PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
 1.11. Poštou vám bude zasláno CD s aktuální verzí Kartotéky, případně si ji budete moci stáhnout z webu.
 22. 10. 2018 vyjde Aktualizace - č. 39/2018
 15. 10. 2018 Bulletin NIDV č. 3/2018 z října je věnován vzdělávání dětí/žáků cizinců.
 15. 10. 2018 Asociace školních sportovních klubů ČR v současné době připravuje na rok 2019 sportovní projekt Sportuj ve škole, pohybový program určený pro 1. stupeň jednoho tisíce základních škol, který navazuje na projekt Hodina pohybu navíc. Školy budou do projektu zařazeny dle data zaslání přihlášky. Registrace bude ukončena při naplnění kapacity (1000 škol) pro rok 2019. 
 15. 10. 2018 Platy ve školství za první pololetí 2018. Průměrné měsíční mzdy/platy zaměstnanců regionálního školství meziročně vzrostly o 13,8 % (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování), u učitelů regionálního školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) meziročně vzrostly o 13,4 %. Průměrná měsíční mzda/plat učitelů v regionálním školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) dosáhla 33 368 Kč. Porovnáváme-li průměrné měsíční mzdy/platy ve školství s průměrnou mzdou všech zaměstnanců v celé ČR, pak průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství (veřejných zřizovatelů placených ze státního rozpočtu včetně ESF) za 1. – 2. čtvrtletí 2018 činí 90,6 % celorepublikového průměru. V případě učitelů regionálního školství (placených ze státního rozpočtu včetně ESF) se jednalo o 107,7 % celorepublikového průměru…
 15. 10. 2018 Z vašich mailů:  V úterý jsem byl na konferenci v Praze, kde vystupoval se svým příspěvkem pan 1. náměstek ČŠI Ondřej Andrys a mluvil o kvalitě a hodnocení vzdělávání u nás na základě testování a zjišťování výsledků... Říkal, že školství na I. stupni se konečně dostává na úroveň roku 1995 !!!, což o II. stupni a středním školství se nedá říct ani náhodou a uváděl faktory...Musím říct, že jsem zíral:-)
 15. 10. 2018  Aktualizace - č. 38/2018 Dotazy, samé dotazy:

Asistentovi pedagoga jsem uvedl v rozvržení pracovní doby: Ve dnech čerpání studijního volna budete vykonávat nepřímou pracovní činnost.

Zda je možné ukončit pracovní poměr paní vychovatelce, která nastoupila dne 4. 5. 2018 jako zástup za mateřskou dovolenou.

Nevím, jak pracovnici stanovený úvazek 0,5 z organizačních důvodů snížit na 0,2. V současné době bych už konkrétní úvazek do smlouvy nedávala, jen do platového výměru, ale dříve se to tak psalo.

Doháním všechny resty a s kolegy jsme diskutovali o povinnosti zpracování Koncepce rozvoje školy či dlouhodobý záměr rozvoje školy. Bývá tento dokument požadován ČŠI?

Mám dotaz od naší externí mzdové účetní, zda má odvolanému panu řediteli vyplatit za státní svátek příplatek za vedení.

Po komunálních volbách se změnilo složení koalice na obecním úřadě a člen školské rady, který byl dříve ve vedení obce, bude nyní po volbách pravděpodobně v opozici. Může zřizovatel tohoto člena školské rady nahradit jiným členem?

Může zůstat ve školské radě za zástupce rodičů rodič, který se stal starostou? Musí se v tom případě dělat nové volby do rady nebo automaticky postoupí druhý umístěný kandidát při posledních volbách?

Jako ZŠ máme dlouhodobý problém dohodnout se s místním gymnáziem ohledně přestupu našich žáků k nim na víceleté obory.  Konkrétně nám neoznamují přestup k nim na školu.

Chtěla bych se zeptat, zda v době ředitelského volna mohu požadovat po zaměstnancích školní jídelny, aby zaměstnancům uvařili oběd- pedagogičtí pracovníci mají školení a ostatní jsou také v zaměstnání.

