PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah      Objednávka  

Předplatné Kartotéky za výhodnějších podmínek. Při objednávce za cenu ročního předplatného nyní získáte předplatné na 14 měsíců, do 31.12.2020.

Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 

 Plán aktualizací do konce roku 2019

 16.12. 2019  VYJDE Aktualizace č. 49/2019 V oblasti platů čekají školství zlaté časy. Přesto některé školy avizují, že s prostředky přidělenými novým způsobem financování nevyjdou. Podíváme se proto na situaci, kdy dojde ke snížení objemu prostředků na platy, jaké má ředitel možnosti a jejich právní aspekty.
   9.12. 2019  VYJDE Aktualizace č. 48/2019  K 1.1.2020 se zvýší minimální mzda i zaručená mzda. Porovnání s novými platovými tabulkami, odměnami u DPP a DPČ, jak se plat doplácí do úrovně zaručené mzdy.
   2.12. 2019  VYJDE Aktualizace č. 47/2019 
 25.11. 2019  VYJDE Aktualizace č. 46/2019  K 1.1.2020 budete vystavovat nové platové výměry. Připomeneme si některá pravidla i časté chyby.
 18.11. 2019  VYJDE Aktualizace č. 45/2019
 11.11. 2019  VYJDE Aktualizace č. 44/2019
   4.11. 2019  VYJDE Aktualizace č. 43/2019 FKSP – příprava rozpočtu a zásad čerpání 
 28.10. 2019  VYJDE Aktualizace č. 42/2019 Odbory - pokud máte kolektivní smlouvu s odbory uzavřenu na kalendářní rok, pak dva měsíce před uplynutím její platnosti začíná oficiální období pro vyjednávání o její nové podobě. Posílám rozbor problematického textu, který ředitelům škol vnucují odbory s mým upozorněním na problémy, kterým budete čelit, pokud takovouto smlouvu podepíšete.
 21.10. 2019  VYJDE Aktualizace č. 41/2019 Jak to bude v příštím roce s nadtarifními složkami platu, je stále ve hvězdách. Uvádím proto pár poznámek k osobním příplatkům - zda je poskytovat, nebo ne. Jak na jejich rušení, změny, snižování, aby si zaměstnanci nestěžovali.
 
 

 Rozeslané aktualizace 2019

 14.10. 2019
 Předplatné Kartotéky za výhodnějších podmínek. Při objednávce za cenu ročního předplatného nyní získáte předplatné na 14 měsíců, do 31.12.2020.

Klikněte nahoře na OBJEDNÁVKA.

 Výzva Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství k zakládání stávkových výborů.
 Dopis školských odborů ředitelům škol a školským zařízením
 
Z dopisu předsedy ČMOS PŠ Františka Dobšíka vybíráme: "Na dnešním jednání Předsednictva ČMOS PŠ bylo vedení svazu zmocněno k vyhlášení stávky v případě, že naše stanovisko k novele nařízení vlády č.341/2017 Sb., resp. k tarifní tabulce pedagogických pracovníků, nebude zohledněno. Požadujeme stanovit stupnici platových tarifů tak, že se zvýší o 10 %. Naše stanovisko vychází z podkladů MŠMT ČR, z vyjádření a nesystémových kroků ministra Plagy, ze kterých vyplývá, že financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno. Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům."
Autentická reakce ředitelky mateřské školy na jednání s premiérem, kterou bezprostředně po jednání publikovala na sociální síti Facebook ve skupině Ředitelky a ředitelé mateřinek.
 
 
 10.10. 2019
 Aktualizace č. 40/2019  Vychází dnes, v mimořádném termínu, s informacemi k vlajkové výzdobě v době státního smutku. A ve zpravodaji - nejdůležitější zásady pro čerpání volna na samostudium.
 Aktuální vzdělávací nabídka SŠ a VOŠ pro rok 2020/2021.
 Platy u všech učitelů prostě o slíbených 10% neporostou, zcela jistě ne na všech školách.
 Ministr školství píše asociacím ředitelů a ČMOS pracovníků ve školství o nedostatku peněz pro nepedagogické pracovníky.
 MŠMT vydává aktualizovanou verzi dokumentu Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti. Druhá verze materiálu, poprvé vyšel v roce 2018. Řeší dosud různě vykládané sporné situace.
 Školní družina. Ve zpravodaji - nejdůležitější zásady pro čerpání dovolené. Kdo určuje čerpání, kdy se dovolená čerpá, co s nevyčerpanou dovolenou, zaokrouhlování, proplácení.
 
 7.10. 2019
Aktualizace č. 39/2019 Školní družina. Ve zpravodaji - nejdůležitější zásady pro čerpání dovolené. Kdo určuje čerpání, kdy se dovolená čerpá, co s nevyčerpanou dovolenou, zaokrouhlování, proplácení.
 Celé Česko se může pustit do sázení stromů. MŽP spouští unikátní program.
 Rozvojový program MŠMT na rok 2020 „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou“.
 MŠMT vydalo informace žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2019.
 Věstník MŠMT č. 6/2019. Seznam dalších schválených učebnic. Doplnění normativů neinvestičních výdajů 2019 soukromých škol. Informace o zrušení předpisu: „MŠMT ruší informaci o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne (č.j. 17878/2011-22 ze dne 14.6.2011), která byla ve Věstníku publikována v srpnu 2011. Uvedená skutečnost, kdy mateřské školy na určitý časový úsek suplují činnost školní družiny, je z hlediska právního řádu nepřípustná.“
 Ministerstvo určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.
 
 1.10. 2019
 Aktualizace č. 38/2019; vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
30.9. 2019
Aktualizace č. 37/2019  Mateřská škola - doplněno o odpovědi MŠMT na nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání. Zpravodaj - problematika organizace činnosti školy a zaměstnanců v době vedlejších prázdnin – jak je to s dovolenou a samostudiem, zda práce ve škole nebo doma, co s nárokem na závodní a školní stravování, atd.
 Z dotazů

Máme s Krajským úřadem mírný spor o počtu hodin u metodika ICT, protože k 30.9.2019 budeme vykazovat přesně 300 žáků. V nařízení vlády je napsáno „do 300“ – my si myslíme, že má mít snížený úvazek o 4 hodiny, protože „do 300“ je 299. Kraj tvrdí, že je to včetně 300.

Během měsíce října ukončí učitelka studium – Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů ..  . Má nárok na specializační příplatek již od 1.10.2019? Pověřena výkonem této funkce je od 1.9.2019.

Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě úvazek rozvržený pouze na 2 dny v týdnu (přímá i nepřímá PD), vím, jak je to s nárokem na dovolenou (1 týden dovolené = 2 dny dovolené), ale nevím, jestli se to vztahuje i na FKSP (příspěvek na stravné). Pokud odebírá obědy každý den v týdnu ve škole, tak má nárok na příspěvek každý den, nebo jen na dva dny, ve kterých pracuje ve škole?

 Newsletter č. 10 Metodického portálu RVP.CZ
 K navyšování platů učitelů. Ministr nabízí nominální částku, což je taky určitá jistota. A možná nechce jít výše než 7,5 % (resp. 2250 Kč na hlavu), neb prostě ví, že to ve státním rozpočtu (při započtení navýšení počtu učitelů nemá pokryto). A možná proto částka spadla nejdříve z 15 % na 10 % a nyní na údajných 7,5 %.
  MŠMT - výzva k poskytnutí dotace na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2020. Žádosti se podávají do 18.10.
 
23.9.2019
 Aktualizace č. 36/2019 Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů škol a školských zařízení.  Jde sice o materiál pro školy zřizované MŠMT, ale protože je to jeden z velmi mála materiálů k hodnocení ředitelů, dá se očekávat, že se jím budou inspirovat i jiní zřizovatelé.

 Ve zpravodaji se věnuji aktuálnímu tématu - problematice dodatečných odkladů povinné školní docházky. Kdy je lze uplatnit, kolikrát, rozdíl mezi běžným a dodatečným odkladem.

 Šok pro rodiče. Tříletý chlapec odešel sám ze školky domů, přišel domů přes dvě frekventované silnice.
 Školka ztratila dítě. Přišli na to až rodiče, kteří si ho chtěli vyzvednout.
 Za ruku zlomenou při tělocviku dostane student šest set tisíc, rozhodl soud. Třináctiletý chlapec si zlomil ruku v říjnu 2014 při hodině tělocviku, na níž nebyl přítomen pedagog.
 MŠMT aktualizovalo text Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání.
  Na svém webu MŠMT upozorňuje, že ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Tu již máte, posílal jsem ji 2.9. v Aktualizaci č. 33.
 MŠMT vyhlašuje pro rok 2020 programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Žádat o dotaci mohou do 31.10.2019 spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností. Celková alokace výzvy je 236 milionů korun, minimální výše dotace je 100 000 Kč.
 
 16.9.2019
 Aktualizace č. 35/2019 jen zpravodaj
 Cermat - klíče správných řešení zkoušek konaných formou didaktického testu v podzimním zkušebním období 2019.
 Koalice se dohodla na růstu mezd ve veřejné sféře od začátku příštího roku. Všichni dostanou navíc 1 500 korun do tarifů, zrušena bude nejnižší tabulka tarifů. Jen učitelé dostanou podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO přidáno deset procent, není zatím jasné kolik z toho půjde do tarifů.  MPSV k tomu uvádí některé konkrétní údaje o navýšení platu školníkům, kuchařkám apod. Také důchodci si polepší.
 Cermat - nejdůležitější termíny zveřejňování dokumentů a analýz týkajících se jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a Matematiky+ konaných v roce 2019.
 ČŠI: Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019.
 ČMOS PŠ. Zásadní připomínky školských odborů k návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
 
 9.9.2019
 Aktualizace č. 34/2019 jen zpravodaj
 Newsletter RVP.CZ č. 9/2019
 Dne 1. září 2019 byl spuštěn nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese https://cermat.cz. Web je rozdělen do čtyř samostatných tematických celků, ve kterých naleznete kromě informací o činnosti samotného Centra i nejdůležitější informace o maturitní zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a analytických výstupech, které Centrum zpracovává.
 Informace z jednání školské tripartity: stav přípravy rozpočtu, návrh MŠMT a nesouhlas odborů, nárůsty platů jak pedagogických i nepedagogických pracovníků za první pololetí 2019 jsou výrazně pod slibovaným navýšením o 15 % a 10 %. V září by měly být zveřejněny návrhy změn v.č. 27/2016 Sb. a n.v.č. 75/2005 Sb
 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky formou didaktického testu. Formulář žádosti.
 Věstník č. 5/2019. Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020.
 Věstník č. 4/2019. Kvalifikační a hodnotící standardy. Schválené učebnice.
 Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 soukromých škol.
 Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost církevních škol.
 
 2.9.2019
Aktualizace č. 33/2019  Plán práce na jednotlivé měsíce školního roku, Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, Organizace, MŠMT - metodický pokyn k odměňování 2019
 Agresivita dětí roste v celém Česku, stejně tak brutalita jejich útoků. Ministerstvo školství chce rváče trestat ve školách. Údajně vzniká metodický pokyn.
 Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro podzimní zkušební období 2019. Harmonogram, rady a doporučení ke konání jednotlivých zkoušek, termíny zveřejnění výsledků a informace       k podání žádosti o přezkum.
 MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.
 Novinky ve školním roce 2019/2020.
 
 27.8.2019
 Aktualizace č. 32/2019  Metodiky stanovení PHmax a PHAmax pro předškolní, základní, střední vzdělávání a pro školní družinu – verze 2
 Subjektivní vnímání proměny role ředitele školy a obtížné prvky výkonu této profese.
 České vysoké školy bojují s vysokou studijní úmrtností. Loni bylo v prvním a druhém ročníku veřejných i soukromých vysokých škol neúspěšně ukončeno 49 procent studií.
 
 24.8.2019
  Aktualizace č. 31/2019  PORADA
 Výklad MŠMT k „dalšímu pracovišti MŠ“, pro účely výpočtu PHmax mateřské školy.
 Hlavní výstupy z Mimořádného šetření MŠMT ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Deprimující údaje o stavu našeho školství.
 Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění. Studie se opírá o názory absolventů VOŠ 8 let od ukončení studia.
 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním. Absolventy z hlediska získání zaměstnání nelze prý označit jako ohroženou skupinu, naopak situace je pro ně velice příznivá, zřejmě nejlepší v novodobé historii.
  Žákovský průvodce maturitní zkouškou – podzimní zkušební období 2019.
 Výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2018.
 
 12.8.2019
 Aktualizace č. 30/2019  Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin; Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací ... činnosti; Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání; Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 MŠMT připravuje aktualizaci metodického výkladu k odměňování ve školách.
 Strategie vzdělávací politiky 2020.
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023.
 Propozice soutěží ZUŠ 2019/2020.
 Ombudsmanka: Úřad práce lze požádat i o výdaje na školáka. Úřad práce lze požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci na výdaje na školáka. Řada rodičů-samoživitelů a nemajetných rodin o této možnosti neví. Celková částka vyplacená jedné rodině za kalendářní rok může být maximálně 34 100 Kč.
 
29.7.2019
 Aktualizace č. 29/2019  Normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ, KON a VOŠ zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. Plány - dlouhodobý, DVPP, kontrolní činnosti, na školní rok.
 Termíny přijímání žádostí o udělení akreditací v systému DVPP v roce 2020.
 MŠMT: Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií na konzervatoři realizovaných na základě doložení získání úplné profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb.
 
 

 

 

logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logologo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

  

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank