PaedDr. Jan Mikáč 

                                     poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

                                                             Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol Kontakt, povinné informace, GDPR       Objednávka  

 

Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2021

 Aktualizace č. 41/2021    9. 11. 2021 
 Aktualizace č. 40/2021    2. 11. 2021  Porada
 

 Rozeslané aktualizace 2021

  25. 10. 2021

 Aktualizace č. 39/2021  

Cestovní náhrady - změna k 19.10. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací - nové povolání.  Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Nové nařízení vlády ruší letité n.v.č. 495/2001 Sb.

 

Min. financí: Informace o výši prostředků, které obce získávají z rozpočtového určení daní na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ.

MPSV: Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy).
MPSV: Jak je to s ošetřovným v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou

Min. zdravotnictví: Používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti. Respirátory na hromadných akcích i kratší platnost testů. 

Neočkovaní učitelé budou muset mít ve výuce respirátory, žáci ne. Zástupci školských asociací nemají výhrady proti tomu, aby neočkovaní učitelé nosili ve výuce respirátory.

  18. 10. 2021

 Aktualizace č. 38/2021  

Prázdniny - Připomenutí, jak lze organizovat činnosti pedagogů o prázdninách.

Zpravodaj, zvláštní témata: Dokumentace vyžadovaná ČŠI pro inspekční činnost v MŠ, říjen 2021.  Ředitelské volno, důvody

Stanovisko MŠMT k nároku na dotovaný oběd v době karantény. Stanovisko k pitnému režimu.

 

ˇˇSI vydává metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení. Pod nejapným a neurčitým pojmem „náročné chování“ inspekce rozumí „chování dětí, které se výrazně odlišuje od očekávaného chování pro daný věk a negativně ovlivňuje učení a vztahy ve škole“.

 

Námět na činnost- Poučení žáků o riziku pro chodce v nastávajícím podzimním období.

 

Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na profesi asistentů pedagoga, kterého se v říjnu  zúčastnilo 663 respondentů.

 

Z dotazů:

Potřebuji předat výpověď ve zkušební době. Údaj o tříměsíční zkušební době je zakomponován          v pracovní smlouvě. Lze dát výpověď s účinnosti od druhého dne, kdy výpověď předám? 

 

Náš žák hrubě porušil školní řád. Můžeme mu již teď navrhnout sníženou známku z chování s tím, že mu bude udělena a zapsána v pololetí?

 

Paní inspektorka ČŠI požadovala, aby všichni, kteří vybírají peníze (i nízké částky) měli uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti.

 

Máme od letošního roku upravenou provozní dobu MŠ a začátek pracovní doby paní učitelky na ranní směně je 5:45. Ranní směnu má každá učitelka cca 1 týden v měsíci. Řeším jakým způsobem zaplatit příplatek za noční směnu. Pro nás nejjednoduší by bylo v platovém výměru dát položku paušální příplatek za práci v noci např. 300Kč

 

  11. 10. 2021

 Aktualizace č. 37/2021  

 Zpravodaj.

Aktuální metodika pro ZŠ v Šablonách III

Základní školy ukončují aktivity v projektech   Šablony II. a postupně přecházejí na plnění aktivit v projektech Šablony III. K dispozici je soubor metodických materiálů pro realizaci jednotlivých aktivit. Metodika, realizace a vykazování aktivit  v Šablonách III je velice podobná předcházející výzvě, ale v detailech se liší.

 

Hrou k jazykovým dovednostem (hypertextové odkazy fungují pouze u odběratelů Kartotéky) dětí předškolního věku (publikace pro MŠ). Praktický průvodce pedagoga; věnuje se vymezení hlavního pojmu dítě s odlišným mateřským jazykem, nutné přípravě pedagoga před nástupem takového dítěte do třídy, nabízí soubor osvědčených her.

 

Fulbright Czech Republic. (hypertextové odkazy fungují pouze u odběratelů Kartotéky) Hledáme střední školy pro 30 asistentů do výuky angličtiny. Školy mohou podat přihlášku do 31. 12. 2021. 

 

Brožura: Holky v síti. (hypertextové odkazy fungují pouze u odběratelů Kartotéky) Jak se chovat v prostředí (a)sociálních médií.

 

 Z dotazů:

Ve zkušební lhůtě jsem rozvázala pracovní poměr s asistentkou, po třech týdnech bez udání důvodu (i když důvodů bylo mnoho). Nyní jsem zvaná na „kobereček“ na Radu obce, prý tam bude i dotyčná paní a vše bych měla vysvětlit. Pozvání jsem zdvořile odmítla.

 

  4. 10. 2021

 Aktualizace č. 36/2021  

 Zpravodaj. Organizace - zavedení letního času. Vyhláška č. 350/2021 Sb. 

 V rámci kampaně BESIP a sítě optik si lidé            v říjnu mohou zdarma zkontrolovat zrak. Podle BESIP nemá v ČR správnou korekci zraku skoro polovina řidičů a pětina o své oční vadě ani neví.

 

 Newsletter RVP.CZ na říjen.

 

 Podzimní veletrhy a přehlídky vzdělávání,    výstavy a burzy v jednotlivých krajích.

 

 ČSSZ: Informace o předčasném odchodu do  důchodu. Zjistěte, jestli na něj máte nárok a jaké podmínky musíte splnit, abyste jej získali.

 

 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 27. září. K tomu vydává MŠMT informace o provozu škol a školských zařízení platné od 30.9.2021. Školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro děti, žáky nebo studenty dané školy je v zásadě možné konat bez dokládání OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) i tam, kde jinak obecně doložení OTN musí provozovatelé vyžadovat. Týká se to škol v přírodě, návštěv divadel, galerií, muzeí, hradů, zámků, ZOO apod. 

 

 Výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2020 (168 stran).

 

 Opatření ministra školství, kterým se mění     vybrané rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělání. Povinnost upravit školní vzdělávací programy byla školám uložena již v srpnu, nynější drobná úprava je provedena na základě podnětů ze škol.

 

  27. 9. 2021

 Aktualizace č. 35/2021  

Zpravodaj  

Velmi zajímavý pohled Českého statistického úřadu na české školství: Proč už nepřibývá dětí ve školkách. Základní přehled o základních školách. Počet žáků středních škol se bude zvyšovat. Učitelé vydělávají o 60 % víc než v roce 2015.

 

Asistenti pedagoga. Zapojte se do dotazníkového šetření k připravovanému Standardu činností  asistenta pedagoga.

 

Školní stravování, právní předpisy a financování - on-line webinář pro školní jídelny.

 

EDUin: Počet dětí s poruchami chování se za posledních pět let ve školách zdvojnásobil.       Systém podpory ale není na tyto žáky připravený.

 

Z dotazů:

S nejmenovanou ZUŠ jsme se nedokázali dohodnout, co to je „oddělení ZUŠ“. Tvrdila, že nikdy žádné oddělení neměli a pedagogové proto žádný zvláštní příplatek (podle § 129 ZP a podle nařízení vlády o platových poměrech) nepobírali. Dotazovala se, zda to lze chápat tak, že může vedoucí předmětových komisí „přejmenovat“ v organizačním řádu na „vedoucí oddělení“ s tím, že by „oddělení ZUŠ“ i nadále vykonávalo činnost předmětových komisí, vedoucí by nadále svolávali jednání a řídili jejich účastníky, a za tuto činnost by jim byl poskytován zvláštní příplatek.

 

  20. 9. 2021

 Aktualizace č. 34/2021  

Plat – příplatky

Jde o nový soubor, ale staronový text, který byl vytvářen a postupně zveřejňován v mých Zpravodajích v první polovině roku 2021. Kvůli snadnějšímu vyhledávání informací jsem celý tehdejší seriál shrnul do jediného textu. Posílám jej i proto, že k 1.9.2021 jsem přepracoval část o zvláštním příplatku, kde došlo k podstatným změnám v nařízení vlády o platových poměrech u třídních učitelů.

 

Termíny maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 - 2.- 5. května 2022.

 

Propozice soutěží žáků ZUŠ pro 2021/2022.

 

Databáze projektů dobré praxe za oblast dopravní výchovy v rámci celé ČR shrnuje nejlepší tipy na osvědčené projekty, webové portály, výukové a metodické materiály, edukační spoty,       tematické soutěže a podobně.

 

ANO a ČSSD opět oddálily schvalování zákona o učitelích.

 

Z dotazů:

Při nastavování osobních příplatků jsme narazili s paní ekonomkou na problém – krátí se osobní příplatek k výši úvazku anebo se může nastavit, že ho nekrátíme. Zvláštní příplatky se krátí. Nějak jsme se do toho zamotali.

 

Jsme málotřídní škola se dvěma třídami a dvěma učitelkami. Je tedy možné příplatek použít pro každou učitelku nebo je to myšleno jako jeden příplatek pro celou málotřídku?

 

  13. 9. 2021

 Aktualizace č. 33/2021  

 Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 13. 9. 2021. Volno zaměstnancům k očkování. Výsledky podzimních maturit, klíče správných řešení. Školní stravování. Propozice soutěží ZUŠ. Atd. Atd.

 

Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 13. 9. 2021

 

Výzva na podporu ústředních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021. Stejná výzva na podporu okresních a krajských kol.

 

CERMAT:

Výsledky společné části maturitní zkoušky po podzimním zkušebním období 2021.

Klíče správných řešení didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky.

 

Propozice soutěží žáků ZUŠ pro 2021/2022.

 

 Z dotazů:

Rád bych měl jasno v platbách za učebnice (od žáků). Za co může škola vybírat a za jakých podmínek - učebnice, pracovní sešity, atlasy. Já mám za to, že za učebnice ne, za pracovní sešity snad, ale za určitých podmínek, atlasy nevím. Lze to nějak stručně a jasně formulovat?

 

S mojí učitelkou jsem se dohodla na ukončení pracovního poměru dohodou k 22.8.2021. Ukázalo se však, že učitelce v srpnu, kdy byla naše mateřská škola uzavřena z důvodu dovolené, chyběla dovolená, a tak dostala 4 dny neplaceného volna. Učitelka mně nyní doslova (zatím jen slovně) vyhrožuje soudním řízením, že jsem neměla právo dát jí neplacené volno, když mi nepodepsala Žádost o poskytnutí neplaceného volna.

 

Rodiče dětí samostatné jednotřídní MŠ, i zřizovatel chtějí založit školskou radu. Vím, že pro nás není povinná. Je možné ji zřídit a za jakých podmínek? Pokud já, ředitelka MŠ, o to nemám zájem, mám nějakou šanci? :) 

 

Chci se zeptat ohledně příplatku za třídnictví. Teď je nově v rozmezí od nejnižší částky 1500 do 3000 Kč za třídu. Jsme málotřídní škola. Když máme ve třídě 3. ročníky (3., 4. a 5. ročník) může to být bráno 3 ročníky krát 3000,- tj. 9000,-?

 

 Průměrný starobní důchod se od prvního ledna 2022 zvýší o 805 korun. Modelové příklady pro částky od 8 000 Kč až do 24 000 Kč najdete ZDE.
 Výborný materiál Kraje Vysočina pro zařízení školního stravování – vše, co se školního a      „závodního“ stravování týká.
 
  31. 8. 2021

Aktualizace č. 32/2021  

 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech - změna k 1.9.2021. Vnitřní platový předpis

 

  25. 8. 2021

Aktualizace č. 31/2021  

Doučování. Zpravodaj. MŠMT - RVP předškolního vzdělávání, opatření, kterým se RVP mění, dopis

 

 
  16. 8. 2021

Aktualizace č. 30/2021  

Plán kontrolní činnosti; Plán práce na školní rok; Plán dlouhodobý (koncepce rozvoje); Plán DVPP; Minimální preventivní program; Školní preventivní strategie; Plán čerpání dovolené; zpravodaj.

 

 
  9. 8. 2021

 Aktualizace č. 29/2021  

FKSP; Rejstřík; Předávací protokol; Ministerstvo zdravotnictví, doporučení pro zahájení školního roku 2021/2022; zpravodaj.

 

 
  20. 7. 2021

 Aktualizace č. 28/2021   Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování; Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

  5. 7. 2021

 Aktualizace č. 26/2021   ČŠI: Plán hlavních úkolů na rok 2021/2022. Kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na rok 2021/2022.

  21. 6. 2021

 Aktualizace č. 25/2021   Porada - náměty na jednání poslední pedagogické rady

 

 
  14. 6. 2021

 Aktualizace č. 24/2021   Porada - náměty na jednání poslední pedagogické rady

 

 
  7. 6. 2021

 Aktualizace č. 23/2021   Zpravodaj.

 

 
  31. 5. 2021

 Aktualizace č. 22/2021   Zpravodaj.

 

 
  24. 5. 2021

 Aktualizace č. 21/2021   Zpravodaj.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání; Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku; Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

 
  17. 5. 2021

 Aktualizace č. 20/2021   Zpravodaj.

 
  10. 5. 2021

 Aktualizace č. 19/2021   Zpravodajpříplatek za práci v sobotu a v neděli

 

 
  3. 5. 2021

 Aktualizace č. 18/2021   Zpravodaj  

 

 
  26. 4. 2021

 Aktualizace č. 17/2021   Zpravodaj - odměna za pracovní pohotovost. Vyhláška č. 84/2005 Sb. o stravování 

 

 
  19. 4. 2021

 Aktualizace č. 16/2021   Zpravodaj

 

 
  12. 4. 2021

 Aktualizace č. 15/2021   ZpravodajPříplatek za práci přesčas.

 

 
  6. 4. 2021

 Aktualizace č. 14/2021   ZpravodajPorada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. MŠMT - návrat dětí do škol v dubnu.

 

 
  29. 3. 2021

 Aktualizace č. 13/2021   Zpravodaj  - příplatek za noční práci. Administrativa. Zřizovatel. Školský zákon. Zákon o správním řízení.

 

 
  22. 3. 2021

 Aktualizace č. 12/2021   Zpravodaj. Tematická zpráva ČŠI: "Distanční vzdělávání v základních a středních školách."

 

 
  15. 3. 2021

 Aktualizace č. 11/2021   Zpravodaj je věnován problematice osobního příplatku.

 

 
  8. 3. 2021

 Aktualizace č. 10/2021   Zpravodaj.

 

 
  1. 3. 2021

 Aktualizace č. 9/2021   Organizace; Pracovní náplně; Zpravodaj je věnován problematice specializačního příplatku.

 

 
 22. 2. 2021

Aktualizace č. 8/2021   Organizace školního roku 2022/2023; Zpravodaj

 

 
 15. 2. 2021

Aktualizace č. 7/2021   Zpravodaj: Příplatek za rozdělenou směnu; MŠMT, Primární prevence v období uzavření škol; Přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV; MPSV: Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

 
 8. 2. 2021

Aktualizace č. 6/2021  MŠMT: Koncepce BOZ 2021-2023, Přehled opatření 2021 - 2023; Zpravodaj: Úvod k seriálu Příplatky

 
 
 1. 2. 2021

Aktualizace č. 5/2021  Zpravodaj. RVP základního vzdělávání v nové úpravě - staženo z webu MŠMT ZDE

 

 
 25. 1. 2021

Aktualizace č. 4/2021  Zpravodaj - problematika stupňů řízení podle § 124 zákoníku práce a příplatků za vedení.

 

 
 18. 1. 2021

Aktualizace č. 3/2021  Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Dary, Metodický pokyn MŠMT k pedagogické intervenci. Zpravodaj.

 

 
 11. 1. 2021

Aktualizace č. 2/2021  Zpravodaj: Lze výši příspěvku z FKSP diferencovat s ohledem na výši úvazku?

 

 
 1. 1. 2021

Aktualizace č. 1/2021  

Cestovní náhrady, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, Nařízení vlády č. 341/2005 Sb., o platových poměrech, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; Zpravodaj - minimální a zaručená mzda 2021 ve vztahu k nové platové tabulce.    

 

 

 Rozeslané aktualizace 2020

 
 14. 12. 2020

Aktualizace č. 51/2020  Zpravodaj.    

 

 
7. 12. 2020

Aktualizace č. 50/2020  Zpravodaj.    

 

 
30. 11. 2020

Aktualizace č. 49/2020  Zpravodaj. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.    

 

 
23. 11. 2020

Aktualizace č. 48/2020  Zpravodaj.

 

 
16. 11. 2020

Aktualizace č. 47/2020  MŠMT: Legislativní novinky ve školním roce 2020/2021

 
9. 11. 2020

Aktualizace č. 46/2020  

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

 
2. 11. 2020

Aktualizace č. 45/2020  

Porada, Homeoffice

 

 
26. 10. 2020

Aktualizace č. 44/2020  Zpravodaj

 

 
19. 10. 2020

Aktualizace č. 43/2020  

Směrnice č. 38 - dovolená; vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv; vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Zpravodaj - nová pravidla určování nároku na dovolenou a způsob jejího čerpání

 

 
12. 10. 2020

Aktualizace č. 42/2020  

Odbory - připomínky ke znění tzv. vzorové kolektivní smlouvy, jak ji spáchaly odbory. Kolektivní smlouva - můj návrh redukuje 12 stran "vzorové" KS na 2 strany. Zpravodaj

 

 
5. 10. 2020

Aktualizace č. 41/2020  

Zpravodaj - Samostudium. Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin.

 

 
28. 9. 2020

Aktualizace č. 40/2020  

Zpravodaj - náměty na doplnění školního řádu, k distančnímu vzdělávání.

 

 
21. 9. 2020

Aktualizace č. 39/2020  

Zpravodaj

 

 
14. 9. 2020

Aktualizace č. 38/2020  

Vnitřní předpis k práci z domova při distančním vzdělávání,  Home office,  Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek, mobilních aplikací

 

 
7. 9. 2020

Aktualizace č. 37/2020  

Výklad MŠMT k pojmu „další pracoviště“ pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu; Výklad MŠMT k pojmu „pracoviště“ pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu; MŠMT – metodický list, doporučování pomůcek pro nadané a mimořádně nadané

 

 
28. 8. 2020

Aktualizace č. 36/2020  Školský zákon po novele zákonem č. 349/2020 Sb.

 

 
20. 8. 2020

Aktualizace č. 35/2020  

Plán práce na školní rok 2020/2021; Porada

 

 
10. 8. 2020

Aktualizace č. 34/2020  

Plán práce na jednotlivé měsíce; plán kontrolní činnosti; plán DVPP; plán práce na školní rok 2020/2021

 

 
18. 7. 2020

Aktualizace č. 33/2020  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je k 1.9.2020 opět upravena. Vyhláškou č. 319/2020 Sb., se ruší zavedení povinné přítomnosti nepedagogických pracovníků (chův, zdravotních sester) ve třídách se 4 a více dvouletými dětmi od 1. 9. 2020.

 

 
6. 7. 2020

Aktualizace č. 32/2020  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 30.7.2020; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 1.1.2021; Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020; Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

 

 
29. 6. 2020

Aktualizace č. 31/2020  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 11.7. a 1.10.2020. Nejdůležitější změny – viz poslední strany zpravodaje.

Zpravodaj: FKSP – krácení příspěvku s ohledem na velikost úvazku.

 

 
22. 6. 2020

Aktualizace č. 30/2020  

ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2020/2021; ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021;  Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ, co je nového v Plánu ČŠI na rok 2020/2021

 

 
15. 6. 2020

Aktualizace č. 29/2020  

Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ

 

 
8. 6. 2020

Aktualizace č. 28/2020  

Porada, Směrnice č. 43 – spisový řád

 

 
1. 6. 2020

Aktualizace č. 27/2020  

MŠMT - právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s účinností k 1.5.2020. Směrnice č. 15 – škola v přírodě. Směrnice č. 16 – lyžařský kurz

 

 
26. 5. 2020

Aktualizace č. 26/2020

Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování

 

 
19. 5. 2020

Aktualizace č. 25/2020 

MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.

 

 
18. 5. 2020

Aktualizace č. 24/2020 

Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

 
11. 5. 2020

Aktualizace č. 23/2020 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

 
4. 5. 2020

Aktualizace č. 22/2020 

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 21/2020 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 20/2020 

Zpravodaj: home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

 
20. 4. 2020

Aktualizace č. 19/2020 

Zpravodaj

 

 
13. 4. 2020

Aktualizace č. 18/2020  

MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování;

 

 
6. 4. 2020

Aktualizace č. 17/2020 

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

 

 
30. 3. 2020

Aktualizace č. 16/2020 

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.

 

 
29. 3. 2020

Aktualizace č. 15/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

 

 
23. 3. 2020

Aktualizace č. 14/2020 

Zpravodaj.

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 13/2020 

Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií

 

 
12. 3. 2020

Aktualizace č. 12/2020 

Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 11/2020 

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.

 

 
9. 3. 2020

Aktualizace č. 10/2020

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga.

 

 
2. 3. 2020

Aktualizace č. 9/2020

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů. Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

 

 
24. 2. 2020

Aktualizace č. 8/2020

Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

 

 
17. 2. 2020

Aktualizace č. 7/2020

Zpravodaj - plat ředitele

 

 
10. 2. 2020

Aktualizace č. 6/2020

Zpravodaj. Co se děje při výpovědi zaměstnance.

 

 
3. 2. 2020

Aktualizace č. 5/2020

Zpravodaj.

 

 
27. 1. 2020

Aktualizace č. 4/2020

Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnancem během jeho dočasné pracovní neschopnosti; FKSP - upravená metodika odborů k čerpání fondu.

 

 
20. 1. 2020

Aktualizace č. 3/2020

Zpravodaj

 

 
13. 1. 2020

Aktualizace č. 2/2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí, Cestovní náhrady. Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, Metodika MŠMT k problematice konkurzů na místa ředitelů škol.

 

 
6. 1. 2020

Aktualizace č. 1/2020

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích..., vyhláška č. 114/2005 Sb. o FKSP, novely k 1.1.2020; Cestovní náhrady; Organizace.