PaedDr. Jan Mikáč 

                                     poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

                                                             Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol Kontakt, povinné informace, GDPR       Objednávka  

 

Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2020

 Aktualizace č. 51/2020  21. 12. 2020
 Aktualizace č. .....
 Aktualizace č. 44   2. 11. 2020  Porada
 Aktualizace č. 44   26. 10. 2020 
 

 Rozeslané aktualizace

19. 10. 2020
 
Aktualizace č. 43/2020  

Směrnice č. 38 - dovolená; vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv; vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Zpravodaj - nová pravidla určování nároku na dovolenou a způsob jejího čerpání

 

Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Ministerstvo vydává metodiku k její aplikaci.

MPSV: Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.

SZÚ: Školní jídelny – 94 % přesoluje jídla.      Jeden z důvodů – vedení školy nesleduje práci školních jídelen.

Češtinu učíme dvě stě let stejně, je čas z toho vybřednout, říká autor nové příručky.

 
12. 10. 2020
 
Aktualizace č. 42/2020  

Odbory - připomínky ke znění tzv. vzorové kolektivní smlouvy, jak ji spáchaly odbory. Kolektivní smlouva - můj návrh redukuje 12 stran "vzorové" KS na 2 strany. Zpravodaj

Na základě novely školského zákona (zákonem   č. 284/2020 Sb.) již nebude možné ze státního rozpočtu poskytovat finanční prostředky na pokusná ověřování a rozvojového programy. Další etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání v základních školách proto MŠMT již vyhlašovat nebude. Výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (tedy např. na dopravu do plaveckého bazénu) mohou školy nově hradit z rozpočtu ONIV dle § 160 školského zákona.

ČMOS - Návrh státního rozpočtu na příští rok je zřejmě v rozporu se slibovaným růstem platů ve školství.

Deset věcí, které vám neřekli o online výuce.

Na stránce MŠMT FAQ Nejčastější dotazy se k 8.10. změnily informace k tématům:

- Sada opatření pro školy do 23.10., omezení provozu škol,

- týden volna 26.10. – 30.10.

- zákaz konání hromadných akcí,

- uzavření školních klubů, zákaz kroužků, používání sportovišť, včetně umělých koupališť,

- omezení provozu školních jídelen,

- upřesnění provozu jazykových škol.

 
5. 10. 2020
 
Aktualizace č. 41/2020  

Zpravodaj - Samostudium. Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin.

Na stránce MŠMT FAQ Nejčastější dotazy se k 2.10. změnily informace k tématům: Hromadné akce; Distanční vzdělávání, Kroužky, Zpěv a sportovní činnost, Škola v přírodě, Výuka plavání, Školní jídelny, Praktická výuka a praktická příprava.

- Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze 30. 9. najdete ZDE.

- Nařízení krajských hygienických stanic k režimu od 5. 10. do 18. 10. naleznete ZDE.

Jak pracovat s dětmi v mateřských školách       v době distančního vzdělávání.

Hygienická stanice hlavního města Prahy:    Nošení štítů namísto roušek není možné.

Pravidelný výzkum v září 2020 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na jednotlivých typech škol a na možnosti dosažení vzdělání v ČR.

Ombudsmann: Diskriminace a rovné zacházení.  

 
28. 9. 2020
 
Aktualizace č. 40/2020  

Jen zpravodaj - náměty na doplnění školního řádu, k distančnímu vzdělávání.

MŠMT: S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci lze prezenční formu akreditovaných programů DVPP změnit na formu distanční.

Na stránce MŠMT FAQ Nejčastější dotazy se změnily informace k tématům: Mimořádné finance na ICT, Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě.

Zálohy na mzdy se vracejí, řada zaměstnanců do termínu výplaty nevydrží.

Ministerstvo životního prostředí radí, kam s použitými rouškami nebo jak nakládat s odpadem v karanténě.

Za první dva zářijové týdny se novým typem koronaviru nakazilo skoro 400 učitelů.

 
21. 9. 2020
 
Aktualizace č. 39/2020  

Jen zpravodaj

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2020/21 (12. – 15.4., náhradní 12. a 13.5.).

Na stránce MŠMT FAQ Nejčastější dotazy se změnily informace k tématům: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek ve školách; pořádání hromadných akcí.

Metodické opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování - jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. Určeno pro školy a rodiče žáků.

NPI ČR nabízí pomoc učitelům při sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Doporučení a náměty k vytvoření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) nebo plánů pedagogické podpory (PLPP).

CERMAT: Analýza výsledků didaktických testů v podzimním zkušebním období.

 
14. 9. 2020
 
Aktualizace č. 38/2020  

Vnitřní předpis k práci z domova při distančním vzdělávání

Při práci z domova mají zaměstnanci oproti práci na pracovišti zaměstnavatele značnou volnost. Proto je vhodné stanovit aspoň rámcová pravidla, aby nedocházelo k nedorozuměním a dvojím výkladům, jak tomu bylo na jaře. Tento vnitřní předpis není povinný, je ale doporučován personalisty z oblastí, kde mají s home office více zkušeností.

 

Home office

Různé pohledy na problematiku. Text dohody se zaměstnancem o práci z domova.

 

Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek, mobilních aplikací

 

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním období 2020.

MŠMT vydává aktualizované RVP pro gymnázia. Školy mají povinnost upravit školní vzdělávací programy nejpozději do 1. října 2020.

Na stránce MŠMT FAQ Nejčastější dotazy se změnily informace k tématům: Roušky, Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění, Nošení roušek od 10. 9. Metodika pro nařizování karantény ve školách.

Pozor, šmejdi zase útočí na školy.

CERMAT zveřejňuje výsledky didaktických testů podzimních maturit, správná řešení.

 
7. 9. 2020
 
Aktualizace č. 37/2020  

Výklad MŠMT k pojmu „další pracoviště“ pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu; Výklad MŠMT k pojmu „pracoviště“ pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu; MŠMT – metodický list, doporučování pomůcek pro nadané a mimořádně nadané

Opatření MŠMT, kterým se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P.

Vývojová ročenka školství 2009/10–2019/20. Ročenka podává základní přehled o školství za sledované období (2009/10–2019/20) a obsahuje údaje z oblasti výkonové, ekonomické a z oblasti zaměstnanci a mzdy.

Statistická ročenka školství – soubor ekonomických ukazatelů 2019.

Na stránce MŠMT FAQ Nejčastější dotazy se k 3.9. změnily informace k tématům: Pořádání hromadných akcí, Mimořádné finance na ICT vybavení, Jídelny. Řešení situace, kdy je celý nebo část pedagogického sboru v karanténě. Učitel v karanténě. Pravomoc ředitele nařídit nošení roušek v závislosti na hodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.

CERMAT: Analýza výsledků částí maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020.

 
28. 8. 2020
 
Aktualizace č. 36/2020  Školský zákon po novele zákonem č. 349/2020 Sb.

CERMAT: Průvodce podzimní maturitní zkouškou pro maturanty - časový rozvrh konání zkoušek, kritéria hodnocení, termíny předání výsledků, rady a doporučení k dílčím zkouškám nebo odkazy na didaktické testy z předchozích let.

Na stránce MŠMT FAQ Nejčastější dotazy se změnily informace k tématům: Rouška, Pořádání hromadných akcí, Mimořádné finance na ICT vybavení, Jídelny.

Manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Byl drobně upraven ke dni 24.8.2020. Změny jsou vyznačeny žlutým zvýrazněním textu, najdete je na stranách 2, 3, 7, 11, 14.

Ministerstvo vyhlašuje  na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti „Člověk a technika“.

Princip stanovení výše normativů soukromých a církevních středních škol a konzervatoří od roku 2021.

 
20. 8. 2020
 
Aktualizace č. 35/2020  

Plán práce na školní rok 2020/2021; Porada

 

MŠMT: Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. září. Na koho se opatření (povinné roušky ve školách a školských zařízeních) vztahuje a na koho ne.

 

Časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2020.

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 – od pondělí 3. května do pátku 7. května 2021.

Jak začíná školní rok jinde v Evropě?

Omezit setkávání dětí z různých tříd není podle zástupců školských spolků reálné.

 
10. 8. 2020
 
Aktualizace č. 34/2020  

Plán práce na jednotlivé měsíce; plán kontrolní činnosti; plán DVPP; plán práce na školní rok 2020/2021

 

 MŠMT: Dotační program na neinvestiční finanční prostředky účelově určené na zajištění maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2020.

Analýza výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

MPSV a SÚIP upozorňují: Onemocnění COVID-19 ani nařízená karanténa není pracovní úraz

 
 
18. 7. 2020
 
Aktualizace č. 33/2020  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je k 1.9.2020 opět upravena. Vyhláškou č. 319/2020 Sb., se ruší zavedení povinné přítomnosti nepedagogických pracovníků (chův, zdravotních sester) ve třídách se 4 a více dvouletými dětmi od 1. 9. 2020.

 

Informace o zápisech dětí do předškolního vzdělávání 2020. Počty zapisovaných, zapsaných, podaných žádostí o individuální vzdělávání, počty zamítnutých žádostí o zápis a počty neuzavřených zápisů, dále se člení podle věku zapisovaných dětí a podle území školy
Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2019
 
 
6.7. 2020
Aktualizace č. 32/2020  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 30.7.2020; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 1.1.2021; Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020; Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

Manuál ministerstva zdravotnictví pro pořádání táborů v době prázdnin

Chůvy u dvouletých dětí ve školách nebudou povinné. Mateřské školy nebudou mít od září povinnost zajistit pro třídy s dvouletými dětmi chůvy, jak dosud předpokládala vyhláška ministerstva školství. Ministr Robert Plaga ve čtvrtek podepsal její úpravu, podle které budou chůvy u dvouletých dětí nadále jen možností. (jde o zrušení § 5 odst. 6 a odst. 7).

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení - celá ČR.

 
29. 6. 2020
Aktualizace č. 31/2020  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 11.7. a 1.10.2020. Nejdůležitější změny – viz poslední strany zpravodaje.

Zpravodaj: FKSP – krácení příspěvku s ohledem na velikost úvazku.

Upravené podmínky nároku na ošetřovné v jsou platné do 30. června 2020, MPSV připravilo stručný přehled, jak to bude s ošetřovným po uplynutí této lhůty. Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému rozvolňování vládních opatření ministerstvo v současné době nepřipravuje návrh na prodloužení mimořádného poskytování ošetřovného.

Newsletter RVP.CZ č.7

Dovolená se bude počítat jinak, místo dnů v hodinách. Pracovní trh čeká několik důležitých změn kvůli legislativním úpravám zákoníku práce. Novela mimo jiné přinese i změnu ve výpočtu dovolené, která se nově nebude poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu, tedy počet hodin.

CERMAT: Analýza výsledků didaktických testů, klíče správných řešení.

 
22. 6. 2020
Aktualizace č. 30/2020  ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2020/2021; ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021;  Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ, co je nového v Plánu ČŠI na rok 2020/2021
 
Aktualizace č. 29/2020   Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ
Aktualizace č. 28/2020   (8.6.)

Porada, Směrnice č. 43 – spisový řád

Aktualizace č. 27/2020   (1.6.)

MŠMT - právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s účinností k 1.5.2020. Směrnice č. 15 – škola v přírodě. Směrnice č. 16 – lyžařský kurz

Aktualizace č. 26/2020  (26.5.)

Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování

Aktualizace č. 25/2020  19.5.2020

MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.

Aktualizace č. 24/2020  18.5.2020

Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Aktualizace č. 23/2020  11.5.2020

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Aktualizace č. 22/2020  4.5.2020

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

Aktualizace č. 21/2020 28.4.2020

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.

Aktualizace č. 20/2020 28.4.2020

Zpravodaj - home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

Aktualizace č. 19/2020 20.4.2020

Zpravodaj

Aktualizace č. 18/2020 13.4.2020 

MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování;

Aktualizace č. 17/2020 6.4.2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

Aktualizace č. 16/2020 30.3.2020

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.

Aktualizace č. 15/2020 29.3.2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

Aktualizace č. 14/2020 23.3.2020

Zpravodaj.

Aktualizace č. 13/2020  16.3.2020

Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií

Aktualizace č. 12/2020  12.3.2020

Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Aktualizace č. 11/2020  16.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.

Aktualizace č. 10/2020 9.3.2020

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga.

Aktualizace č. 9/2020 2.3.2020

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů. Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

Aktualizace č. 8/2020 24.2.2020

Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

Aktualizace č. 7/2020 17.2.2020

Zpravodaj - plat ředitele

Aktualizace č. 6/2020 10.2.2020

Jen zpravodaj. Co se děje při výpovědi zaměstnance.

Aktualizace č. 5/2020 3.2.2020

Jen zpravodaj.

Aktualizace č. 4/2020 27.1.2020

Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnancem během jeho dočasné pracovní neschopnosti; FKSP - upravená metodika odborů k čerpání fondu.

Aktualizace č. 3/2020 20.1.2020

Zpravodaj

Aktualizace č. 2/2020 13.1.2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí, Cestovní náhrady. Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, Metodika MŠMT k problematice konkurzů na místa ředitelů škol.

Aktualizace č. 1/2020 6.1.2020

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích..., vyhláška č. 114/2005 Sb. o FKSP, novely k 1.1.2020; Cestovní náhrady; Organizace.