PaedDr. Jan Mikáč 

                                     poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

                                                             Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol Kontakt, povinné informace, GDPR       Objednávka  

 

Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2020

 Aktualizace č. 51/2020, zřejmě letos poslední,  14. 12. 2020
 Aktualizace č. 50    7. 12. 2020
 Aktualizace č. 49    30. 11. 2020
 

 Rozeslané aktualizace

 
 
23. 11. 2020

Aktualizace č. 48/2020  Zpravodaj.

 

MŠMT: V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady, případně ostatními neinvestičními výdaji. Prosíme však školy a školská zařízení o to, aby se svými žádostmi neotálely a včas informovaly krajské úřady.

 

ČŠI: Tematická zpráva: Podpora rozvoje žáků ZŠ ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.

 

Minimální mzda v příštím roce bude 15200 Kč. Vzroste i zaručená mzda.

 

Nechci, aby se moje dítě vrátilo do školy. Co mám dělat?

 

 
 

Nudíte se?

Zkuste malovat jako váš kolega, ředitel základní školy.

Nebo si aspoň udělejte radost country kalendářem.

Nebo se aspoň koukněte na to, že ředitelování nemusí být vaší jedinou pracovní náplní.

 

16. 11. 2020

Aktualizace č. 47/2020  MŠMT: Legislativní novinky ve školním roce 2020/2021

Webové stránky MŠMT jsou v tak dezolátním stavu, že pro informace ke koronaviru musely být otevřeny nové: koronavirus.edu.cz.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020.

ČMOS PŠ: Přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době zákazu přítomnosti žáků.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Odpovědi na deset dotazů ze škol, mimo jiné na „Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?“

Aprobace neexistují, němčinář musí učit maturanty češtinu, řekl soud. Paradoxní situaci potvrdil krajský soud na konkrétním případu školy, kde se přestala vyučovat němčina a učitelka němčiny proto dostala výpověď. Jenže soud rozhodl, že ředitelka takto postupovat nemůže.

Pandemie koronaviru připraví zřejmě řadu školáků o tradiční lyžařské kurzy. Podle ředitelů je situace zatím natolik nejistá, že se do jejich zařizování raději nepouští, obavy mají i ze storno poplatků. Školy místo pobytu na horách plánují dojíždění do středisek v dostupné vzdálenosti.

NPI: On-line zdroje. Seznam zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je v 11 jazykových mutacích, je tedy vhodný i pro rodiče žáků cizinců.

Z dotazů:

Můžeme zakoupit z FKSP dárkové poukazy pro naše zaměstnance?  Bylo by jim to poskytnuto jako věcný dar. Jednalo by se o dárkové poukazy z Lídlu. Šlo by o vánoční dárky pro zaměstnance.

 

Zamýšlím se nad způsobem krácení výše úplaty a nejsem si jista, jak to bude s vánočními prázdninami - u nás budou delší než 5 dní , neb 21. a 22. 12. vyhlásila p. ředitelka ředitel. volno. Budu tedy krátit i prosinec o tyto prázdniny, pokud by jinak celý prosinec ŠD fungovala ? Dříve jsme za prázdniny úplatu nekrátili (ani jarní, podzimní či ani vánoční) ..

 

Mohu pravidlo o úplatě formulovat ve směrnici školní družiny takto? Připadá mi důležité zdůraznit, že se jedná o pracovní dny a dny vedlejších prázdnin se nepočítají:„Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů (nejedná se o dobu vedlejších prázdnin), úplata se účastníkovi poměrně sníží, a to takto: úplata bude činit 50,- Kč měsíčně.“

 

 
 
9. 11. 2020

Aktualizace č. 46/2020  

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Všechny vyhlášky, jsou doplněny jen mírně, o pravidla vracení/nevracení úplaty při distančním způsobu vzdělávání.

 

ČŠI: Tematická zpráva: Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

ČŠI zrušila zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku ZŠ na jaře 2021.

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole platné pro školní rok 2020/2021 jsou upraveny.

ČSSZ. Pro zaměstnavatele: jak správně předávat podklady k ošetřovnému a ostatním dávkám.

Z dotazů: Obracím se na Vás s dotazem k proplácení přesčasových hodin v době probíhající distanční výuky. Jedná se o pravidelné hodiny v rozvrhu, které mají vyučující evidované jako přesčasové.

Může si pedagog psát pracovní dobu od 6:15, když se škola dle oficiálních informací pro žáky a veřejnost otevírá až v 6:30?

Může být ředitelka MŠ zaměstnaná jen na poloviční úvazek?

 

Naši žáci:

„Dobrý den paní učitelko strašně se omlouvám že nechodím na online výuky ale prostě jsem blbec takže bych to chtěl asi vyřešit 2 s chovaní a jestli by mohl o tom popovídat s paní ředitelkou ale tak že by jsme se popovídali při online výuce třeba až to skonči protože nemam moc času a jsem trošku nemocnej ale nemoc ale prostě co si budem povídat kašlu tak to chci nějak už vyřešit . Tak pro zatím Naschledanou .“

 

Předplatitelům byly rozeslány e-mailem faktury

na předplatné roku 2021.

 
2. 11. 2020

Aktualizace č. 45/2020  

Porada,

Náměty na jednání pedagogické rady. Na pořadu jednání možná budou i netradiční témata – změna pravidel pro čerpání FKSP, odložení lékařských prohlídek, placení či vracení úplaty za vzdělávání, odklad voleb do školské rady, změny v evidenci pracovní doby 2021, hospitace netradičním způsobem, vnitřní předpis k poskytování dovolené.

 

Homeoffice

Doplněno o text dohody o práci z domova, který zpracovalo MŠMT. Informace ministerstva financí o poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání.

 

Ministerstvo dopravy: Stanice technické kontroly zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek. U autoškol neprobíhá výcvik ani závěrečné zkoušky.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ č. 11.

Ombudsman – Případ šikany učitelky mateřské školy a chybný postup inspektorátu práce.

Opatření, kterým se prodlužuje funkční období školské rady.  

 
 
26. 10. 2020

Aktualizace č. 44/2020  Zpravodaj

 

Vyhlášení pokusného ověřování - plnění povinné školní docházky v základních školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a vzdělávání ve středních školách s využitím kombinovaného vzdělávání, tedy s využitím technických prostředků pro vzdělávání na dálku bez osobní přítomnosti žáků. Přihlášky do 2.12.

 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 a termíny jednotné přijímací zkoušky

- vysvětlivky k přihláškám,

- informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí,

- přijímací řízení pro Gymnázium se sportovní přípravou,

- informace ke konání přijímacího řízení na SŠ uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami,

- tiskopisy přihlášek.

Věstník č. 7/2020: dodatek k normativům, stanovení dalších finančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií, seznam učebnic, odnětí schvalovací doložky, vyhlášení distančních soutěží a přehlídek 2020/2021.

 

Aktuální informace MPSV pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.

 

 
 
19. 10. 2020

Aktualizace č. 43/2020  

Směrnice č. 38 - dovolená; vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv; vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Zpravodaj - nová pravidla určování nároku na dovolenou a způsob jejího čerpání

 

Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Ministerstvo vydává metodiku k její aplikaci.

MPSV: Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.

SZÚ: Školní jídelny – 94 % přesoluje jídla.      Jeden z důvodů – vedení školy nesleduje práci školních jídelen.

Češtinu učíme dvě stě let stejně, je čas z toho vybřednout, říká autor nové příručky.

 
 
12. 10. 2020

Aktualizace č. 42/2020  

Odbory - připomínky ke znění tzv. vzorové kolektivní smlouvy, jak ji spáchaly odbory. Kolektivní smlouva - můj návrh redukuje 12 stran "vzorové" KS na 2 strany. Zpravodaj

 

 
5. 10. 2020

Aktualizace č. 41/2020  

Zpravodaj - Samostudium. Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin.

 

 
28. 9. 2020

Aktualizace č. 40/2020  

Zpravodaj - náměty na doplnění školního řádu, k distančnímu vzdělávání.

 

 
21. 9. 2020

Aktualizace č. 39/2020  

Zpravodaj

 

 
14. 9. 2020

Aktualizace č. 38/2020  

Vnitřní předpis k práci z domova při distančním vzdělávání,  Home office,  Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek, mobilních aplikací

 

 
7. 9. 2020

Aktualizace č. 37/2020  

Výklad MŠMT k pojmu „další pracoviště“ pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu; Výklad MŠMT k pojmu „pracoviště“ pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu; MŠMT – metodický list, doporučování pomůcek pro nadané a mimořádně nadané

 

 
28. 8. 2020

Aktualizace č. 36/2020  Školský zákon po novele zákonem č. 349/2020 Sb.

 

 
20. 8. 2020

Aktualizace č. 35/2020  

Plán práce na školní rok 2020/2021; Porada

 

 
10. 8. 2020

Aktualizace č. 34/2020  

Plán práce na jednotlivé měsíce; plán kontrolní činnosti; plán DVPP; plán práce na školní rok 2020/2021

 

 
18. 7. 2020

Aktualizace č. 33/2020  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je k 1.9.2020 opět upravena. Vyhláškou č. 319/2020 Sb., se ruší zavedení povinné přítomnosti nepedagogických pracovníků (chův, zdravotních sester) ve třídách se 4 a více dvouletými dětmi od 1. 9. 2020.

 

 
6. 7. 2020

Aktualizace č. 32/2020  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 30.7.2020; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 1.1.2021; Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020; Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

 

 
29. 6. 2020

Aktualizace č. 31/2020  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 11.7. a 1.10.2020. Nejdůležitější změny – viz poslední strany zpravodaje.

Zpravodaj: FKSP – krácení příspěvku s ohledem na velikost úvazku.

 

 
22. 6. 2020

Aktualizace č. 30/2020  

ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2020/2021; ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021;  Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ, co je nového v Plánu ČŠI na rok 2020/2021

 

 
15. 6. 2020

Aktualizace č. 29/2020  

Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ

 

 
8. 6. 2020

Aktualizace č. 28/2020  

Porada, Směrnice č. 43 – spisový řád

 

 
1. 6. 2020

Aktualizace č. 27/2020  

MŠMT - právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s účinností k 1.5.2020. Směrnice č. 15 – škola v přírodě. Směrnice č. 16 – lyžařský kurz

 

 
26. 5. 2020

Aktualizace č. 26/2020

Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování

 

 
19. 5. 2020

Aktualizace č. 25/2020 

MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.

 

 
18. 5. 2020

Aktualizace č. 24/2020 

Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

 
11. 5. 2020

Aktualizace č. 23/2020 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

 
4. 5. 2020

Aktualizace č. 22/2020 

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 21/2020 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 20/2020 

Zpravodaj: home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

 
20. 4. 2020

Aktualizace č. 19/2020 

Zpravodaj

 

 
13. 4. 2020

Aktualizace č. 18/2020  

MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování;

 

 
6. 4. 2020

Aktualizace č. 17/2020 

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

 

 
30. 3. 2020

Aktualizace č. 16/2020 

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.

 

 
29. 3. 2020

Aktualizace č. 15/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

 

 
23. 3. 2020

Aktualizace č. 14/2020 

Zpravodaj.

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 13/2020 

Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií

 

 
12. 3. 2020

Aktualizace č. 12/2020 

Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 11/2020 

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.

 

 
9. 3. 2020

Aktualizace č. 10/2020

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga.

 

 
2. 3. 2020

Aktualizace č. 9/2020

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů. Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

 

 
24. 2. 2020

Aktualizace č. 8/2020

Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

 

 
17. 2. 2020

Aktualizace č. 7/2020

Zpravodaj - plat ředitele

 

 
10. 2. 2020

Aktualizace č. 6/2020

Zpravodaj. Co se děje při výpovědi zaměstnance.

 

 
3. 2. 2020

Aktualizace č. 5/2020

Zpravodaj.

 

 
27. 1. 2020

Aktualizace č. 4/2020

Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnancem během jeho dočasné pracovní neschopnosti; FKSP - upravená metodika odborů k čerpání fondu.

 

 
20. 1. 2020

Aktualizace č. 3/2020

Zpravodaj

 

 
13. 1. 2020

Aktualizace č. 2/2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí, Cestovní náhrady. Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, Metodika MŠMT k problematice konkurzů na místa ředitelů škol.

 

 
6. 1. 2020

Aktualizace č. 1/2020

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích..., vyhláška č. 114/2005 Sb. o FKSP, novely k 1.1.2020; Cestovní náhrady; Organizace.