Zaměstnanec MŠ mi dal zálohovou fakturu k proplacení zájezdu v částce 10.000,- Kč z FKSP. Je to pouze půlka ceny, celý zájezd stojí 20.000. Kč. Nyní chce, ať ji přispějeme daným příspěvkem ze Směrnice FKSP. Druhou půlku bude proplácet v r.2019 (10.000,- Kč) a  žádá opět na tentýž zájezd další příspěvek, argumentuje, že to je v jiném roce.

Je v zásadním rozporu, pokud je ředitel příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město či obec, zároveň v radě daného města či obce? Resp. je možné, aby byl do tohoto orgánu samosprávy zvolen?

 

 8. 10. 2018 Od 1. října začíná platit několik změn pro motoristy. Zmenší se obsah povinné výbavy vozidel, řidiči už nebudou muset s sebou vozit náhradní žárovky, pojistky nebo rezervu. Zároveň už také nemusí měnit lékárničku po vypršení doby její použitelnosti. Při vjezdu do kolon bude nově platit povinnost vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Motorkáři zároveň už nebudou muset na kontrolu emisí a za stáčení tachometrů od stejného data hrozí až půl milionová pokuta.

 8. 10. 2018 Poslanci třídní učitele nepodpořili, vláda navrhuje zvýšení o pouhých 100 korun.
 8. 10. 2018 Ministerstvo školství opět v letošním školním roce vyžaduje po školách sčítání žáky ze sociálně slabého prostředí a romských žáků podle xenofóbní rasistické „metodiky“, která určuje, kdo je či není romským žákem: "Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a/nebo je za takového (takovou) považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů." Řada ředitelů sběr dat sabotuje.
 8. 10. 2018 Z dotazů: Platí ještě, že na SŠ může ředitel udělit IVP (slovy zákona z jiných důvodů) i bez doporučení ŠPZ, nebo je nyní doporučení povinné ve všech případech? Např. když chce mladý hokejista odjet na několik měsíců do USA, ale není to reprezentant ČR, musím ho poslat do poradny???
 8. 10. 2018 MŠMT -Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019.
 8. 10. 2018  Aktualizace - č. 37/2018 ČŠI - Vzdělávání ve středních školách s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky.  Náměty na činnost. Problematika pracovních náplní.
 25. 9. 2018 Aktualizace - č. 36/2018  MŠMT - Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti
 24. 9. 2018 Šikana učitelky kvůli zrakové vadě. Pokud zaměstnavatel žádá o posouzení zdravotní způsobilosti svého zaměstnance, nezohlední přitom omezení vyplývající z jeho zdravotního postižení, přestože o nich ví, a neprovede žádné úpravy pracovních podmínek, může se dopouštět diskriminace.
 24. 9. 2018 Z dotazů:

Chtěla bych se zeptat, zda mám povinnost dávat zaměstnancům podepisovat převzetí výplatních pásků. Paní ekonomka to vyžaduje.

Naše žákyně přestoupila na jinou školu. Ta mne žádá o zaslání dokumentace, ale odmítá mi poslat rozhodnutí o přestupu. Nic jsem jim proto neposlal.

Mám paní učitelku, která má smlouvu na dobu neurčitou, ale je od května v důchodu, ale stále chce pracovat. V tu chvíli jsem nad tím nějak nepřemýšlela, ale mám s ní menší problémy, vyhrožování, atd. A až teď jsem začala přemýšlet nad tím, zda jsem něco nepromeškala, jestli se jí nástupem na důchod neměla změnit i smlouva. Zda pořád platí dál smlouva na dobu neurčitou? Nebo se to po právní stránce nějak mění a mám možnost její smlouvu upravit, jen třeba na rok? 

Letos máme v mateřské škole děti s odkladem školní docházky. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze na jeden školní rok nebo i další rok, kdy mají odklad?

 24. 9. 2018 Jihomoravská hvězda 2018 - soutěžní přehlídka o nejlepší technickou učební pomůcku - ročník 2018 je v plném proudu. Soutěžní kategorie – MŠ. 1.st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ. Pro školy z celé ČR.
 24. 9. 2018 MŠMT vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.
 24. 9. 2018 Platy ve školství se zatím podle školských odborů výrazně rychleji než v jiných oborech nezvyšují.
 24. 9. 2018 Aktualizace - č. 35/2018 Seznam směrnic

Nedávno mne zaujalo vyjádření O. Andryse, náměstka ústředního školního inspektora, že na školách je zbytečně vytvářeno velké množství směrnic, řádů a vnitřních předpisů. Uvádí, že ČŠI při kontrolách škol jich vyžaduje podstatně méně. Má pravdu. Jenže školy nekontroluje pouze ČŠI.

