PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace Fotogalerie
 
 22.1.2018  vyjde Aktualizace - č. 04/2018
 15.1.2018  Upozornění pro návštěvníky těchto www stránek. Tyto stránky poskytují jen minimum informací, skutečný informační systém spočívá v pravidelném zasílání tzv. Aktualizací Kartotéky - ředitelé škol, školských zařízení, městských a krajských úřadů ode mne dostávají každé pondělí podrobné informace. Zákony, nařízení vlády a vyhlášky, vzory směrnic, materiály vydané ministerstvy, Českou školní inspekcí, krajskými úřady, náměty na činnost při řízení organizace, atd. Rád vám pošlu ukázky.
 15.1.2018  Ministr představil návrh na růst platů.
 15.1.2018  MŠMT určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1.kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání.
 15.1.2018  MŠMT určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.
 15.1.2018  Aktualizace - č. 03/2018 Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí
 8.1.2018  Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+ bylo prodlouženo. Žáci závěrečných ročníků středoškolského studia, kteří jsou přihlášeni        k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky v roce 2018, se mohou přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ 2018 až do 31. ledna 2018.
 8.1.2018  Ministr školství jednal se zástupci odborů o nutnosti navyšování peněz do školství. Po loňském navýšení tarifních platů by se průměrný plat pedagoga měl pohybovat kolem 30.750 korun.  Cílem je, aby postupným navyšováním vzrostly v roce 2020 platy učitelů na 130 % průměrné mzdy, tedy cca 44.850 Kč.
 8.1.2018  Reakce na „novinky“ v oblasti školství a    reklamy „Myslím, že nadešel čas, abychom se jako učitelé hlasitě ozvali. Protože to, co se děje v poslední době, už přesahuje meze snesitelnosti.“
 8.1.2018  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Seminář je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku. Přihlášeno může být i více účastníků z jedné školy. Účast na vzdělávacím programu je zdarma
 8.1.2018  MŠMT zveřejňuje výzvu nestátním neziskovým organizacím pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018. Termín pro přijímání žádostí je do 5. 2. 2018.
 8.1.2018  MŠMT zveřejňuje formuláře vyúčtování dotací rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017.
 8.1.2018  Aktualizace - č. 02/2018 Mateřská škola; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - úplné znění k 1.1.2018,  opatření ministra; MŠMT – prevence rizikového chování, příloha   7 – kyberšikana, 10 – vandalismus, 11 – záškoláctví; Cestovní náhrady
 1.1.2018  Na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů je nová stránka věnovaná GDPR. Z obsahu: Příručka, nejčastější otázky a odpovědi, dokumenty k GDPR.
 1.1.2018  Reforma RVP - Poslední hřebík do rakve českého vzdělávání Podívejme se blíže na dopady chystané reformy RVP, která má ve svém programu standardizaci, digitalizaci a specifikaci nejen výukových obsahů, ale i vybraných výukových metod.  
 1.1.2018  Učitelka vyhozená za dozor ve sprchách zvítězila, další soud už nebude. Vyhazov učitelky Vandy Fabianové ze školy v Tršicích na Olomoucku je definitivně neplatný. Ředitel školy po porážkách u okresního i krajského soudu poněkud překvapivě vzdal možnost zkusit výsledek vleklého sporu zvrátit u Nejvyššího soudu.
 1.1.2018  MŠMT vydává 3 opatření ministra, jimiž se mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v RVP některých oborů středního odborného vzdělávání.
 1.1.2018  Aktualizace - č. 01/2018  Cestovní náhrady. Změny k 1.1.2018: sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel; stravného při tuzemských a zahraničních cestách; stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Odpovědi na dotazy:

Jsme ZŠ a MŠ. V MŠ jsem zřídila funkci vedoucí učitelky. Ta svého postavení zneužívá, jedná bez mého vědomí se starostou o osamostatnění MŠ. Mohu jí změnit pracovní smlouvu a udělat z ní zase jen učitelku?

Když jako vedoucí pracovník řídí zaměstnance s 13. platovou třídou (výchovný poradce), má být také zařazen do 13. pl.třídy?

Posílá se rozhodnutí o přestupu na školu z které žák přišel nebo stačí vyžádat katalogové listy?

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank