 2021. Potud je vše jasné. Vlastní dovolená ale proběhne až v září 2021, kdy paní již nebude naší zaměstnankyní. Tedy vlastní plnění nastane po skončení pracovního poměru. Je i v tomto případě možné příspěvek na dovolenou z FKSP poskytnout?

 

  14. 6. 2021

 Aktualizace č. 24/2021   Porada - náměty na jednání poslední pedagogické rady

 

Nejpozději do 30. 6. 2021 musí být podána žádost o dotaci z Výzvy na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol  v roce 2021 pro II. období, 1. 9. - 31. 12. 2021).

Tematická zpráva ČŠI, distanční vzdělávání v ZUŠ.

 

 Z dotazů:

Vždy na konci roku plánujeme kulturní akci s občerstvením. Součástí je večeře. Mají nárok na čerpání zaměstnanci, kteří se nechtějí akce zúčastnit a chtějí si jen vyzvednout večeři a odnést domů?

Blíží se vysvědčení, doposud jsem všechna vysvědčení i výpisy v pololetí podepisovala ručně. Tento rok mi náš ICT metodik zajistil sken mého podpisu a na výpis ho připojil. Nejsem si jistá, zda je možné takto parafovat i konečné vysvědčení.

 

 

 Pro vaši lepší náladu:

Ředitel školy v UB u některých profesí určuje platový tarif zvláštním způsobem podle § 6 nařízení vlády o platových poměrech. K posouzení kvality pracovních schopností a pracovní způsobilosti si vytvořil originální hodnotící bodový systém. Je zajímavé, jaké vlastnosti jsou pro něj důležité pro výkon uvedených prací.

Topič: Smyslové schopnosti; zvládnutí stresových situací; pohotový úsudek; rozhodnost.

Uklízečka: Fyzická způsobilost; ztotožnění s cíli zaměstnavatele, komunikační schopnosti, týmová práce.

Pomocná kuchařka: Motivační schopnosti; komunikační schopnosti.

 

  7. 6. 2021

 Aktualizace č. 23/2021   Zpravodaj. Seriál k příplatkům - plat, nebo náhradní volno za práci ve svátek, § 135 ZP. Opět k případu odvolání/vzdání se pracovního místa ředitele.

 

MŠMT, informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky z května 2021.

Proč se lidé nehlásí ke studiu učitelství a jak to změnit? Nedostatek lidského kapitálu ve školství se bude v následujících letech dále prohlubovat.

Pracující senioři nesmí být diskriminování kvůli svému věku.

Chystáte se do starobního důchodu? Seznam nezbytností, které si připravit.

Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby žáci a studenti nemuseli nosit ve škole roušky.

  31. 5. 2021

 Aktualizace č. 22/2021   Zpravodaj.

 

Na odměnách kantorům ředitelé škudlí.  „Zatím jen tisícovku až dvě tisícovky měsíčně viděli povětšině učitelé na výplatnicích v rámci osobního ohodnocení, přestože letos mají ředitelé škol dost peněz na rozdávání.“ S takovým zjištěním přišly školské odbory, které v anketě oslovily prý na 2500 učitelů.“ A diskuse k tomuto tématu.

 

JM: Nenechte se příliš znervóznit. Jde o populistické tvrzení, u kterého není zřejmé, zda vychází z objektivně zjištěných dat. Odbory v anketě oslovily jen učitele, žádnou reakci ředitelů neuvádějí, je otázka, z čeho vlastně vycházejí. I kdyby se vycházelo z objektivně zjištěných a vyhodnocených dat, např. výkazu P1-04, byly by to údaje jen za první čtvrtletí, které má svá specifika – dokud ředitel nezná rozpočet, šetřit musí. Všichni také víme, že rozpočet nelze čerpat rovnoměrně, nějaké rezervy jsou nutné. Pokud na konci školního roku zaměstnance ohodnotíte mimořádnými odměnami, pak na výplaty v červenci a srpnu vynaložíte víc prostředků než v běžných měsících. Rezervu musíte ponechat na září, pokud klesne počet žáků, bude vám zkrácen rozpočet.

 

Svým postojem odbory naznačují, že považují ředitele škol (a prezentují jej tak) za nepřítele odborů a pedagogů. Pokud se vám zdá, že přeháním, podívejte se na tzv. „vzorovou kolektivní smlouvu“, kterou ústředí školských odborů dává k dispozici vašim odborářům. Obsahuje protiprávní a nesmyslná ustanovení, chce řediteli stanovit přísnější podmínky než stanovuje zákoník práce, chce zasahovat do oblastí, do kterých odborům nic není. Text KS i s mými výhradami najdete ZDE.

 

Realizace šablon po otevření škol a školských zařízení a po skončení platnosti mimořádných opatření.

 

Kybernetická bezpečnost: Až do prvního útoku škola netuší, že nemá data zabezpečená. Podcasty pomáhají učitelům při zajištění kyberbezpečnosti (zatím 16), z témat např. nebezpečné doplňky internetových prohlížečů, oddělení osobního a pracovního života, podvodné telefonáty, bezpečnost dětí v kyberprostoru, rozpočet na IT bezpečnost ve škole, testování bezpečnosti.

 

Ombudsman, sborník stanovisek pro školství, které byly vydány v posledních letech – přijímání, očkování, kritéria, diskriminace, romští žáci, výchovná opatření, vyloučení ze školy, stravování a další dříve řešené případy.

 

ČSSZ: Pokud má ve škole jedno dítě antigenní test pozitivní, musí domů všechny děti ze třídy a čekají, až bude pozitivita potvrzena PCR testem. Mají rodiče spolužáků tohoto dítěte nárok na ošetřovné?

 

RVP.CZ, newsletter na červen.

 

  24. 5. 2021

 Aktualizace č. 21/2021   Zpravodaj.

 

Odvolání ředitele školy, květen 2021

 

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání; Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku; Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Novelizace k 1.9.2021

 

 MŠMT, FAQ, aktualizováno k 21. 5. 2021, uvedené změny jsou účinné od 24. 5. 2021: Aktualizována část týkající se škol v přírodě, školních výletů a podobných akcí.

 CERMAT: Výsledky jednotné přijímací zkoušky.

 

 Ministerstvo zdravotnictví: mimořádná opatření od 24.5. – provoz škol, testování dětí, konání škol v přírodě
  17. 5. 2021

 Aktualizace č. 20/2021   Zpravodaj. Volby do školské rady - připomenutí opatření obecné povahy MŠMT z října 2020, které uvádí, že funkční období členů školské rady zřízené při ZŠ, SŠ, nebo VOŠ podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce od skončení nouzového stavu.

 

 MŠMT, statistická ročenka, výkonové ukazatele do roku 2020/2021. Vývojová ročenka od 2010.

„Dohledová služba ve škole“. Metodika je určena primárně pro ředitele základních a středních škol. Hlavním účelem je minimalizace rizik spojených s nebezpečím z venkovního prostředí, zejména v podobě neoprávněného vstupu cizích osob, či agresivních útočníků do prostor školy.

Bývalý ředitel Waldorfské školy v Semilech se kvůli svému odvolání soudí s městem. Ředitel umožnil chodit do školy i dětem, jejichž rodiče odmítli testování, a ve třídách děti nemusely nosit na obličeji roušky. Tím porušil vládní nařízení, a proto jej radní odvolali.

NPI spouští nový web www.revize-sov.edu.cz, který školy, ředitele i učitele provede všemi aktualizacemi odborných složek středoškolského rámcového vzdělávacího programu. 

Informace k rozvolňování v ZŠ k 17. 5. 2021 – překlady do cizích jazyků.

 Z dotazů:

V žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mám uveden odkaz na Školský zákon č. 561/2004 Sb. Jedna maminka mi tento zákon opravila na číslo 178/2016 Sb. § 34 a odst. 2.

 

Dnes mě jeden pracovník městského úřadu upozornil na to, že když máme vyvěšenou vlajku mimo státní svátek, že můžeme dostat pokutu. Je to pravda - co porušuji?

 

Používáme text " Rozhodnutí o odkladu školní docházky", které je generované ze školního informačního systému škola online.  Obsahuje informaci, že zákonný zástupce je povinen dostavit v následujícím roce opětovně k zápisu. Musí rodič v dalším roce se opravdu dostavit? Nebo je dítě automaticky přijato?

 

Když v letošním roce kladně vyřídíme žádost o odklad povinné školní docházky u dítěte z nespádové oblasti, musím toto dítě přijmout v následujícím školním roce?

 

  10. 5. 2021

 Aktualizace č. 19/2021   Zpravodajpříplatek za práci v sobotu a v neděli

 

MŠMT vydalo Věstník č. 3/2021; Seznam učebnic; Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s testováním dětí, žáků a studentů v době od 10.5. do 21.6.

 

„Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. – 4. čtvrtletí 2020“, analytický výstup z výkazů P1-04. Počty zaměstnanců, průměrný plat, atp.        Tabulková část. Průměrný měsíční plat zaměstnanců veřejného regionálního školství za rok 2020 činil 104,1 % celorepublikového průměru. U učitelů se jednalo o 124,2 % celorepublikového průměru. U nadtarifních složek platu činí poměr  odměny : osobní příplatky – 4 ku 1. Velmi rozumný přístup.

 

EDU.CZ: Pedagogická doporučení k návratu dětí do škol – komunikace s rodiči, žáky, zaměstnanci, adaptační období, žáci, kteří se nezapojovali, varovné signály, spolupráce s rodiči, jak pracovat se vzdělávacím obsahem ve zbytku školního roku, úpravy ŠVP pro 2021/2022. Závěrečné hodnocení. Doporučení pro ŠD, ŠK.

 

BESIP odstartoval „Dopravní soutěž mladých cyklistů“, letos výjimečně v ONLINE formě. Výstupem budou natočená videa s tématem chodců i cyklistů. Přihlásit se mohou smíšená čtyřčlená družstva základních škol, základních škol speciálních a praktických, domů dětí a mládeže nebo třeba školních družin
 

Přehledy o volných místech na středních školách po přijímacím řízení. Odkazy na webové stránky krajských úřadů s těmito informacemi.

 

  3. 5. 2021

 Aktualizace č. 18/2021   Zpravodaj  

 

MŠMT - výzva k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů, žádost se podává do 30.5. Navýšení počtu opravných zkoušek u maturity. Metodika k rozšíření počtu opravných termínů didaktických testů, praktických zkoušek u maturit.

 

ČŠI: Sekundární analýza TALIS 2018: Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody. Zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol.

 

Testování žáků mateřských a základních škol - otevřený dopis ředitele ZŠ a MŠ Tovačov.

 

Asociace ředitelů základních škol České republiky důrazně nesouhlasí se záměrem ministerstev zdravotnictví a školství, aby v případě vyčerpání zásoby antigenních testů dodávaných do škol připadla na ředitele škol povinnost testy pro povinné testování zajistit a zakoupit.

 

Asociace hejtmanů odmítla úvahy, že by antigenní testy na covid-19 pro školy měly zajišťovat školy nebo kraje. Stát zřejmě antigenních testů pro školáky nebude mít od 10. května dost kvůli problémům s tendrem na testy do škol.

 

 
  26. 4. 2021

 Aktualizace č. 17/2021   Zpravodaj - odměna za pracovní pohotovost. Vyhláška č. 84/2005 Sb. o stravování 

 

 
  19. 4. 2021

 Aktualizace č. 16/2021   Zpravodaj

 

 
  12. 4. 2021

 Aktualizace č. 15/2021   ZpravodajPříplatek za práci přesčas.

 

 
  6. 4. 2021

 Aktualizace č. 14/2021   ZpravodajPorada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. MŠMT - návrat dětí do škol v dubnu.

 

 
  29. 3. 2021

 Aktualizace č. 13/2021   Zpravodaj  - příplatek za noční práci. Administrativa. Zřizovatel. Školský zákon. Zákon o správním řízení.

 

 
  22. 3. 2021

 Aktualizace č. 12/2021   Zpravodaj. Tematická zpráva ČŠI: "Distanční vzdělávání v základních a středních školách."

 

 
  15. 3. 2021

 Aktualizace č. 11/2021   Zpravodaj je věnován problematice osobního příplatku.

 

 
  8. 3. 2021

 Aktualizace č. 10/2021   Zpravodaj.

 

 
  1. 3. 2021

 Aktualizace č. 9/2021   Organizace; Pracovní náplně; Zpravodaj je věnován problematice specializačního příplatku.

 

 
 22. 2. 2021

Aktualizace č. 8/2021   Organizace školního roku 2022/2023; Zpravodaj

 

 
 15. 2. 2021

Aktualizace č. 7/2021   Zpravodaj: Příplatek za rozdělenou směnu; MŠMT, Primární prevence v období uzavření škol; Přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV; MPSV: Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

 
 8. 2. 2021

Aktualizace č. 6/2021  MŠMT: Koncepce BOZ 2021-2023, Přehled opatření 2021 - 2023; Zpravodaj: Úvod k seriálu Příplatky

 
 
 1. 2. 2021

Aktualizace č. 5/2021  Zpravodaj. RVP základního vzdělávání v nové úpravě - staženo z webu MŠMT ZDE

 

 
 25. 1. 2021

Aktualizace č. 4/2021  Zpravodaj - problematika stupňů řízení podle § 124 zákoníku práce a příplatků za vedení.

 

 
 18. 1. 2021

Aktualizace č. 3/2021  Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Dary, Metodický pokyn MŠMT k pedagogické intervenci. Zpravodaj.

 

 
 11. 1. 2021

Aktualizace č. 2/2021  Zpravodaj: Lze výši příspěvku z FKSP diferencovat s ohledem na výši úvazku?

 

 
 1. 1. 2021

Aktualizace č. 1/2021  

Cestovní náhrady, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, Nařízení vlády č. 341/2005 Sb., o platových poměrech, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; Zpravodaj - minimální a zaručená mzda 2021 ve vztahu k nové platové tabulce.    

 

 

 Rozeslané aktualizace 2020

 
 14. 12. 2020

Aktualizace č. 51/2020  Zpravodaj.    

 

 
7. 12. 2020

Aktualizace č. 50/2020  Zpravodaj.    

 

 
30. 11. 2020

Aktualizace č. 49/2020  Zpravodaj. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.    

 

 
23. 11. 2020

Aktualizace č. 48/2020  Zpravodaj.

 

 
16. 11. 2020

Aktualizace č. 47/2020  MŠMT: Legislativní novinky ve školním roce 2020/2021

 
9. 11. 2020

Aktualizace č. 46/2020  

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

 
2. 11. 2020

Aktualizace č. 45/2020  

Porada, Homeoffice

 

 
26. 10. 2020

Aktualizace č. 44/2020  Zpravodaj

 

 
19. 10. 2020

Aktualizace č. 43/2020  

Směrnice č. 38 - dovolená; vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv; vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Zpravodaj - nová pravidla určování nároku na dovolenou a způsob jejího čerpání

 

 
12. 10. 2020

Aktualizace č. 42/2020  

Odbory - připomínky ke znění tzv. vzorové kolektivní smlouvy, jak ji spáchaly odbory. Kolektivní smlouva - můj návrh redukuje 12 stran "vzorové" KS na 2 strany. Zpravodaj

 

 
5. 10. 2020

Aktualizace č. 41/2020  

Zpravodaj - Samostudium. Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin.

 

 
28. 9. 2020

Aktualizace č. 40/2020  

Zpravodaj - náměty na doplnění školního řádu, k distančnímu vzdělávání.

 

 
21. 9. 2020

Aktualizace č. 39/2020  

Zpravodaj

 

 
14. 9. 2020

Aktualizace č. 38/2020  

Vnitřní předpis k práci z domova při distančním vzdělávání,  Home office,  Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek, mobilních aplikací

 

 
7. 9. 2020

Aktualizace č. 37/2020  

Výklad MŠMT k pojmu „další pracoviště“ pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu; Výklad MŠMT k pojmu „pracoviště“ pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu; MŠMT – metodický list, doporučování pomůcek pro nadané a mimořádně nadané

 

 
28. 8. 2020

Aktualizace č. 36/2020  Školský zákon po novele zákonem č. 349/2020 Sb.

 

 
20. 8. 2020

Aktualizace č. 35/2020  

Plán práce na školní rok 2020/2021; Porada

 

 
10. 8. 2020

Aktualizace č. 34/2020  

Plán práce na jednotlivé měsíce; plán kontrolní činnosti; plán DVPP; plán práce na školní rok 2020/2021

 

 
18. 7. 2020

Aktualizace č. 33/2020  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je k 1.9.2020 opět upravena. Vyhláškou č. 319/2020 Sb., se ruší zavedení povinné přítomnosti nepedagogických pracovníků (chův, zdravotních sester) ve třídách se 4 a více dvouletými dětmi od 1. 9. 2020.

 

 
6. 7. 2020

Aktualizace č. 32/2020  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 30.7.2020; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 1.1.2021; Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020; Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

 

 
29. 6. 2020

Aktualizace č. 31/2020  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 11.7. a 1.10.2020. Nejdůležitější změny – viz poslední strany zpravodaje.

Zpravodaj: FKSP – krácení příspěvku s ohledem na velikost úvazku.

 

 
22. 6. 2020

Aktualizace č. 30/2020  

ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2020/2021; ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021;  Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ, co je nového v Plánu ČŠI na rok 2020/2021

 

 
15. 6. 2020

Aktualizace č. 29/2020  

Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ

 

 
8. 6. 2020

Aktualizace č. 28/2020  

Porada, Směrnice č. 43 – spisový řád

 

 
1. 6. 2020

Aktualizace č. 27/2020  

MŠMT - právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s účinností k 1.5.2020. Směrnice č. 15 – škola v přírodě. Směrnice č. 16 – lyžařský kurz

 

 
26. 5. 2020

Aktualizace č. 26/2020

Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování

 

 
19. 5. 2020

Aktualizace č. 25/2020 

MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.

 

 
18. 5. 2020

Aktualizace č. 24/2020 

Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

 
11. 5. 2020

Aktualizace č. 23/2020 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

 
4. 5. 2020

Aktualizace č. 22/2020 

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 21/2020 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 20/2020 

Zpravodaj: home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

 
20. 4. 2020

Aktualizace č. 19/2020 

Zpravodaj

 

 
13. 4. 2020

Aktualizace č. 18/2020  

MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování;

 

 
6. 4. 2020

Aktualizace č. 17/2020 

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

 

 
30. 3. 2020

Aktualizace č. 16/2020 

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.

 

 
29. 3. 2020

Aktualizace č. 15/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

 

 
23. 3. 2020

Aktualizace č. 14/2020 

Zpravodaj.

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 13/2020 

Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií

 

 
12. 3. 2020

Aktualizace č. 12/2020 

Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 11/2020 

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.

 

 
9. 3. 2020

Aktualizace č. 10/2020

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga.

 

 
2. 3. 2020

Aktualizace č. 9/2020

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů. Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

 

 
24. 2. 2020

Aktualizace č. 8/2020

Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

 

 
17. 2. 2020

Aktualizace č. 7/2020

Zpravodaj - plat ředitele

 

 
10. 2. 2020

Aktualizace č. 6/2020

Zpravodaj. Co se děje při výpovědi zaměstnance.

 

 
3. 2. 2020

Aktualizace č. 5/2020

Zpravodaj.

 

 
27. 1. 2020

Aktualizace č. 4/2020

Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnancem během jeho dočasné pracovní neschopnosti; FKSP - upravená metodika odborů k čerpání fondu.

 

 
20. 1. 2020

Aktualizace č. 3/2020

Zpravodaj

 

 
13. 1. 2020

Aktualizace č. 2/2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí, Cestovní náhrady. Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, Metodika MŠMT k problematice konkurzů na místa ředitelů škol.

 

 
6. 1. 2020

Aktualizace č. 1/2020

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích..., vyhláška č. 114/2005 Sb. o FKSP, novely k 1.1.2020; Cestovní náhrady; Organizace.