Řadu materiálů musí školy vytvářet na základě požadavků právních předpisů mimo oblast školství (provozní řád, spisový řád, OOPP, vnitřní kontrolní systém, poskytování informací, GDPR…). Další dokumenty škola musí vytvořit, pokud chce konkretizovat obecná ustanovení, či se od nich odchýlit (kolektivní smlouva, zásady čerpání FKSP, vnitřní (platový) předpis, cestovní náhrady. Materiály mohou také dokládat správnost postupu školy ve shodě se zřizovatelem – inventarizace, přijímání darů, výběrová řízení, nakládání s neupotřebitelným majetkem.

Významným argumentem pro vytváření textů mohou být požadavky některých nápaditých kontrolních orgánů či zřizovatelů. Jen za poslední rok jsem vypracoval 9 nových směrnic, jen proto, že jejich předložení po školách požadoval zřizovatel. V zaslaném souboru jsem se pokusil uvést, které směrnic/řády jsou „povinné“, které další mohou být užitečné. Uvádím u nich, ze kterých právních předpisů vycházejí.

 

 17. 9. 2018 Na ombudsmanku se obrátila učitelka střední školy, kterou zaměstnavatel diskriminoval z důvodu věku.
 17. 9. 2018 OECD: Letmý pohled na vzdělávání v roce 2018 aneb Platy českých učitelů jsou stále nejnižší
 17. 9. 2018 NÚV: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018
 17. 9. 2018 NÚV, studie ke stažení: Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání 2017/18.
 17. 9. 2018 Aktualizace - č. 34/2018 Metodický pokyn ke konkurzům na místo ředitelů škol a školských zařízení.

Z dotazů

Stala jsem se od 1. 8. 2018 ředitelkou ve škole, ze které byl bývalý ředitel odvolán. Nabídla jsem mu částečný pracovní úvazek. Na tuto nabídku nereagoval, proto jsem asi po týdnu bývalého ředitele žádala, aby se k nabídce vyjádřil. Doposud od něj nemám žádnou odpověď. V průběhu srpna jsem mu vykázala dovolenou a pro září mu zbývá ještě 10 dnů. Dnes odesílám dopis do vlastních rukou, aby se dostavil k osobnímu jednání ve věci této problematiky.  Jak postupovat dále.

Jsme škola s prvním stupněm ZŠ a děti po ukončení 5. ročníku odcházejí na druhý stupeň do jiných škol. Jakým způsobem by mělo docházet k předávání dokumentace žáka, tedy kopií katalogových listů, zpráv z PPP a podobně. Stalo se mi, že si ředitelé škol o dokumentaci vůbec nezažádali nebo poslali oznámení na e-mail, že žáka přijali a ať jim pošlu dokumentaci. Nevím, zdá se mi to v době GDPR pochybné.

V počtení o průšvihu mě zaujalo: „Zaměstnavatel vydal pracovní řád a nesplnil povinnost vydat jej jen s předchozím souhlasem odborové organizace. Tím zaměstnavatel porušil ustanovení § 306 ZP.“ Myslím, že protože pracovní řád vydává MŠMT vyhláškou, nemají do toho odbory co kecat....

 

 10. 9. 2018 Časopis KamPoMaturitě.cz: Co si ohlídat poslední rok na střední škole, jak vybrat tu pravou VŠ, z čeho se učit na maturitu a přijímací zkoušky, a k vyzkoušení test .
 10. 9. 2018 ČŠI vydává informaci Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení v období od 1.3.2018 do 31.7.2018. Informace komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky.
 10. 9. 2018 MŠMT vydává doplnění normativů soukromých škol 2018.
 10. 9. 2018 Aktualizace - č. 33/2018 Odbory versus ředitel. Dotazy:

Zda a jak se krátí všechny příplatky k platu v době čerpání dovolené? - za vedení, osobní příplatek, třídnictví a zvláštní příplatky. Který právní předpis toto řeší?

Opravdu platí, že musíme koupit základní školní potřeby ve výši 100 Kč na 1 žáka s SVP na rok 2018 (podle § 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání)? Nebo to 31.8. 2018 padlo, protože už žáci dostávají přidělené pomůcky jako podpůrné opatření?

Kolegyně ukončila prac. poměr k 31.7., z toho poslední 2 měsíce marodila. Žádost o čerpání balíčku podala k 3.7. Má kolegyně nárok na čerpání celého balíčku - tedy všech financí? Vždyť od srpna do prosince z platu nebude odvádět 2%.

Ráda bych se dotázala, zda mohu pověřit funkcí koordinátora ICT jednoho učitele ( má vystudováno, takže se specializačním příplatkem) a funkcí metodika ICT jiného učitele (nemá vystudováno, ale bude mít snížený úvazek - konkrétně by mělo jít o mou osobu, tedy ředitele školy.)

Je možné sjednat rozvržení pracovní doby na dva dny v týdnu - např. úterý, čtvrtek a dohodnout se se zaměstnancem na příležitostném suplování v pondělí do úvazku? Jak tuto záležitost správně papírově ošetřit?

Paní starostka mně snížila  plat - příplatek za vedení mateřské školy s tím, že jí můj plat napadl auditor, který přišel kontrolovat obecní účetnictví. Platový výměr mně předala, aniž by na něm byl můj souhlas = podpis. Pokud já, jako ředitelka vydávám platové výměry svým zaměstnancům, musí  mně zaměstnanec  platový výměr podepsat, jako vyjádření souhlasu. Pro ředitelky školy  jímž obec vydává platový výměr to neplatí? Jak se mohu bránit?

Potřebuji paní učitelce napsat dohodu o provedení práce o metodickém vedení učitelek. Problém je v tom, že pro ni je další přivýdělěk finančně nevýhodný, protože by si ji manžel nemohl odepsat z daní a chce dohodu za částku 0Kč. Je to průchodné?

Potřebovala bych se ujistit, že jsem měla právo snížit zástupci pedagoga úvazek. Máme tři třídy s výdejnou, nemáme kuchyň. 

 

 3. 9. 2018 Propozice soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol 2018/2019.
 3. 9. 2018 MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019.
 3. 9. 2018 MŠMT vyhlašuje pro období od 1.  9. 2018 do 30. 6. 2020 pokusné ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách.
 3. 9. 2018 MŠMT vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání.
 3. 9. 2018 Aktualizace - č. 32/2018 povídání k pojmu pracovní pohotovost.
 27. 8. 2018 Ve školách asi od září ubude prvňáků a přibude středoškoláků.
 27. 8. 2018 Ve školství se stále hůře daří obsadit volná pracovní místa. Zájem o místo asistenta klesl ve srovnání s loňskem o dvě třetiny. O třetinu méně lidí hledá místo učitele a asi o čtvrtinu méně se jich hlásí na místo speciálního pedagoga.
 27. 8. 2018 Do školství mělo podle Babiše v příštím roce původně přitéct 17 miliard korun na plošné zvýšení platů pedagogů a 1,3 miliardy na platy nepedagogických pracovníků. Částka bude nakonec podle resortu o něco nižší – na platy pedagogických pracovníků se počítá s částkou 13,5 miliardy korun a v případě nepedagogů s 1,19 miliardy korun.
 27. 8. 2018 Připomínám dotační program MŠMT na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019, termín pro podání žádosti v elektronické podobě je do 30.09.2018.
 27. 8. 2018 Aktualizace - č. 31/2018  - plán práce
 20.8.2018 Odpověď ČŠI na dotaz ředitelky školy k možnosti zakázat nošení mobilů do školy: „Mobilní telefony patří v dnešní době k věcem, které s sebou člověk nosí zpravidla všude, a jsou běžnou součástí každodenního života. Školní řád nemůže zakázat žákům nošení mobilních telefonů do školy nebo na školní akce, ale může upravovat vymezení rozsahu používání mobilních telefonů žáky ve škole. Zákaz užívání mobilních telefonů je odůvodnitelný v rámci vyučovacích hodin (riziko rušení, opisování při testech apod.), nikoli přestávek.“
 20.8.2018  Do důchodu odchází dvakrát více učitelů, než kolik jich vystuduje učitelství

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank